• Home
  • 1500+ ideeën
  • Video: Dochter van Jairus - Bijbelverhaal en liedje voor onze jongste kijkers

Video: Dochter van Jairus - Bijbelverhaal en liedje voor onze jongste kijkers


Leuke video van 'Zing in de kring' om met peuters en kleuters bij het Bijbelverhaal van de genezing van de dochter van Jairus stil te staan

Een leuke vertelling met liedje voor kleuters en peuters waarin we kijken naar het Bijbelverhaal waarin Jezus een ziek meisje beter maakt

Zing in de Kring laat jonge kinderen Gods liefde ervaren door muziek en spel rond Bijbelverhalen.

Meer Zing in de Kringwww.zingindekring.nl

Copyright illustraties en vilt: www.dewonderwolk.nl

Tags: Jezus (Messias / Zoon van God), Video's om samen te kijken, 'Gratis' ideeën , Gods zorg, Peuters / Kleuters