Sleutels tot het kennen van God.


Sleutels die je helpen om het Bijbelverhaal te vertellen en uit te leggen.

Veel mensen kennen wel wat verhalen uit de bijbel. Bijvoorbeeld doordat ze in hun jeugd naar een christelijke school gingen of af en toe naar de kerk of op wat voor manier dan ook.  Wat wel jammer is het dat het voor veel mensen verhalen zijn gebleven, mooie verhalen maar zonder betekenis. Kort door de bocht ze hebben er God niet door leren kennen. Maar dat is nou juist het hele punt, de verhalen zijn niet gewoon verhalen.

De verhalen kunnen ons leren wie God is, Zijn karakter, Zijn liefde, Zijn geduld, het plan dat Hij heeft met deze wereld, Hoe belangrijk zijn Zoon Jezus Christus is en dat veel geschiedenissen ons wijzen op de Zoon en de redding die Hij bracht en brengt, enz.   Daar kunnen deze sleutels je bij helpen, zo wordt het niet meer een verhaal over Noach maar over de God van Noach! 

IMG 20181028 WA0007 2

Hoe werkt het:

Een voorbeeld: De sleutel 'God is almachtig'

Als ik uit de kinderbijbel het verhaal van de schepping lees, dan zou ik de sleutels `God is almachtig` en `God is liefde` erbij pakken.  Ik zou dit bij het verhaal benadrukken, en uitleggen...

God is almachtig omdat Hij sprak en het was er, wat Hij wilde gebeurde ook.  Dat God almachtig is betekent dat Hij alles kan.  God is liefde, dit zien wij in al het moois dat Hij maakte, de verschillende soorten, de mooie kleuren, de heerlijke smaken van de vruchten. Het was goed en Hij maakte het voor ons om van te genieten, zoveel liefde voor ons!

Zo kunnen we naar aanleiding van elk verhaal in de bijbel wel een aantal van deze sleutels laten zien, deze sleutels\thema’s worden op deze manier steeds herhaald.

Lijst van de sleutels

- God is heilig                                                            
- God is rechtvaardig                                                  
- Jezus is de enige Redder
- God is alwetend
- God is almachtig                                                       
- De mens is zondig en kan zichzelf niet redden
- God is liefde
- God is genadig                                                           
- Satan vecht tegen God
- God is geduldig                                                          
- Satan is een leugenaar
- God communiceert met de mens
- God blijft trouw                                               

Sommige van de sleutels leren ons ook over Satan, de mens, en de zoon van God Jezus. In de geschiedenis wordt duidelijk dat Satan de tegenstander van God is. De mens een redder nodig heeft. En dat Jezus die redder is voor de mens, voor jou en mij.                                                                              

In de bijbel kunnen vanuit het Oude Testament al ontdekken dat die redder komen zou! Door chronologisch door de Bijbelse geschiedenis te gaan kunnen we de kinderen ook hierop wijzen.

b.v. De Isrealieten moesten voordat zij uit Egypte weg zouden trekken het bloed van een perfect lam aan de deurposten smeren. Het lam stierf in de plaats van de oudste zoon, de Israelieten werden gered door het bloed van het Lam.  Stel je voor hoe het voor de kinderen zal zijn eenmaal aangekomen bij het leven van Jezus, die door Johannes word geintroduceert met: `Zie het Lam Van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!` De Redder die zo lang geleden al was beloofd!!

Tips:

- Vertel de verhalen chronologisch (van de schepping tot het einde van de kinderbijbel) op volgorde dus.

- Lees van tevoren voor jezelf het verhaal in de echte Bijbel en kies dan de sleutels die je bij het verhaal wilt benadrukken. In de kinderbijbel staan dingen toch soms anders dan dat het in het echt is gebeurd. Bv dat Noach de deur van de ark dicht deed, terwijl het eigenlijk zo is dat God dat deed!

- Er zijn best moeilijke woorden op de sleutels, toch is het belangrijk dat ze die woorden leren kennen.  Help de kinderen die te begrijpen door uitleg te geven of een voorbeeld uit hun eigen kinderleven.  De kinderen zullen ook door de toepassing op het verhaal ook gaandeweg gaan begrijpen wat die woorden betekenen.

- De sleutels kunnen gebruikt worden zoals je zelf wilt.  Bijvoorbeeld: altijd ophangen zodat de kinderen ze kunnen zien, of de bos sleutels er pas bij pakken als je het verhaal begint en vervolgens met ze opzoek gaan naar welke sleutel goed bij het verhaal past.  Zelf zou ik er voor kiezen om de sleutel te pakken als je op dat moment in de verhaal bent.   Je leest bijvoorbeeld, ‘Mozes kwam bij de brandende struik en God zei doe je schoenen uit want waar je staat is heilig grond.’  De sleutel ‘God is Heilig’ pakken en voorlezen, vervolgens verder met het verhaal en na het verhaal de sleutel herhalen, bekijken en uitleggen.

Een mooi idee van Nadine van der Lugt

Tags: Vertellen - tips / werkvormen