Verhaal: Pasen - Tomas gelooft het ook


Een leuk mee-speelverhaal over de ontmoeting van Tomas met de opgestane Jezus

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd ‘Mee-Speel-Verhaal’. De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.

U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor. U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet. Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden. Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluisterend aan hen vertellen. Speel zelf ook mee.

Spreek van te voren af dat als u uw hand als stopteken omhoog steekt, de kinderen stil zijn. De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden waarbij ze moeten lopen. Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.

meespeel verhaal gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes zondagsschool kinderkwerk kinderkerk kindernevendienst

Download het verhaal

Hieronder vind je een nieuw mee-speel-verhaal van Ellen Zuijdwegt uit Johannes 20:24-31. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Tags: Discipelen van Jezus, Geloof / Ongeloof, Pasen - Opstanding, Verhalen: Nieuwe Testament, Verhalen: Mee-Speel, Vertrouwen / Bang zijn, Navolging van Jezus / Discipelschap