• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Spel: Helpen - Blindengeleidehond

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat het belangrijk is om mensen om je heen te helpen. Soms zijn er mensen of kinderen die iets niet goed kunnen omdat ze dingen lastig vinden. Het is belangrijk om iemand dan te helpen en hem te steunen, zodat hij of zij ook verder kunnen.

blinddoek

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Toekomstdroom - Rara, welke droom heb ik?

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen horen elkaars dromen. Het kind is bewust bezig met zijn of haar droom en krijgt de mogelijkheid zijn of haar droom met anderen te delen.

kind

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Talenten - Kranten meppertje

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren de namen van de anderen kinderen goed kennen.
krant

Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Uniek - Wie is dit?

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren zichzelf te omschrijven aan de hand van bepaalde kenmerken. Daarnaast leren de kinderen dat iedereen specifieke kenmerken heeft en iedereen dus uniek is.

child1


Thema’s:

Het kind is uniek

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Methodiek: Werkwijze 'Krachtkanjers'

Korte uitleg:
Marjolein Goedegebuur en Hanneke Schuit kwamen voor hun afstudeerproject aan de GPW opleiding aan de Hogeschool Ede bij mij voor advies langs. Als cadeautje voor mijn hulp kreeg ik van hen de toestemming om de methodiek 'Krachtkanjers' op Creatief Kinderwerk te delen. 

kids

Lees meer

Knutsel: Plantje - Bloeiende droom!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren voor iets te zorgen. Daarnaast is het doel van het plantje dat zij net als het zaadje mogen groeien. Zoals de wens van een plantje is om een mooie bloem wil worden, zo mag je als kind ook dromen en wensen hebben voor later. 

kind12

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

  • 1
  • 2