• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Knutsel: Advent - Vertellepels


Laat kinderen vertellepels maken die je kunt gebruiken om het kerstverhaal te vertellen

Dit is een leuke knutsel die je heel gemakkelijk samen met de kinderen kunt doen om daarna samen het kerstverhaal te vertellen. Leuk voor thuis, op school of in de kerk.


Wat heb je nodig:

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Twijfelende Thomas - Maak van een cirkel een vierkant


Superleuk knutselwerkje / proefje over Thomas die twijfelt aan de opstanding van Jezus

Een van de belangrijkste elementen in het verhaal van Jezus en Thomas na de opstanding is dat Thomas het moeilijk vindt om te geloven dat Jezus echt opgestaan uit de dood is, als hij het niet met eigen ogen ziet.

Soms vertellen mensen ons dingen die we maar moeilijk kunnen geloven en dan willen we bewijzen. Dit knutselwerkje is iets dat moeilijk te geloven lijkt, tenzij je het ziet. Met twee knipjes ga je van twee cirkels een vierkant maken.

    

Geef de kinderen wat stroken papier en laat ze zien hoe je er cirkels van maakt door de uiteinden aan elkaar te lijmen. Vraag ze dan om twee van de cirkels te nemen en met slechts twee knipjes een vierkant te maken.

Als ze een poosje hebben geworsteld en ze vinden dat het niet lukt, laat ze dan de onderstaande stappen zien!

Wat heb je nodig:

- een schaar
- twee stroken papier van dezelfde grootte
- lijm.

 

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Paulus - Heb jij een bijnaam?

 

Vandaag in het Bijbelverhaal gaat Barnabas op reis. In het echt heette hij Josef, maar als hij een diaken wordt, krijgt hij van de apostelen een bijnaam. Hij wordt voortaan Barnabas, de trooster genoemd. Ook krijgen de gelovigen in Antiochie een bijnaam. Ze worden voortaan christenen genoemd.bijnaam

Bijnamen kunnen zowel negatief als heel krachtig positief zijn en de identiteit van mensen bepalen, zoals bijvoorbeeld bij Jakob die door God Israël (God strijdt) wordt genoemd. In deze creatieve verwerking gaan we met de kinderen naar positieve bijnamen voor hen kijken.

Wat heb je nodig:

- pen en papier

Wat gaan we doen:

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Isaak - Isaak krijgt Rebekka als vrouw


Een leuk schetsbordverhaal over Isaak die op wonderbaarlijke manier Rebekka als vrouw krijgt

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt. Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt. Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen. De kinderen vinden het prachtig! Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigdheden:

- een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen. óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes

meespeel verhaal gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes zondagsschool kinderkwerk kinderkerk kindernevendienst

Download het verhaal

Hieronder vind je een nieuw schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Genesis 24. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Handelingen -  Petrus zit gevangen, maar wordt bevrijd


Een leuk schetsbordverhaal over de bevrijding van Petrus uit de gevangenis

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt. Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt. Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen. De kinderen vinden het prachtig! Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigdheden:

- een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen. óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes

meespeel verhaal gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes zondagsschool kinderkwerk kinderkerk kindernevendienst

Download het verhaal

Hieronder vind je een nieuw schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Handelingen 12:5-19. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Pasen - Tomas gelooft het ook


Een leuk mee-speelverhaal over de ontmoeting van Tomas met de opgestane Jezus

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd ‘Mee-Speel-Verhaal’. De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.

U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor. U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet. Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden. Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluisterend aan hen vertellen. Speel zelf ook mee.

Spreek van te voren af dat als u uw hand als stopteken omhoog steekt, de kinderen stil zijn. De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden waarbij ze moeten lopen. Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.

meespeel verhaal gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes zondagsschool kinderkwerk kinderkerk kindernevendienst

Download het verhaal

Hieronder vind je een nieuw mee-speel-verhaal van Ellen Zuijdwegt uit Johannes 20:24-31. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Gelijkenis - Vijf wijze en dwaze meisjes


Een leuk mee-speelverhaal over de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd ‘Mee-Speel-Verhaal’. De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.

U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor. U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet. Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden. Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluisterend aan hen vertellen. Speel zelf ook mee.

Spreek van te voren af dat als u uw hand als stopteken omhoog steekt, de kinderen stil zijn. De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden waarbij ze moeten lopen. Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.

meespeel verhaal gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes zondagsschool kinderkwerk kinderkerk kindernevendienst

Download het verhaal

Hieronder vind je een nieuw mee-speel-verhaal van Ellen Zuijdwegt uit Matteüs 25:1-13. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Spel: Kerst - Houd dat rietje onder je neus


Leuk spel over het bezoek van de engel Gabriel aan Zacharias

In ons verhaal van vandaag moet Zacharias van de engel Gabriël meer dan negen maanden zwijgen. Voor ons is zwijgen best wel moeilijk! Vandaag gaan we met elkaar een spel spelen wie het langst kan zwijgen door een rietje met onze bovenlip onder onze neus vast te houden.Houd dat rietje onder je neus spel over zacharias

Wat heb je nodig:

- rietjes

Wat gaan we doen:

Registreer om meer te lezen...

Spel: Kerst - Wat zeg je toch?


Leuk kerstspel over ZachariasWat zeg je toch spel over zacharias kerst

Zacharias kan niet meer praten. Tenminste de komende maanden niet meer. Hoe gaat hij duidelijk maken wat hij bedoelt?

