Objectles: Zending - De puzzel

Korte uitleg:
Hieronder vind je het derde deel van een 45 minuten durende kindernevendienst / zondagsschool programma rondom het thema: zendingszondag / zendelingen / leren van anderen.

Aan de hand van negen puzzelstukjes gaan wij met de kinderen op zoek naar wat wij kunnen leren van kinderen in armoede. Want:

- Net zoals de arme Ruth een schat voor de rijke Boaz had, zo hebben deze kinderen een schat voor ons.

- Net zoals de rijke Boaz iets mocht leren van de arme Ruth, zo mogen wij iets leren van kinderen in armoede. 

puzzel


Thema's:

Zendingszondag, zendelingen op bezoek, leren van anderen

Tags: Objectlessen, Armoede - honger / dakloos, Zendelingen op bezoek / Zendingszondag