Objectles: Stefanus - Jezus volgen kan je alles kosten


Een mooie objectles over Stefanus die alles opgeeft voor Jezus

In Handelingen 6 vinden we het Bijbelverhaal van Stefanus die gevangen genomen wordt en later zelfs ter dood wordt gebracht. Stefanus weet het: Jezus volgen kan je alles kosten. Hij is bereid om deze prijs te betalen.

Met deze mooie werkvorm kan je dit moeilijke Bijbelverhaal introduceren aan de kinderen op school, in het kinderwerk of als kindermoment in de dienst.

Met dank aan Herma van Wingerden voor het leuke idee!

Objectles Ananias en Saffira Bijbelverhaal

Wat heb je nodig:

- een maiskolf
- een handjes maiskorrels

Wat gaan je doen:

Doe:.
Laat de maiskorrels zien en vraag of zeg wat het is.

Vraag:
Als een van deze zaadjes nou eigenlijk liever een maiskolf wil worden, wat moet er dan gebeuren?  

Vertel:
Ja dan moet je het in de grond stoppen en dan groeit er hopelijk een maisplant waar zo'n mooie maiskolf aan komt. Maar is het zaadje dan nog heel? 

Zo kan Jezus volgen je ook alles kosten, maar als je je helemaal aan hem geeft draag je vrucht. 
Vandaag gaat het over iemand die Jezus volgt, wat er ook gebeurt, wat het hem ook kost.

Tags: Bijbelse personen NT, Kindermoment (tijdens de dienst), Objectlessen, Discipelen van Jezus, Handelingen - eerste gemeente, Navolging van Jezus / Discipelschap