Opdracht:        
Geef de kinderen een moeilijkere opdracht die zij moeten uitbeelden. Zij zijn Zacharias. Ze mogen niet praten, maar moeten met gebaren en met hun gezichtsuitdrukkingen om de beurt het volgende vertellen:

Registreer om meer te lezen...

Spel: Kerst - Welk dier is het machtigst?


Leuk spel over de toespraak van de engel Gabriël aan MariaKopie van Bouw een MUUR 1

In ons verhaal van vandaag vertelt de engel Gabriël aan Maria dat Jezus de koning van Israël zal worden en dat er aan zijn macht nooit een einde zal komen.

In dit spel gaat het over machtig zijn. Wat is dat machtig zijn?

BENODIGDHEDEN:

- A4tjes en pennen

Registreer om meer te lezen...

Objectles: Advent - Wie kan jij vertrouwen?


Leuke objectles over het bezoek van de engel Gabriel aan Zacharias in de tempel

Zacharias staat in de tempel. Ineens is daar de engel Gabriel die zegt dat zij een kindje gaan krijgen. Maar wacht eens even! Dat kan helemaal niet! Ze zijn veel te oud! Kunnen wij die engel wel vertrouwen?Wie kan jij vertrouwen verdieping object les bij verhaal zacharias kerst

Wie kan je eigenlijk vertrouwen?

BENODIGDHEDEN:

 - medicijnflesje of medicijnenpotje met pillen

Vertel:                
Zacharias staat in de tempel. Ineens is daar de engel Gabriel die zegt dat zij een kindje gaan krijgen. Maar wacht eens even! Dat kan helemaal niet! Ze zijn veel te oud! Kunnen wij die engel wel vertrouwen?

Opdracht:    
Laat de kinderen het medicijnflesje of het medicijnpotje zien.

Registreer om meer te lezen...

Spel: Reis door de Bijbel


Een leuk spel van Jacqueline Meijer

Een leuk spel waarin de kinderen aan de hand van vragen door de Bijbel reizen.

Reis door de Bijbel Spel kinderwerk kerk

Wat ga je doen:

Print de 25 bladen uit en hang ze in een logische volgorde langs de route of in een ruimte.

1. De deelnemers starten bij nummer 1 en krijgen een vraag of stelling met twee keuze-antwoorden. (dilemma).

2. Achter het antwoord van hun keuze staat welk nummer ze daarna moeten zoeken.

3. Wanneer ze het goede antwoord hebben gegeven, krijgen ze vijf punten en komen ze bij het nieuwe dilemma. (De deelnemers houden de score zelf bij).

4. Wanneer ze een fout antwoord hebben gegeven, komen ze bij een nieuwe vraag met drie antwoord-mogelijkheden. De deelnemers noteren het antwoord van hun keuze en gaan naar het aangegeven nummer. Daar staat het juiste antwoord vermeld. Een goed antwoord levert twee punten op. Ook het nieuwe dilemma staat hier vermeld. De hoogste score is 60 (12 juist beantwoorde dilemma's).

Download:

Download het spel hier: Reis Door De Bijbel.pdf

Verhaal: Gelijkenis - De ander vergeven (7x70 maal)


Een schetsbordverhaal over de ander vergeven omdat God jou vergeeft

Een vertelling van de gelijkenis van de knecht die niet wilde vergeven

Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen.De kinderen vinden het prachtig!Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.Benodigdheden:Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen.óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Inleiding Kopie van Bouw een MUUR 21
Jezus is samen met zijn vrienden. Ze praten met elkaar.Petrus, één van zijn vrienden vraagt: ‘Heer, als iemand anders mij slecht behandelt, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak dan? Wel zeven keer?’‘Nee’, zegt Jezus, ‘Geen zeven keer, maar 70 maal zeven keer.’Petrus denkt eens na. 70x7=490 keer. Dat is wel heel vaak! Hij begrijpt het niet zo goed.‘Luister’, zegt Jezus, ‘Ik ga jullie een verhaal vertellen’.AEr was eens een (teken de koning) koning.Hij had aan verschillende mensen geld geleend. Dat mochten ze gebruiken, maar moesten ze ook weer een keer terug betalen.‘Vandaag wil ik dat de mensen het geld aan mij terug betalen’, zegt de koning.De koning laat de mensen om de beurt bij zich komen.Dan wordt er een (teken de man) man bij de koning gebracht die héél veel geld van de koning heeft geleend. Hij moet de koning wel meer dan (schrijf het getal €1.000.000,-) €1.000.000,- terugbetalen!De koning kijkt de man aan. ‘Jij moet mij vele miljoenen terugbetalen’, zegt hij.‘Ach, meneer de koning’, zegt de man, ‘Het spijt me verschrikkelijk, maar ik heb het geld niet meer. Ik kan u niets terugbetalen.’De koning zegt: ‘Dan moet ik jou (maak het woord ‘verkopen’ af) verkopen, ook je vrouw en kinderen, je huis en alles wat je hebt. Dan krijg ik daar geld voor en dan krijg ik in ieder geval nog iets terug.’

Laat een bijbel zien en vertel dat je nu een verhaal uit de bijbel gaat vertellen.

 
Hieronder vind je een nieuw schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Matteüs 18:21-35. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Gelijkenis - Twee zonen krijgen een opdracht


Een mee-speel-verhaal over twee zonen, maar wie is nu gehoorzaam of ongehoorzaam

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt. U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor. 

