• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

488. Ruilen zonder huilen - missionair wijkfeest 7

Korte uitleg:
Dit buurtfeest staat in het teken van ontmoeting. Er is geen programma, er is geen centraal begin of eind. Het heeft een vrijblijvend karakter: je kunt komen en gaan wanneer je wilt.

Het is een feest met twee locatie. Op locatie 1 gaan we lekker eten en kletsen. Op locatie 2 houden we een ruilbeurs. Hier kan iedereen zijn speelgoed, sjaals, tassen en andere accessoires ruilen met anderen! We willen met dit feest: gastvrij zijn, buurtbewoners leren kennen, elkaars cultuur accepteren, mensen blij maken met elkaars spullen.

488


Dit is het zevende feest in de serie van missionaire wijkfeesten.

Hieronder kan je het werkboek in pdf-vorm uitprinten.

Thema’s:
missionair, ruilen

Te gebruiken voor:
missionair wijkfeest

Bijbeltekst: 
"De tafelmeester riep dus de bruidegom en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’ Dat was het begin* van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.” (Johannes 2:9-11)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Download:
Je kunt het idee hieronder downloaden...

Registreer om meer te lezen...

486. Aaaanvalluuuuh! - missionaire feest 6

Korte uitleg:
Het voetbalfeest is een echte aanrader! Het is uiteraard wel gebonden aan een bepaalde periode. Een voetbalkampioenschap geeft veel aanleiding om iets leuks met je buurt te doen. Er is niets gezelliger dan met elkaar, onder het genot van een hapje en drankje, voetbal te kijken! Dit is in onze ogen het meest laagdrempelige feest uit het draaiboek. Daarom is het zeer geschikt voor een eerste kennismaking met buurtbewoners, of om die buurtbewoners uit te nodigen die anders nooit komen.

486

Dit is het zesde feest in de serie van missionaire wijkfeesten.

Hieronder kan je het werkboek in pdf-vorm uitprinten.

Thema’s:
missionair, voetbal

Te gebruiken voor:
missionair wijkfeest

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Download:
Je kunt het idee hieronder downloaden...

Registreer om meer te lezen...

425. Licht, camera, actie - missionair feest 5

Korte uitleg:
Popcorn die wordt doorgegeven, cola in je hand, iedereen gericht op een groot scherm, meegaand in een verhaal… een filmavond! Dit feest vraagt relatief weinig voorbereiding, toch is het voor veel mensen en kinderen leuk om er aan mee te doen. De ontmoeting en gezelligheid staan centraal, na de film is er dan ook een borrel om gezellig te kletsen. Daarnaast is film een veelgebruikt medium waar je iets mee kunt overbrengen.

425


Dit is het vijfde feest in de serie van missionaire wijkfeesten.

Hieronder kan je het werkboek in pdf-vorm uitprinten.

Thema’s:
missionair, film / ontmoeting

Te gebruiken voor:
missionair wijkfeest

Bijbeltekst: 
"De tafelmeester riep dus de bruidegom en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’ Dat was het begin* van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.” (Johannes 2:9-11)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Download:
Je kunt het idee hieronder downloaden:

Registreer om meer te lezen...

348. Sterren aan de hemel - missionair feest 4

Korte uitleg:
Iedereen heeft dingen waar hij of zij goed in is. Zelfs al kun je ze niet benoemen. Het zijn talenten. In dit vierde missionaire wijkfeest kan je de mensen bewust maken van hun talenten en ze de ruimte geven om die te laten zien. Je kan ze aanmoedigen en complimenteren. Het is een positief feest! Het verhaal van Max Lucado, over de sterren en de stippen vertelt dat iedereen mooi is, gewoon hoe hij of zij is. Je hoeft niet een uitzonderlijk talent te hebben. Je hoeft niet te proberen iemand anders te zijn, je mag zijn wie je bent, want God heeft je zo gemaakt.


348

Thema’s:
missionair, talenten, sterren en stppen (Max Lucado)

Te gebruiken voor:
missionair wijkfeest

Bijbeltekst: 
"Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid.  (Mattheus 25:15)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Download:
Je kunt het idee hieronder downloaden...

Registreer om meer te lezen...

