Verdieping: Sint - Samen een Bijbelvers aanleren

Korte uitleg:
In het eerste stukje met Henkie kwam de zin naar voren: "Het is beter te ontvangen dan te geven." In deze poging om een Bijbelvers aan te leren, ontdekken we dat Jezus zegt: "Het is beter te geven dan te ontvangen." Vergeleken met de uitspraak van Henkie is dit de wereld op zijn kop. Dat is wel heel anders...

Wie vindt het leuker om een cadeautje te krijgen dan te geven? 
Wie geeft liever een cadeautje weg?

cadeautje

Thema's:
Sinterklaas, ontvangen en geven

Bijbeltekst:
"In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”  Handelingen 20: 35

Video:
Bekijk de video hieronder...

Tags: Video - uitleg, Stelen / Geven, Sinterklaas, Verdieping