Inleiding Kopie van Bouw een MUUR 19

Verhaaltje: 
‘Siem en Luca, straks ga ik stofzuigen, ik wil graag dat jullie nu je spullen gaan opruimen.’
Mama is de kamer binnengelopen.
Op de vloer ligt een heleboel lego. De jongens hebben een hele stad gemaakt van de Lego City en ook nog een eiland met hun Ninjago lego.
‘Als jullie nu alles wat je wil laten staan op de tafel zetten en de losse spullen in de doos doen, dan kan ik hier straks de vloer stofzuigen.’
De jongens spelen gewoon door.
Siem is net bezig om een stukje aan de lego brandweerkazerne te zetten dat los was gegaan.
‘Siem’, vraagt mama. ‘Ga je opruimen?’
‘Ja, mama, zal ik doen.’ zegt Siem.
Luca scheurt met zijn Ninjago aanvalsvoertuig over de grond.
‘Luca’, vraagt mama. ‘Ga je opruimen?’
‘Nee, mama, dat doe ik niet’.
‘Ik kom straks stofzuigen’, zegt mama en ze en loopt de kamer uit.

Gesprekje
Praat met de kinderen over dit verhaaltje.
Siem zegt ‘ja’ en Luca zegt ‘nee’.
Wanneer zeggen de kinderen wel eens ja of nee?
Moet je dan ook doen wat je gezegd hebt?
Kan het ook anders?


Laat een bijbel zien en vertel dat je nu een verhaal uit de bijbel gaat vertellen.

 
Hieronder vind je een nieuw Mee-Speel-Verhaal van Ellen Zuijdwegt uit Matteüs 21:28-32. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: David - De reus Goliat verslagen


Een mee-speel-verhaal voor de onderbouw over David die op God vertrouwt

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt. U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor. 

Begin van het verhaalDavid verslaat Goliath

De Filistijnen willen weer een oorlog beginnen tegen Israël.

De Filistijnen staan op de ene berg en de Israëlieten op de andere berg. Het dal ligt tussen hen in.
‘Wij gaan van jullie winnen!’, schreeuwen de Filistijnen.
‘Nee, wij gaan van jullie winnen!’, schreeuwen de Israëlieten.
‘Ha, ha, ha, echt niet!,’ schreeuwen de Filistijnen.
‘Ha, ha, ha, echt wel!,’ schreeuwen de Israëlieten.
Maar wat horen ze dan?
Bom, bom, bom. (Laat de kinderen op de grond stampen.)
Wat een lawaai is dat! (Laat Goliat naar het midden lopen)
Daar komt een heel grote man naar het midden van het dal lopen. Wat is hij groot en lang! Wel meer dan 3 meter! Hij lijkt wel een reus, zó groot is hij!
‘Ha, ha, ha, wie durft er met mij te vechten?’, schreeuwt de reus. ‘Ik ben Goliat! De grootste en de sterkste!’
‘Ooooh’, zuchten de Israëlieten. Wat kijken ze bang. (Laat de kinderen bang kijken)
‘Ha, ha!’, schreeuwen de Filistijnen. ‘Wij zijn niet bang!’ (Laat de kinderen blij kijken)
‘Kies één van jullie mannen uit om tegen mij te vechten’, schreeuwt Goliat.
Als hij mij verslaat, dan zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem versla, dan zullie jullie onze slaven worden. Wie durft er tegen mij te vechten? Ha, ha! Jullie durven niet en jullie God ook niet!
Ha, ha, ha, ha.’
Wat zijn de Israëlieten bang. Niemand durft tegen Goliat te vechten.
Elke dag komt Goliat naar het midden van het dal. Elke dag staat hij te schreeuwen tegen de Israëlieten en tegen God.
 
Hieronder vind je een nieuw Mee-Speel-Verhaal van Ellen Zuijdwegt uit 1 Samuel 17. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Sleutels tot het kennen van God.


Sleutels die je helpen om het Bijbelverhaal te vertellen en uit te leggen.

Veel mensen kennen wel wat verhalen uit de bijbel. Bijvoorbeeld doordat ze in hun jeugd naar een christelijke school gingen of af en toe naar de kerk of op wat voor manier dan ook.  Wat wel jammer is het dat het voor veel mensen verhalen zijn gebleven, mooie verhalen maar zonder betekenis. Kort door de bocht ze hebben er God niet door leren kennen. Maar dat is nou juist het hele punt, de verhalen zijn niet gewoon verhalen.

De verhalen kunnen ons leren wie God is, Zijn karakter, Zijn liefde, Zijn geduld, het plan dat Hij heeft met deze wereld, Hoe belangrijk zijn Zoon Jezus Christus is en dat veel geschiedenissen ons wijzen op de Zoon en de redding die Hij bracht en brengt, enz.   Daar kunnen deze sleutels je bij helpen, zo wordt het niet meer een verhaal over Noach maar over de God van Noach! 

IMG 20181028 WA0007 2

Hoe werkt het:

Een voorbeeld: De sleutel 'God is almachtig'

Als ik uit de kinderbijbel het verhaal van de schepping lees, dan zou ik de sleutels `God is almachtig` en `God is liefde` erbij pakken.  Ik zou dit bij het verhaal benadrukken, en uitleggen...

