• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Verdieping: Steuntje in de rug

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren te steunen op elkaar. Ook op je familie en je gezin kan je steunen. Hierdoor sta je sterk. De kinderen leren samen op te gaan staan. De kracht van alle kinderen is hier voor nodig. Ook in je omgeving is de kracht van andere nodig om je leven te leven.

Children marbles

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Steuntje in de rug

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren te steunen op elkaar. Ook op je familie en je gezin kan je steunen. Hierdoor sta je sterk. De kinderen leren samen op te gaan staan. De kracht van alle kinderen is hier voor nodig. Ook in je omgeving is de kracht van andere nodig om je leven te leven.

Children marbles

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Toekomstdroom - Creëer je toekomst

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit: 

De kinderen leren op een hele creatieve manier over de toekomst na te denken en oplossingen te bedenken. 
 
Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

droom
 
Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Talenten - Talentenshow

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren hun talenten aan anderen te presenteren. Daarnaast krijgen ze ook de verantwoordelijkheid voor bepaalde taken en wordt het echt hun talentenshow.. 
 
Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

talent
 
Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Uniek - Ik ben…

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen moeten goed luisteren naar de persoonlijke kenmerken van andere kinderen en leren hun eigen persoonskenmerken ook uit te spreken. 
 
Thema’s:
Het kind is uniek

ikben
 
Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Toekomstdroom - Geef nooit op....

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:
 
De kinderen leren dat je soms door moeten zetten, ook al is iets moeilijk. 

doorzetten
 
Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen
 
Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Samen - Er was eens…

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen maken samen een verhaal. Ook in je omgeving maak je samen met de mensen om je heen het verhaal van je leven. De kinderen doen dit in het klein.

erwaseens

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst:
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Talenten - Wikkel je rot

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:
De kinderen leren in een groep samen te werken. Daarnaast leren ze elkaar een compliment te geven en een compliment te ontvangen. 
 
Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden


wolbol

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Toekomstdroom - Blaas je droom vooruit

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen zien in dat dromen niet zomaar bereikt kunnen worden.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen


doomblaas

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst:
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.” (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Samen - Dirigentje

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit: 
 
De kinderen zien dat je als groep een geheel bent en samen hetzelfde doet. De omgeving is belangrijk voor wat je doet en soms doe je ook hetzelfde als wat iemand anders doet. De ander kan een voorbeeld zijn. 
 
Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving


Baton


Te gebruiken voor:

creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst:
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Talenten - Talentenpuzzel

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:
 
De kinderen laten zien wat hun talenten zijn. De kinderen horen de talenten van de andere kinderen. 
 
Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden


kind13

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Uniek - Blindemannetje spelen

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

Het doel van dit spel is dat de kinderen zien dat ieder kind een andere stem heeft en er anders uit ziet en dat je hierdoor weet wie iemand is. Niemand heeft dezelfde stem en hetzelfde hoofd.


kind5

Thema’s:
Het kind is uniek

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst:
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Toekomstdroom - Koning te rijk!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:
 
De kinderen denken na over de samenleving waarin zij leven. 
 
Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen


king

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Samen - Het Mond orkest

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat iedereen verschillende dingen doet en andere kwaliteiten heeft, maar samen wordt het toch een geheel is, net als in je familie of zoals in de klas.
 
Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving


choir

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Talenten - Wie ben ik?


Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat je om iemand te leren kennen vragen moet stellen. Zo leer je iemand echt kennen. 

Thema’s:

Het kind heeft talenten en vaardigheden

post

Bijbeltekst: 

"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Uniek - 1 + 1 + 1= te gek!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen zien dat ieder kind op zijn eigen manier tekent. Hierin zien zij dat elk kind dingen anders doet en uniek is.

Thema’s:
Het kind is uniek

tekenen

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Toekomstdroom - Maak een toekomstcollage

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen denken na over hun toekomst en over de wensen die zij hierin hebben.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

magazines

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Samen - Memory your family

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen denken na over welke mensen veel voor ze betekenen.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

Family Portrait

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Talenten - Ik zie wat jij niet ziet?

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren creatief te zijn en buiten de kaders te denken.

Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

kidslol

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Uniek - Vermist?!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

Het doel van deze activiteit is dat kinderen inzien dat je gemist wordt als je er niet bent. Net als het voorwerp. Ook leren ze dat ze allemaal een eigen inbreng hebben in de groep. Ze zijn allemaal uniek.

vermist

Thema’s:
Het kind is uniek

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Toekomstdroom - De dromenbouwer

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen praten over hun dromen en over hoe je dit kunt bereiken. Door hierover na te denken bouwen ze aan hun dromen.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

droom


Te gebruiken voor:

creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Helpen - Ik ben de postbode...

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat het belangrijk is om naar iemand anders om te kijken. Daarnaast leren de kinderen ook dat het goed is om soms ook iets uit te delen.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

postbrief

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Talenten - Het Codespel

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren samen te werken en daarnaast leren ze ook echt aandacht te hebben voor elkaar.

Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

dieren


Te gebruiken voor:

creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Uniek - Memory yourself

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat elk kind kenmerken heeft waar je een kind aan kunt herkennen en iedereen dus uniek is.

post

Thema’s:
Het kind is uniek

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Toekomstdroom - Droomwolken?

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen zien bij een ander hoe diegene er voor gezorgd heeft dat zijn/haar dromen uit zijn gekomen. Daarnaast zullen ze van de desbetreffende persoon ook tips kunnen krijgen om er voor te zorgen dat je droom uitkomt.

dream

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Samen - Familieportret

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat ze een onderdeel zijn in een gezin en dat het gezin belangrijk is.

acteer

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Lees meer

Spel: Talenten - Ik ben de muzikant

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren initiatief te nemen en merken dat het goed uitpakt doordat anderen kinderen mee doen. Naast het initiatief nemen, leert het kind ook de leiding te nemen.

Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

muziek


Te gebruiken voor:

creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Samen - De familietoren


Korte uitleg:

Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

Het doel is om kinderen te laten zien dat je gezin en je familie een basis vormt in je leven. Deze mensen zijn belangrijk voor je leven.  

Thema’s:

Het kind en zijn of haar omgeving

 

meid19

Te gebruiken voor:

creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 

"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:

4 t/m 12 jaar 

Omschrijving:

De kinderen bouwen een Jenga toren. Om de beurt halen de kinderen een blokje uit de toren weg. Dit gaat net zo lang door totdat de toren omvalt. Dit kan verschillende keren herhaald worden.

Tip? 

Benoem naar de kinderen dat je gezin en familie net als de toren samen stevig staan. Als er blokjes weg worden gehaald wordt de toren minder stevig net als bij een gezin of familie. Als er iemand weg is wordt hij of zij gemist.

Benodigdheden: 

- jengablokjes

 

Spel: Uniek - Persoonlijkheidsachtbaan

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren op een speelse wijze de persoonlijkheidskenmerken die mensen kunnen hebben.

Thema’s:
Het kind is uniek

kind3

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Toekomstdroom - Dromen gooien

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat het belangrijk is om voor je droom of doel te gaan. Ze zien dat ze zelf de sleutel zijn om hun doel te behalen.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

kind15

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Talenten - Het Aanbel-spel

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren op een speelse wijze assertief te zijn.

Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

bril


Te gebruiken voor:

creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Samen - Ken je omgeving

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen denken na over in welke wijk ze wonen en leren hun wijk nog beter kennen.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

meid2

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Talenten - Ga weg!!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat het belangrijk is om voor jezelf op te komen. Daarnaast leren ze dat het niet leuk is om er helemaal alleen voor te staan en het lastig is om in je eentje van de vijf pestkoppen te winnen. Daarnaast leren ze ook dat het wel belangrijk is om op een goede manier voor jezelf op te komen.

meid6


Thema’s:

Het kind heeft talenten en vaardigheden

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Uniek - Ik verstop me!!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat je jezelf soms anders voor doet en een masker op doet. Bijvoorbeeld door heel stoer te doen of iemand te pesten. Het is belangrijk dat de kinderen leren dat dit absoluut niet nodig is en ze mooi zijn zoals ze zijn.

kind12

Thema’s:
Het kind is uniek

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Toekomstdroom - Bewaak je droom

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat ze hun droom niet zomaar moeten laten afpakken door anderen, omdat zij het een rare droom vinden of denken dat het toch niet kan. Het is belangrijk dat ze leren dat ze hun droom niet zomaar opgeven en ervoor strijden.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Helpen - Dans met me mee!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat je soms hulp nodig hebt van anderen en ze komen er ook achter welke personen hen helpen en bijstaan. Ook in de omgeving zijn er mensen die je helpen.

kind9

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Talenten - De emotie-bus

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen worden op een ontspannen manier bewust gemaakt van de emoties die er zijn.

kind6


Thema’s:

Het kind heeft talenten en vaardigheden

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Uniek - Robot te koop

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat ze geen robot zijn. Ze zijn een individu, met een eigen wil en persoonlijkheid.

kind4

Thema’s:
Het kind is uniek

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Toekomstdroom - Beroepen

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen krijgen informatie over een beroep en krijgen te horen waarom de gast voor dit beroep heeft gekozen. De kinderen leren zo nadenken over de toekomst.

kind7

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Helpen - De kostbare ballon

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren goed met elkaar samen te werken. Daarnaast merken ze dat ze sommige dingen niet alleen kunnen doen en dat ze hulp nodig hebben van anderen.

kind10


Thema’s:

Het kind en zijn of haar omgeving

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Talenten - De vliegende complimentjes

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren elkaar complimenten te geven. Daarnaast krijgen de kinderen complimenten waardoor zij zelfvertrouwen opbouwen.

kind13

Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

  • 1
  • 2