• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

434. Solid Kids (3) ‘stelen - geven’ / kies om het goede te doen

Korte uitleg:
Het complete derde programma van Solid Kids van een uur tot anderhalf uur. In te zetten binnen een multiculturele stadscontext.

In dit derde clubprogramma komt een ex-gedetineerde zijn/haar verhaal vertellen. Dit maakt altijd grote indruk! Daarnaast zijn er meerdere spellen en wordt een verhaal verteld.

Helemaal onderaan kan je het derde clubprogramma downloaden.

434

Thema’s:
missionair kinderwerk, stelen, geven

Te gebruiken voor:
missionair kinderclub

Leeftijd:
7 t/m 13 jaar

Download:
Hieronder kan je het programma downloaden...

Registreer om meer te lezen...

433. Solid Kids (2) ‘stelen - geven’ / altijd iemand de pineut

Korte uitleg:
Het complete tweede programma van Solid Kids van een uur tot anderhalf uur. In te zetten binnen een multiculturele stadscontext. 

In dit tweede clubprogramma proberen we o.a. via spellen, verhalen kinderen zich te laten inleven in het leven van een ander. Wat doet het met een ander als je van hem of haar steelt?

Helemaal onderaan kan je het tweede clubprogramma downloaden.

433

Thema’s:
missionair kinderwerk, stelen, geven

Te gebruiken voor:
missionair kinderclub

Leeftijd:
7 t/m 13 jaar

Download:
Hieronder kan je het programma downloaden...

Registreer om meer te lezen...

432. Solid Kids (1) ‘stelen - geven’ / wat gebeurt er als je steelt?

Korte uitleg:
Het complete eerste programma van Solid Kids van een uur tot anderhalf uur. In te zetten binnen een multiculturele stadscontext.

In dit eerste clubprogramma kijken we naar de vraag: “Wat zijn de consequenties als je steelt?” We hebben voor dit thema gekozen omdat de praktijk bleek dat veel van onze clubkinderen met grote regelmaat in winkels (en van ons)  stalen....

Helemaal onderaan kan je het eerste clubprogramma downloaden.

432

Thema’s:
missionair kinderwerk, stelen, geven

Te gebruiken voor:
missionair kinderclub

Leeftijd:
7 t/m 13 jaar

Download:
Hieronder kan je het programma downloaden...

Registreer om meer te lezen...

431. Uitleg Solid Kids programma

Korte uitleg:
Een aantal jaren geleden begonnen mijn collega’s en ik een ‘missionaire’ kinderclub in een achterstandswijk in Den Haag. In onze zoektocht naar goede christelijke programma’s  voor kinderen vanuit een multiculturele achterstandswijk achtergrond konden we helaas niet vinden. Als gevolg zijn we zelf een programma gaan schrijven: Solid Kids.

In Solid Kids werken we vanuit het thema ‘Je groeit in wat je doet’. We gaan hierbij uit van de stelling ‘Als je het goede doet, groei je in het goede. Als je verkeerde dingen doet, groei je het verkeerde’. We stimuleren de kinderen om in de goede normen door te zetten. We kijken samen met hen waarom zij dingen doen. We zullen hierbij stilstaan bij vragen zoals  ‘Zijn die dingen goed of verkeerd?’ ‘Hoe kan je hierin veranderen?’ ‘Hoe weet je wat goed is?’

In de hierop volgende ideeën vindt je het gehele programma onderverdeeld in een uur / anderhalf uur lang compleet programma.

Hieronder kan je de introductie en de uitleg van de werking van het Solid Kids programma downloaden.

431


Thema’s:

Introductie Solid Kids programma

Te gebruiken voor:
missionair kinderclub

Leeftijd:
7 t/m 13 jaar

Download:
431.Uitleg-Solid-Kids-programma.pdf

270. Vragen om te stellen als je de Bijbel leest

Korte uitleg:
Binnen onze missionaire gemeente hebben we onze doelgroep een lijst van vragen laten bedenken die je kunt stellen, als je de Bijbel leest.  Deze vragen kun je ook goed gebruiken binnen de bovenbouw van het kinderwerk. Wij hebben deze vragen uitgeprint en aan iedereen een gelamineerd exemplaar gegeven, die zij in hun Bijbel kunnen bewaren. 

270

Thema’s:
Bijbelstudie, Bijbel begrijpen, goede vragen stellen

Te gebruiken voor:
Bestuderen van de Bijbel

Bijbeltekst: 
“De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.” (Handelingen 17: 11)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

  • 1
  • 2