God is almachtig omdat Hij sprak en het was er, wat Hij wilde gebeurde ook.  Dat God almachtig is betekent dat Hij alles kan.  God is liefde, dit zien wij in al het moois dat Hij maakte, de verschillende soorten, de mooie kleuren, de heerlijke smaken van de vruchten. Het was goed en Hij maakte het voor ons om van te genieten, zoveel liefde voor ons!

Zo kunnen we naar aanleiding van elk verhaal in de bijbel wel een aantal van deze sleutels laten zien, deze sleutels\thema’s worden op deze manier steeds herhaald.

Lijst van de sleutels

Lees meer

Verhaal: Mozes - God geeft zijn volk manna en water uit de rots


Een mee-speel-verhaal over vertrouwen op God

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt. God geeft zijn volk manna en water uit de rotsU zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor. 

Begin van het verhaal

"Wat hebben de mensen het fijn, hier bij Elim. Er is genoeg lekker fris water om te drinken.
Als het te heet wordt kunnen de kinderen in de schaduw van de palmbomen zitten.
Maar ja, hier kunnen ze niet altijd blijven. Ze moeten verder reizen om naar het beloofde land te gaan. Verder door de woestijn.
God wijst hen de weg. Hij wil dat ze naar de berg Sinaï gaan. Daar wil Hij de mensen iets belangrijks vertellen. Mozes, de leider vertelt wat ze moeten doen.
Alle spullen worden ingepakt en daar gaan ze.
(loop met de kinderen een rondje door de kring en laat ze doen wat je zegt)
Met z’n allen in een lange rij lopen ze verder. De tassen hebben ze op hun rug. Het is warm en heet. ‘Pfff, pfff’, puffen ze. ‘Wat is het heet’.
Ze lopen met hun voeten in het zand van de woestijn. ‘Slof, slof’.
Ze lopen tussen door de stenen die er ook liggen, héél veel stenen. ‘Slof, slof’.
Af en toe stoten ze hun teen: ‘Au!’
‘Pfff, pfff’, puffen ze. ‘Wat is het heet’.
(Laat de kinderen weer gaan zitten)

Hieronder vind je een nieuw Mee-Speel-Verhaal van Ellen Zuijdwegt uit Exodus 16:1-17:7. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Kerst - Magiërs uit het Oosten


Een schetsbordverhaal voor Kerst

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt Kopie van Bouw een MUUR 1. Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt. Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen. De kinderen vinden het prachtig! Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigdheden:

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen. óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Begin van het verhaal:

(teken de mensen van Jeruzalem terwijl je verder vertelt) Het is druk in de stad. Er lopen veel mensen op straat. Ze hebben van alles te doen. Maar kijk wat is dat? (teken het oog van de kameel)
Een kameel, en nog een paar. (Teken de Wijzen terwijl je verder vertelt) Deftige mannen in prachtige kleren lopen voor de kamelen. Ze zien er anders uit dan de mensen uit de stad. Je kunt aan hun kleren zien dat ze uit een ander land komen. Ze houden de kamelen vast aan het (teken het touw) touw. Hier in de drukke stad kunnen ze er beter niet op zitten.
Deze deftige mannen zijn in de stad (maak het woord ‘Jeruzalem’ af) Jeruzalem.
Ze komen helemaal uit het Oosten en hebben een heel lange reis gemaakt.
Ze lopen naar de mensen in de straat.
‘Meneer’, zegt een van de deftige mannen tegen de man die dichtbij staat, ‘Weet u waar de koning van de Joden geboren is?’
‘Huh’, (teken het vraagteken boven het hoofd) De man weet niet wat hij hoort.
‘We hebben zijn ster gezien. Die kwam hoog aan de hemel’, zegt een andere deftige man. ‘En nu willen we deze pasgeboren koning cadeautjes geven.’
De mensen in Jeruzalem schrikken als ze dit horen. Een nieuwe koning geboren, hier in Jeruzalem? Nee, de enigste koning die hier is, is koning Herodes. En hij is helemaal geen lieve koning!
Hij is een boze, slechte koning!

Hieronder vind je een nieuw schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Matteüs 2:1-12. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Mozes - Israël maakt een gouden kalf


Een schetsbord voor de onderbouw

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt Kopie van Bouw een MUUR 1. Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt. Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen. De kinderen vinden het prachtig! Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigdheden:

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen. óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Begin van het verhaal:

(Teken de mensen terwijl je veder vertelt) Tjonge, jonge, wat duurt het lang voordat Mozes weer terugkomt, de berg af naar beneden.
De mensen hebben al 1 week gewacht, 2 weken, 3 weken, 4 weken…
Mozes is nog niet teruggekomen.
Als de mensen naar boven kijken, naar de top van de berg, kunnen ze Mozes niet zien.
God kunnen ze ook niet zien.
Waar blijft Mozes nu?
Er zal toch niets gebeurd zijn met hem? Misschien is Mozes wel van een rots gevallen, of misschien heeft hij wel een ongeluk gehad! De mensen worden (maak het woord ‘ongeduldig’ af) ongeduldig. Dit duurt allemaal veel te lang. Mozes kunnen ze niet zien en God ook niet.
De mensen gaan naar (teken Aäron) Aäron.
‘Aäron luister’, zeggen ze tegen hem. ‘Mozes is de man die ons uit Egypte heeft weggehaald. Maar we weten niet wat er met hem gebeurd is. Maak daarom een god voor ons die wij kunnen zien. Een god waar we achteraan kunnen lopen en die ons de wegwijst naar het beloofde land.’
‘Dat is goed’, zegt Aäron, ‘Geef me al jullie gouden oorbellen maar.’
En dat doen de mensen. Ze geven Aäron hun (teken de oorbellen) gouden oorbellen, gouden oorringen.

