Verhaal: Nehemia en de opbouw van de muur

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal horen en zien we hoe Nehemia door samenwerking en het inzetten van ieders talenten de muur en de poorten van Jeruzalem weet te herbouwen.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

275

Thema’s:
Samenwerken, inzetten van talenten, voor ieder is er een plek

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Na tweeënvijftig dagen was de muur voltooid, op 25 elul. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht.” (Nehemia 6: 15, 16)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Tags: Verhalen: Schetsbord, Verhalen: Oude Testament, Bijbelse personen OT, Doorzetten