Methodiek: Be-you-tifull - Een methodiek voor groep 8 meiden

Korte uitleg:
Vera Kansen en Katie Vlaardingerbroek hebben een aantal jaar geleden voor hun profielwerkstuk gekeken naar de vraag:  

“In hoeverre heeft het westers vrouwelijk schoonheidsideaal een negatieve invloed op het zelfbeeld van meisjes in groep 8 van de basisschool?”

Ze hebben de theorie achter de in de hoofdvraag genoemde begrippen onderzocht en uitgebreid zelf onderzoek gedaan naar het zelfbeeld van meisjes, de rol die het beeld van jongens van dezelfde leeftijd hierbij spelen, de rol die reclame hierbij speelt en de rol die complimenten hierbij spelen.

Aan de hand van de conclusie en bevindingen hebben zij de methode Be-you-tifull en een daarbij horende docentenhandleiding ontworpen, als praktisch deel van hun profielwerkstuk.

meid8

“Een van deze problemen is het huidige schoonheidsideaal en de overvloed aan reclame waar kinderen aan blootgesteld worden. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van het schoonheidsideaal op het zelfbeeld van kinderen en volwassenen. Hieruit volgt dat kinderen nog geen sterke negatieve effecten ondervinden aan het schoonheidsideaal, maar eenmaal op het voortgezet onderwijs en tijdens de pubertijd wel. In deze toch al onzekere tijd worden de constante blootstelling aan beelden van perfectie een bron van nog meer onzekerheid, want in vergelijking daarmee zijn ze nooit goed genoeg. Deze trend zet ook door in de adolescentie en volwassenheid en is een bron van problemen voor velen.

Hoewel kinderen nu dus nog een goed zelfbeeld hebben, is die niet heel diep geworteld, want er is niet veel voor nodig om deze te doen veranderen. Met deze methode willen wij kinderen van groep 8 de middelen geven om hier later mee om te gaan. Deze middelen zijn gebaseerd op de theorie van het Cognitieve Gedragstherapie, namelijk dat gedachtes een zeer grote invloed hebben op emoties, dat men deze gedachtes kan veranderen door rationeel denken en dat  je emoties  hierdoor mee kunt veranderen.

Deze methode is gemaakt voor groep 8, omdat wij het beter achten om een probleem te voorkomen dan om het op te lossen. Als kinderen al voordat het probleem zich voordoet de middelen hebben gekregen om met het probleem om te gaan, dan is de kans dat het probleem zich voordoet kleiner. Bij het voorkomen van dit probleem zijn 3 punten belangrijk.:

Ten eerste, dat de kinderen leren hun zelfbeeld zoveel mogelijk te bouwen op de positieve mening die ze van zichzelf hebben en om de mening van anderen als een ondersteuning hiervan te zien en niet als de basis. We willen het kind dus leren om positief over zichzelf te zijn en helpen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen waarbij het kind ook leert om meer waarde te geven aan de positieve bevestiging die het kind krijgt. Hierbij is de connectie met de familie cruciaal. Wanneer het kind gaat inzien dat zowel zijn uiterlijke eigenschappen als karaktereigenschappen afkomstig zijn van zijn ouders, helpt dit hem om bepaalde beeld van zichzelf positiever te ervaren. Zijn neus is dan niet die lelijke grote neus, maar de neus van zijn vader.  

Ten tweede, dat de kinderen kritisch om leren gaan met reclame en het niet zomaar aannemen als waar. Het kind moet bewust worden van de druk die de reclame op hem legt en hoe de reclame dit voor elkaar krijgt. Dit stelt het kind in staat om bewust een keuze te maken over het kopen van producten en doet het kind inzien dat het geschetste beeld van perfectie niet realistisch is. Zo wordt de druk die reclame op het kind legt verminderd.

Ten derde, dat de kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. De grootste druk voor iedereen is vaak deze van ‘erbij horen’. Terwijl iedereen deze druk ervaart is toch iedereen ook bezig met het vergelijken van en oordelen over elkaar. Als wij kinderen kunnen leren om niet naar elkaars negatieve punten te kijken, maar naar elkaars positieve eigenschappen en om deze niet als bedreigend te zien, dan kunnen wij deze druk verkleinen. Dit stelt de kinderen in staat om zichzelf te kunnen zijn en om van elkaar te leren.

Als deze drie punten geleerd en aanwezig zijn in een kind, is het zelfbeeld veel sterker geworteld en is het kind bewuster van de druk die erop gelegd kan worden, waardoor deze druk niet zoveel kan uithalen. Uiteraard zou het heel veel tijd kosten om deze 3 punten helemaal in het systeem van een kind te krijgen, maar met deze methode willen wij er een begin mee maken, opdat ieder kind zal inzien hoe geweldig mooi hij of zij van zowel de buiten- als binnenkant is.”

Tags: Speciaal voor meisjes, Uitleg voor kinderwerkers, Methodiek: Be-you-tifull