Hieronder vind je een nieuw schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Exodus 32. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Jezus - Boze Farizeeën, een dankbare vrouw - de voetenzalving


Een mee-speel-verhaal over de voetenzalving van Jezus

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt. De geboorte van Samuel een schetsbordverhaal voor kinderenU zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor. 

Begin van het verhaal

"Wat zijn de priesters en Farizeeën boos op Jezus. (laat de kinderen boos kijken) Zó boos, zo héél erg boos. Ze haten Hem zelfs!
Ze komen bij elkaar in een vergadering. Een heleboel boze mannen bij elkaar.
‘We moeten zorgen dat we Jezus gevangenen kunnen nemen’, zegt er een.
‘Ja, Hij moet gevangen worden!’ roepen ze.
‘We moeten er voor zorgen dat we Jezus kunnen doden’, zegt een ander.
‘Ja, Hij moet gedood worden!’ roepen ze.
O, wat zijn ze boos op Jezus, wat haten ze Hem.
‘We moeten hem in het geheim gevangen nemen, stiekem, zodat niemand het ziet’, zegt weer iemand.
‘Ja, stiekem!’, roepen ze.
Zo maken ze een gemeen plan om Jezus gevangen te nemen." 

Hieronder vind je een nieuw Mee-Speel-Verhaal van Ellen Zuijdwegt uit Matteüs 26:1-16. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Video: Geven is beter dan ontvangen


Een videoblog over het belang van geven

Een persoonlijk verhaal waarin Matthijs vertelt over hoe God op een dag tot hem sprak met een wonderbaarlijke uitkomst. Het gaat om geven in plaats van ontvangen met er in verwerkt een mooi verhaal over de vos en de wolf.

Leuk om aan de bovenbouw te laten zien. Je kunt hier met de kinderen over doorpraten. 

344

Video

Je kunt de video middels deze link bekijken.

 

Video: De kracht van transformatie


Een videoblog over transformatie begint bij jezelf

Aan de hand van een handpop die van kikkervis naar een kikker verandert, vertel ik over mijn frustratie. Ik wil zo graag dat andere mensen veranderen en steeds meer op Jezus gaan lijken. En wat ben ik ongeduldig! Maar gelukkig zijn daar mijn tienerkinderen. "Pap, hoe staat het met jouw veranderingsproces? Heb jij al pootjes? Of ben je ook nog steeds een kikkervisje?"

Veranderen van kikker tot prins - dat gaat echt lastig en wat duurt dat lang! 

Tja, ik ben een ongeduldig mens!

344

Video

Je kunt de video middels deze link bekijken:

Creatief gebed - Je wordt gevonden: Zacheüs


Wat laat jij achter in de boom tijdens het volgen van Jezus?

In deze gebedshoek vind je een hele grote tak. Op de tafel bij deze tak liggen sjablonen van bladeren, Je kunt zelf een blad op gekleurd papier tekenen en uitknippen. In dit blad knip je met de perforator een gat en je knoopt er een touwtje aan. Nu kan je op dit blad iets schrijven wat jij wilt achterlaten in het volgen van Jezus of misschien wil je iets schrijven waarin je gevonden wilt worden. 

CIMG9032

Registreer om meer te lezen...

Creatief bidden met je kinderen rondom de coronacrisis


Online kinderprogramma


Leuke en interactieve, creatieve gebedsideeën die je als ouders samen met je kinderen kunt doen

Hoi! Welkom terug!

Alle kinderen zijn vrij. De scholen zijn dicht. Sportclubs en kerken zijn gesloten. Allemaal vanwege het coronavirus. Steeds meer mensen lijken ziek te worden. Wat kunnen wij doen?

We kunnen met elkaar bidden en de Here God vragen of Hij bij de zieke mensen wil zijn en hen snel weer beter wil laten worden. Ook kunnen we bidden voor dokters en verplegers, dat de Here God hen wijsheid en kracht wilt geven.matthijs logo

Misschien ben je zelf een beetje bang van al dat nieuws over het coronavirus. Misschien maak jij je zorgen voor mensen die misschien wat ouder of minder gezond zijn. Ook deze zorgen mogen wij vandaag aan de Here God geven.

Ik heb verschillende creatieve gebedsideeën gevonden, die jij samen met een volwassene kunt doen. Ideeën die je helpen om thuis met elkaar voor anderen te bidden. Ook hebben we vier liedjes over gebed gevonden die je misschien met elkaar kunt zingen.

De komende tijd zal ik meerdere ideeën hier toevoegen. Vind je het leuk om te reageren? Vind je het leuk om feedback te geven of gewoon even 'dag' te zeggen? Ik heb een speciale Facebook pagina voor deze online kinderprogramma's gemaakt: https://www.facebook.com/onlinekinderprogramma/

Vergeet je niet om zondags en ook doordeweeks te kijken en mee te doen?

groetjes,

Matthijs

Lijn 4

Gebedsidee: Geef al je zorgen aan Hem

Elke keer als we het nieuws horen, gaat het over het coronavirus. En tot nu toe lijkt het alleen maar slecht nieuws te zijn. Logisch dat je je zorgen maakt. Zorgen om jezelf of misschien voor mensen in je omgeving die wat ouder of ziek zijn. Wat kunnen we met deze zorgen?Naam op stenen

Petrus was een van de vrienden van Jezus. Drie jaar lang had hij met Jezus opgetrokken. Als Petrus een oude man is, schrijft hij een brief. We weten dit omdat we deze brief terug kunnen vinden in de Bijbel. In deze brief schrijft Petrus in 1 Petrus 5:7 'Geef al je zorgen aan Hem, want Hij zorgt voor je.'

