Creatief gebed: Kerst - Gebedslichtjes


Een mooie knutsel en creatief gebedsidee rondom de presentatie van Jezus in de tempel

Dit is een leuke manier om Jezus als het licht van de wereld te vieren, vooral als je deze zondag 'Candlemas' viert!
 
Traditioneel wordt bij Lichtmis (of de Presentatie van Christus) de passage uit Lucas 2 gelezen waar Simeon en Anna Jezus ontmoeten en we horen de beroemde regels:
 
"Nu, Heer, kunt u mij, uw dienaar, in vrede laten sterven, zoals u hebt gezegd. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe u uw volk zult redden. Nu kunnen alle mensen uw plan zien. Hij is een licht om uw weg te wijzen aan de andere volken. En hij zal uw volk Israël eer brengen." (Lucas 2: 29-32)
 
Jezus wordt erkend als de redder die gekomen is om licht te brengen in donkere situaties en om mensen de weg te wijzen, en deze gebedsknutsel helpt kinderen om met dit beeld te werken.

Wat heb je nodig:

- theelichtjes op batterijen
- A6 papier
- viltstiften
- lijm

Wat gaan we doen: 

Tags: Kerst / Kerstmis, Knutselen, Gebedsideeën - bidden met kinderen, Licht / Donker, Advent