• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Verdieping: Wat is jouw kracht?

Korte uitleg:
Dit idee is gekoppeld aan idee 419: 'God geeft mij kracht'.
Een leuke werkvorm om met de kinderen stil te staan bij het thema de kracht van God

111


Thema’s:

Gods heerlijkheid en macht

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen." (Mattheus 6:13)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Tags: Kindermoment (tijdens de dienst), Onze Vader - gebed, Gods kracht, Talenten - ontdekken / ontwikkelen, Verdieping