Verhaal: Ruth - Ruth, Boaz en Obed

Korte uitleg:
De volgende dag gaat (teken Boaz) Boaz naar de poort van de stad Betlehem. 
Hij gaat zitten. Daar komt de andere man aangelopen.
‘Goedemorgen’,  zegt Boaz tegen hem. ‘Kom je even bij me zitten?’
De (teken de man) man gaat bij Boaz in de poort zitten.
‘Ik heb iets belangrijks met je te bespreken’, zegt Boaz. ‘Daarom vraag ik tien belangrijke mannen of ze erbij willen zijn.’


132

Een ander mooi schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt, dat al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd is. Het is het verhaal hoe Boaz en Ruth samenkomen, hun zoon Obed wordt geboren die uiteindelijke de over, over, over, overgrootvader van de Here Jezus zal zijn.

Downloaden:
Hieronder kan je het schetsbordverhaal inclusief tekeningen en een vrij verhaal downloaden.

Tags: Verhalen: Schetsbord, Verhalen: Oude Testament, Bijbelse personen OT