Spel: Daniels vrienden buigen niet - Zie jij het verschil?


Een leuk spel waarin de kinderen vijf verschillen moeten ontdekken

Een van de bekendste verhalen uit de Bijbel gaat over de drie vrienden van Daniel: Sadrach, Mesach en Abednego. Zij weigeren te buigen voor het gouden beeld van koning Nebukadnezer. HIj laat hen in de vurige oven gooien, maar een engel van God is bij hen en redt hen. 

Geef de kinderen het werkblad dat je hier kunt downloaden en laat hen de vijf verschillen ontdekken:

Download: Ontdek de vijf verschillen.pdf


Verschil 1

Verschil 2

Met dank aan www.truewaykids.com

 

Tags: Spellen / Spelvormen, 'Gratis' ideeën , Bijbelse personen OT