• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Video: Met de ogen van een kind

Korte uitleg:
Een krachtige, korte video die je samen met je kinderwerkers tijdens een toerusting kunt bekijken:

- Wat doet deze video met je?
- In hoeverre wil jij als kinderwerker met de kinderen meegaan?
- Waar ligt voor jou de grens?
- Wat heeft deze video voor jou met onderstaande Bijbeltekst te maken?

Bijbeltekst:
"En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze."     (Marcus 10:13-16)

Video:
Bekijk de video hieronder...

Tags: Video's om samen te kijken, Uitleg voor kinderwerkers