• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Spel: Jezus imiteren - Famous labels

Korte uitleg:
De Bijbel daagt ons uit om ook anderen als voorbeeld te nemen om te volgen. Met het volgende spel kun je dit als thema neerzetten, met als vraag: “Maakt het nog uit je wie je als voorbeeld neemt om te volgen?”

67

Thema’s:
Navolging van Jezus, discipelschap, spelvorm

Te gebruiken voor:
leuke aanvulling in het kinderwerk

Bijbeltekst:
"U mag niet lui worden, maar u moet een voorbeeld nemen aan hen die door geloof en geduld deel krijgen aan de beloften.” (Hebreeën 6:12)

Leeftijd:
8 t/m 12 jaar

Tags: Jezus (Messias / Zoon van God), Spellen / Spelvormen, Navolging van Jezus / Discipelschap