Verhaal: Jezus - Een kind in het midden

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal beantwoordt Jezus de vragen van zijn leerlingen wie het belangrijkste is. Als antwoord plaatst hij een kind in het midden...

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

218

Thema’s:
wie is de grootste?, dienen

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’” (Marcus 9: 35 – 37)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Tags: Bijbelse personen NT, Jezus (Messias / Zoon van God), Verhalen: Schetsbord, Dienen / Helpen, Discipelen van Jezus, Verhalen: Nieuwe Testament, Navolging van Jezus / Discipelschap