Verhaal: De zilversmit Demetrius maakt ruzie met Paulus in Efeze


Een mee-speelverhaal over Paulus die tegenstand ondervindt van de zilversmit Demetrius

Hieronder vind je een mee-speelverhaal over Paulus en de zilversmit Demetrius in Efeze die een grote rel organiseert om Paulus te laten stoppen met preken over Jezus.

De_Heer_is_mijn_herder_-_psalm_23.jpg

Download het verhaal

Hieronder vind je een nieuw mee-speelverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Handelingen 19: 23-40. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Tags: Gods bescherming, Verhalen: Mee-Speel, Navolging van Jezus / Discipelschap