Petrus wist uit ervaring dat je al je zorgen aan de Here God mag geven, omdat de Here God voor ons zorgt. 

In dit idee staan we stil bij het geven van onze zorgen aan de Here God. Hiervoor gebruiken we stenen of stukjes hout. 

Je kunt twee verschillende dingen met deze stenen doen:

1. Schrijf de namen van mensen waar voor je wilt bidden of om wie jij je zorgen maakt op een steen. Het hoeven geen echte namen te zijn, maar het kan ook zoiets zijn als 'doktoren' of 'oude mensen'. Kinderen mogen een willekeurige steen pakken, deze vasthouden en vragen of God die persoon wil zegenen. Ze kunnen de stenen in de vorm van een kruis leggen.

2. Neem een A4 en schrijf de tekst van 1 Petrus 5: 7 'Geef al je zorgen aan Hem, want Hij zorgt voor je.' erop, Of neem een Bijbel die opengeslagen is bij deze tekst. De kinderen kunnen de stenen op de Bijbeltekst op het A4 of op de opgeslagen Bijbel leggen en zo hun zorgen bij de Here God brengen en hier ook achter laten. Wat heerlijk om het ook echt even los te laten en bij God achter te laten. Ze mogen natuurlijk ook hardop voor deze persoon bidden.

Wat heb je nodig?

- stenen of stukjes hout
- stift
- een A4 of een opengeslagen Bijbel

Lijn 4

Gebedsidee: Maak een gebedsketting

Dit zijn spannende tijden rondom het coronavirus, ook voor kinderen. Bidden is vertrouwen. We praten met de Here God die we niet kunnen zien, maar waarbij we vertrouwen dat Hij ons wel hoort.ketting gebed

Als we bidden, vragen wij dat God bij mensen wil zijn, hen wil beschermen, hen beter wil maken of misschien wel Zijn kracht en wijsheid wil geven. We kunnen bidden voor de oudere en kwetsbare mensen om ons heen, voor de zieken, voor de doktoren en verpleging in de ziekenhuizen, voor onze vriendjes en vriendinnetjes die we nu misschien even moeten missen en we kunnen ook bidden voor onszelf. Ook knderen kunnen zich soms zorgen maken.  

Alle kinderen krijgen een gekleurd strookje van karton. Ze mogen een gebed voor iemand die ziek is of voor iemand om zij zich rondon het coronavirus zorgen maken op dit strookje schrijven of misschien wel een gebed tekenen.

Elk strookje wordt vastgeniet als een rondje en samen met elkaar vormen ze hele lange gebedsketting. Hang de gebedsketting op een zichtbare plek in het huis en voeg dagelijks nieuwe gebeden aan de ketting toe. Over verloop van de komende weken krijg je dan een kleurrijke en feestelijke gebedsketting in huis.

Elke keer als we naar de gebedsketting kijken, mogen we beseffen dat God naar ons luistert.  

Wat heb je nodig?

-  gekleurde strookjes karton
-  nietmachine, pennen, nietjes

Lijn 4

Gebedsidee: De bloem die vanzelf open gaat

Je kunt dit idee gebruiken om te bidden voor:238.1

- mensen die ziek zijn
- mensen voor wie jij je zorgen maakt
- doktoren en verplegers
- andere mensen die Gods hulp en kracht nodig hebben

Wat gaan we doen?

Je vouwt de bloemblaadjes voorzichtig dicht en leg de dichtgevouwen bloem in een schoteltje met water. Al binnen dertig seconden vouwt de bloem zich open en wordt het gebed zichtbaar. Op dezelfde wijze mogen wij weten dat de Here God ons gebed wil verhoren, zelf  al zien wij alleen maar dichtgevouwen blaadjes.

238.2

1. Teken een bloem op een wit vel A4 papier en kleur de bloem in met gekleurde potloden. (viltstiften lopen uit). Je kunt deze bloemen ook via deze link downloaden of ze zelf ontwerpen. Je kunt een gebed in het rondje in de bloem schrijven, bijvoorbeeld een naam.

238.3

2. Knip de bloem voorzichtig uit. Des te voorzichtiger, des te beter

238.4

3. Vouw de bloemblaadje een voor een over elkaar. De bloem opent op verschillende wijze afhankelijk van hoe je de blaadjes vouwt.

238.5

4. De bloem moet er nu ongeveer zo uit zien.

 238.6

5. Giet een theelepel water in een schoteltje

238.7

6. Leg de bloem in het water in het schoteltjes en de blaadjes gaan zich onmiddelijk openen… een beetje zoals een echte bloem opengaat!

238.8

7. Al snel zullen de blaadjes helemaal open zijn en wordt het glimlachende gezicht of het gebed of de naam van de person waarvoor je bidt zichtbaar aan de binnenkant.

238.9

8.  De bloem zal zich in ongeveer dertig seconden volledig openen. (het hangt af van het papier dat je gebruikt)

Met dank aan Matthijs Stemmer voor de inspiratie en Surfing Scientist voor de uitwerking

Lijn 4

Gebedsidee: Weef je Paasgebeden327.1

Een andere manier waarop je met kinderen op de Dag van Nationaal Gebed voor mensen kunt bidden.

