• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Verdieping: Be-you-tifull - 1. 't Complimentenboek

Korte inleiding:
Het eerste idee van de methodiek Be-you-tifull dat zicht richt op meiden van groep 8 en de volgende doelen heeft:

- Meiden leren hun zelfbeeld zoveel mogelijk te bouwen op de positieve mening die ze van zichzelf hebben en om de mening van anderen als een ondersteuning hiervan te zien en niet als de basis.
- Meiden kritisch om leren gaan met reclame en het niet zomaar aannemen als waar.
- Meiden leren op een positieve manier met elkaar om te gaan.

In het complimentenboek gaan meiden leren om zichzelf complimenten te geven.

Tijdsduur:  
10 minuten per dag   
 
    

meid19

Soort opdracht:     
Zelfstandig

Registreer om meer te lezen...

Methodiek: Be-you-tifull - Een methodiek voor groep 8 meiden

Korte uitleg:
Vera Kansen en Katie Vlaardingerbroek hebben een aantal jaar geleden voor hun profielwerkstuk gekeken naar de vraag:  

“In hoeverre heeft het westers vrouwelijk schoonheidsideaal een negatieve invloed op het zelfbeeld van meisjes in groep 8 van de basisschool?”

Ze hebben de theorie achter de in de hoofdvraag genoemde begrippen onderzocht en uitgebreid zelf onderzoek gedaan naar het zelfbeeld van meisjes, de rol die het beeld van jongens van dezelfde leeftijd hierbij spelen, de rol die reclame hierbij speelt en de rol die complimenten hierbij spelen.

Aan de hand van de conclusie en bevindingen hebben zij de methode Be-you-tifull en een daarbij horende docentenhandleiding ontworpen, als praktisch deel van hun profielwerkstuk.

meid8

“Een van deze problemen is het huidige schoonheidsideaal en de overvloed aan reclame waar kinderen aan blootgesteld worden. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van het schoonheidsideaal op het zelfbeeld van kinderen en volwassenen. Hieruit volgt dat kinderen nog geen sterke negatieve effecten ondervinden aan het schoonheidsideaal, maar eenmaal op het voortgezet onderwijs en tijdens de pubertijd wel. In deze toch al onzekere tijd worden de constante blootstelling aan beelden van perfectie een bron van nog meer onzekerheid, want in vergelijking daarmee zijn ze nooit goed genoeg. Deze trend zet ook door in de adolescentie en volwassenheid en is een bron van problemen voor velen.

Lees meer