340. Winnen of verliezen - missionair feest 3

Korte uitleg:
Hier vind je het programma voor het derde missionaire wijkfeest. Dit buurtfeest is het Oude Hollands Feest! Dat betekent: Oudhollandse spelletjes, een koffiehoek, lekkere Nederlandse koekjes en snoepjes, warme chocolademelk, David en Goliacht, smartlappen en stoelendans!!! Het is een programma waarin er veel ruimte is voor eigen inbreng. In dit feest laat je de helpende en sterk God zien. Met Gods hulp kunnen zelfs de grootste reuzen overwonnen worden!

340


Thema’s:

missionair, Gods kracht, reuzen overwinnen

Te gebruiken voor:
missionair wijkfeest

Bijbeltekst: 
"Toen vroeg David de mannen die bij hem stonden: ‘Wat zal er gebeuren met de man die deze Filistijn verslaat en de schande van Israël wegneemt? Wie is die onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen van de levende God durft uit te dagen?” (1 Samuel 17:26 )

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Downloaden:
Je kunt het idee hieronder downloaden...

Registreer om meer te lezen...

333. Bewijs het maar - missionair feest 2

Korte uitleg:
Dit is het tweede missionaire wijkfeest! Na het hooplijk succesvolle Bingofeest is het tijd voor een sciencefeest! Ingrediënten zijn: proefjes, samenwerken in teams, het verhaal van Bartimeus, toetjesbuffer en een gebedshoek met stenen en een bak water! Met dit feest laat je de wonderbaarlijke kant van God zien, de God waarbij je je zorgen kan neerleggen. Ook breng je gezelligheid en stimuleer je samenwerken in teams.

333


Thema’s:

missionair, proefjes, Bartimeus

Te gebruiken voor:
missionair wijkfeest

Bijbeltekst: 
"Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te schreeuwen en te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.’ (Markus 10:47 )

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Download:
Je kunt het idee hieronder downloaden...

Lees meer

326. Bingo en de Verloren zoon - missionair feest 1

Korte uitleg:
Bingo is het eerste Missionaire wijkfeest. Bingo is een bekend spel, aantrekkelijk voor jong en oud. We combineren het Bingofeest met het verhaal van de Verloren zoon. Een voor velen bekend verhaal dat gaat over een man die ook een gokje waagde en Gods grote en onvoorwaardelijke liefde ontving. Hiermee zet je een leuk missionair wijkfeest neer!

326


Thema’s:

missionair, verloren zoon, onvoorwaardelijke liefde

Te gebruiken voor:
missionair wijkfeest

Bijbeltekst: 
"We moeten feestvieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” (Lukas 15:32 )

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Download:
Je kunt het idee hieronder downloaden...

Registreer om meer te lezen...

320. Missionaire wijkfeesten

Korte uitleg:
Het boekje dat je hieronder kunt downloaden en de verdere ideeën voor missionaire wijkfeesten, die je hier op de site vindt, zijn het resultaat van een afstudeerproject. Als studenten Godsdienst Pastoraal Werk hebben Eva de Ruijter en Ian Scheele onderzoek gedaan naar hoe ze het beste missionaire buurtfeesten kunnen organiseren en vieren in Spoorwijk, Den Haag. Ze hebben dit gedaan in opdracht van wijkgemeente In de Praktijk. Veel voorbeelden die ze gebruiken komen dan ook uit de context van Spoorwijk. Op basis van het onderzoek hebben ze deze methodiek geschreven. Ze hopen met dit product andere kerken tot inspiratie te zijn om ook uit te reiken naar de wijk waarin ze staan..

320


“Dit betekent niet dat de methode alleen binnen de aandachtswijken van de grote steden toe te passen is. Dit boekje is geschreven voor missionair werkers, kerkelijk werkers, werkgroepen en andere enthousiastelingen die met hun kerk meer in hun wijk betrokken willen zijn. We zouden graag zien dat ook dorpen en vinexwijken feesten krijgen waar mensen het geloof met elkaar delen! Als je de methode in een andere context wilt toepassen, zul je je doelgroep goed moeten leren kennen om te ontdekken wat bij hen past. Wij geloven dat feesten een universeel middel kunnen zijn om mensen samen te binden en om echt contact te maken. Gebruik deze methode dus in je voordeel en haal er ideeën uit om je medemensen te leren kennen en hen te laten zien waarom het leven een feest kan zijn.”

Thema’s:
Introductie tot missionaire wijkfeesten

Te gebruiken voor:
missionair wijkfeest

Bijbeltekst: 
"Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.”  (Johannes 2: 1,2 )

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Downloaden:
Hieronder kun je het draaiboek downloaden...

Registreer om meer te lezen...