Wat heb je nodig?

- een prikbord
- grote punaises / pinnen
- wol
- papier en pennen

Wat gaan we doen?

Plaats de punaises op het boord in de vorm van een kruis.327.2

Vraag de kinderen of zij op een papiertje een gebed aan God willen vragen of schrijven. Dit kan een vraag voor iemand anders zijn of misschien wel hun eigen zorgen en angst rondom het coronavirus.

Als ze dit gedaan hebben, krijgen ze een stuk wol. Dit stuk wol wordt om een van de punaises / pinnen geknoopt. Nu kan het kind het stuk wol door het kruis heen weven. Terwijl ze dit doen, kun je hen vragen of zij willen nadenken over wat ze op het papiertje hebben getekend of geschreven.

Als het stuk wol op is, mogen de kinderen het papier opvouwen en onder een van de punaises plaatsen als symbool dat ze dit gebed aan God geven.

Het weven van een gebed in de vorm van een kruis helpt de kinderen om hun gebed bij Jezus te brengen. Het helpt ons misschien ook om in te zien dat God soms in een verwarrende, wevende manier werkt, die wij niet altijd kunnen begrijpen.327.3

Andere vormen werken ook! Zo zou je een hart kunnen gebruiken om de kinderen te helpen om te zien dat Gods liefde er echt voor hen is. Zo’n hart vorm zou je ook kunnen gebruiken zodat kinderen kunnen bidden voor hen die Gods liefde heel hart/hard nodig hebben.

Met toestemming overgenomen van Mina Munns en haar site Flame Creatieve Kids.

Lijn 4

Gebedsidee: Maak gebedskrakelingen

Om eerlijk te zijn heb ik het altijd al leuk gevonden om krakelingen te maken, maar ik heb niet zoveel vrije tijd om brood te bakken en als je met een kindergroep werkt, past het maken van echte krakelingen niet niet echt in je tijdsbesteding! Dit zijn biscuit 'krakelingen', dus niet dezelfde maar veel sneller te maken dan de traditionele.

Krakelingen zijn traditioneel verbonden met Pasen en de vastentijd, omdat ze lijken op gekruiste armen in gebed. Ik kan niet zeggen dat ik ooit in deze stand gebeden heb, maar de link vind ik zeker leuk!

Wat heb je nodig?koek2

- 100g zelfrijzende bloem
- 30g boter
- melk om te mengen
- 1 eetlepel suiker
- een snufje zout
- 1 ei


Wat gaan we doen?

Verwarm de oven tot 180Ckoek3
Wrijf de boter in de bloem tot het lijkt op paneermeel.
Meng de suiker en zout erdoorheen.
Voeg geleidelijk aan melk toe aan het mengsel tot er een deeg wordt gevormd. Laat het niet te plakkerig worden!
Verdeel het deeg in 6 stukken. Maak elk stuk in de vorm van een worst en buig het daarna tot een krakelingen vorm (zie de foto).

Plaats de vormen op een ingevette bakplaat.
Klop een ei en gebruik een bakkwast om de bovenkant van de krakelingen vorm ermee int te smeren.
Bak de krakelingen 10 minuten tot ze goudbruin zijn.
Laat ze even afkoelen en eet ze met boter en jam!

Gewoon een leuk idee om de Dag van Nationaal Gebed met de kinderen af te sluiten!

Lijn 4

Liedjes om mee te zingen

De volgende drie liedjes passen goed bij het thema 'gebed' - met dank aan Matthijs Hoornaar (Kindertheater Knettergek) voor het uitzoeken:

Lijn 4

Verhaal: Bedanken - Voor kleuters met tekeningen


Een leuk verhaal voor kleuters met prachtige tekeningen

Dit verhaal voor kleuters is geschreven door Judith Gerkema is prachtig geïllustreerd door Tirza Sprong.

Er zat een PowerPoint bij, maar die kunnen wij helaas niet op de site plaatsen. In plaats daarvan een PDF met haar tekeningen, zodat je deze kunt printen en aan de kinderen kunt laten zien.

Wil je toch graag de PowerPoint, stuur ons even een mail.

objectles een dienstmeisje helpt generaal Naaman voor zondagsschool en kindernevendienst

Download

Hieronder kun je het verhaal en de tekeningen downloaden:

Tekeningen bij verhaal: ' Bedanken

Verhaal: 'Bedanken'

 

Sketch - Ik zorg voor jou


Een leuk script of toneelstukje voor de kerkdienst of een vakantiebijbelweek

Eva Hovers heeft een poppenkast / toneelstukje script geschreven over het thema 'Ik zorg voor jou..."

In dit toneelstukje komt een mooie objectles in voor van een heliumballon en durven loslaten en je zorgen overgeven aan God. 

"Uiteindelijk heb ik een zilverkleurige heliumballon in de vorm van een hart gebruikt. Hier kan je goed op schrijven en deze blijft langere tijd goed. In totaal kost zoiets 7,50 euro.
De gevouwen duif hebben we niet naar beneden gegooid, maar aan een vissersdraadje naar beneden laten komen. Dat had een heel leuk effect, maakte reactie los bij het publiek." 

tien geboden poppen script

Je kunt het script hieronder downloaden. 

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Samuël - De Filistijnen veroveren de Ark van de HEER


Met de gouden Ark winnen we zeker! Of niet?

"De Ark van het verbond. Wat een mooie kist is dat, met een gouden deksel er op. Op het deksel waren twee gouden engelen gemaakt. Hun vleugels waren groot en raakten elkaar aan. Práchtig was het. In de kist lagen de twee platte stenen met de Woorden van God erop geschreven. De mooie gouden kist betekent dat God dichtbij de mensen is. Dat Hij altijd bij hen is. God is dichtbij het volk Israël. Dichtbij de Israëlieten.

Samuël mag elke dag in de tabernakel zijn en de priester Eli helpen met het werk. Maar de mooie gouden kist heeft Samuël nog nooit gezien. De gouden Ark staat in het Heilige der Heilige. Een speciale kamer in de tabernakel. Eén keer in het jaar mag de hogepriester hier naar binnen. Niemand anders mag er naar toe. Zo speciaal is de gouden Ark. Zo wil God laten zien dat het heel bijzonder is dat Hij dichtbij de mensen wil zijn.

Maar op een dag gaat het vreselijk mis. Er is oorlog. Soldaten van de Filistijnen en soldaten van de Israëlieten vechten met elkaar..."

 

Pilatus laat Barabbas vrij een meespeelverhaal voor zondagsschool kindernevendienst kinderkerk of in de klas basisonderwijs


Hieronder vind je een mooi nieuw mee-speel-verhaal van Ellen Zuijdwegt uit 1 Samuël 4. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Kerst - Gods trouw aan zondige mensen


Een adventverhaal over Micha 7

"‘Broem, broem, aan de kant!’ Bram racet met zijn fiets over het fietspad. Hij rijdt zo hard als hij kan.‘Broem, broem, aan de kant!’ Bram racet met zijn fiets over het fietspad. Hij rijdt zo hard als hij kan.Het gaat práchtig.

Gisteren was Bram jarig. Hij werd 5 jaar. Hij heeft een nieuwe fiets gekregen.Een mooie hoor. Hij is blauw en geel en heeft zwarte strepen. Hij kan er super hard op.Mama heeft gezegd dat hij nog voorzichtig moet doen, niet te hard rijden, want hij kan nog niet precies met zijn voeten op de grond komen als hij stil staat.Maar Bram luistert niet. Nee, hoor, het gaat prima zo. Hij doet wat hij zelf wilt.

Het fietspad is lang en er liggen mooie gladde tegels.‘Broem, broem! Daar kom ik aan!’

Bram gaat nog harder rijden.Aan het eind van het fietspad komt de bocht. Maar Bram rijdt zó hard dat hij de bocht niet goed kan nemen. Hij komt met zijn voorwiel in het gras langs het fietspad. Hij begint te slingeren, zijn voet glijdt van de trapper, zijn stuur gaat scheef en BOEM!....Bram rolt over het gras, de fiets glijdt over de tegels van het fietspad en knalt tegen een paaltje.

Wat is Bram geschrokken! Hij heeft zich gelukkig geen pijn gedaan, want hij viel in het gras.Snel staat Bram op en loopt naar zijn fiets.Maar oh, zijn nieuwe fiets! Het stuur staat helemaal scheef, er is een spaak kapot en er zit een lelijke kras in de lak. Een heel stuk van de zwarte streep is er af.Bram begint te huilen. Zijn fiets, zijn mooie fiets is kapot! En hij was zo mooi!"

 

Pilatus laat Barabbas vrij een meespeelverhaal voor zondagsschool kindernevendienst kinderkerk of in de klas basisonderwijs


Hieronder vind je een mooi nieuw schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Micha 7:1-7 en 18-20. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Kerst - Bengel zoekt kerst


Een mooi kerstverhaal voor kerstvieringen

"Nee, het spijt me. We zitten helemaal vol. Kijk als u nu gereserveerd had, dan had ik plaats vrijgehouden natuurlijk. Kost iets meer, maar dan heb je wel een slaapplek.”. Djamila kijkt even door de deur, en Bengel kijk over haar schouder mee. Masut praat tegen een man en een vrouw, die duidelijk moe zijn van een lange reis. Masut praat maar door. “Als u nu de volgende keer even een berichtje stuurt met de kameel-post, dan hou ik gewoon een plek voor u vrij. Gewoon een k-meeltje naar Masut-apestaart-Betlehem-punt-Efrata...”.

Maar dan ziet Djamila dat die vrouw zwanger is. Die krijgt gauw een baby. Maar die gaan we niet wegsturen, denkt ze. Ze stapt naar voren en fluistert Masut wat in het oor. Op dat moment dringt het tot Bengel door. Die vrouw, dat is Maria, uit Nazareth. En die man is natuurlijk Jozef! Dat is ook ‘toevallig’ ! “Maar wij doen natuurlijk alles voor onze gasten” zegt Masut dan opeens op een veel aardiger toon. “Hierachter is nog een stalletje, waar je heel goed de nacht kunt doorbrengen. Ga daar maar heen. Mijn vrouw komt jullie zo nog wel wat te eten brengen.”

 

Pilatus laat Barabbas vrij een meespeelverhaal voor zondagsschool kindernevendienst kinderkerk of in de klas basisonderwijs


Hieronder vind je een mooi, nieuw kerstverhaal van Harrie Huizen.

Download het verhaal:     

"Kerstverhaal: Bengel zoekt kerst"