• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

617. Kerkgeschiedenis verhalen - ontstaan van het Wilhelmus

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

Wilhelmus bladmuziek

Wilhelmus

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden

Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het ontstaan van het Wilhelmus.

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

616. Kerkgeschiedenis verhalen - Nikolaus von Zinzendorf

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

Nicolaus Ludwig Zinzendorf

Nikolaus von Zinzendorf

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden

Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Nikolaus von Zinzendorf

Nikolai Ludwig Graf von Zinzendorf und von Pottendorf (Dresden, 26 mei1700 – Herrnhut, 9 mei1760) was een Duits theoloog. Hij is de oprichter van de christelijke kolonie Herrnhut. Hieruit kwam de Evangelische Broedergemeente, ook bekend als de Herrnhutters voort. (Bron: Wikipedia)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

615. Kerkgeschiedenis verhalen - Michiel de Ruyter

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

Hendrick Berckman Portrait of Michiel de Ruyter 1607 1676

Michiel de Ruyter

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden

Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen twee gebeurtenissen uit het leven van Michiel de Ruyter.

Twee belevenissen uit het leven van de beroemdste Nederlandse admiraal Michiel de Ruyter. Hij leefde van 1607–1676.

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

614. Kerkgeschiedenis verhalen - ontstaan van de Statenvertaling

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

 Statenvertaling title page

Statenvertaling

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden

Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen over het ontstaan van de Statenvertaling

In 1535 was er al een complete Bijbel in het Nederlands. Het was een vertaling van de Duitse Bijbel van Luther en gedrukt door Jacob van Liesvelt. 
Maar in 1628 kreeg de Synode van de vaderlandse kerk toestemming van de toenmalige regering, de Staten-Generaal, om de Bijbel rechtstreeks uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks in het Nederlands te vertalen. Het vertaalwerk gebeurde in Leiden. In 1635 was de Statenvertaling gereed en in 1637 werd ze door de Staten officieel erkend.

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

613. Kerkgeschiedenis verhalen - Jan Amos Comenius

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

 Comenius

Jan Amos Comenius

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden

Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Jan Amos Comenius

Jan Amos Comenius (1592--1670) was een Tsjechische theoloog en pedagoog. Hij wilde onderwijs van iedereen, zowel voor jongens als meisjes en van alle standen. Hij schreef leerboeken en ontwierp een nieuw schoolsysteem voor Polen, Zweden en Hongaren...

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

612. Kerkgeschiedenis verhalen - Anna Marie van Schuurman

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

 Anna Maria van Schurman

Anna Marie van Schuurman

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden

Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Anna Marie van Schuurman.

Het verhaal van Anna Maria van Schuurman (1607-1677). Toen ze vier jaar oud was, kon ze al lezen en op haar zevende maakte zij al heel fijn knipwerk. Ze was de eerste vrouw die aan de universiteit colleges mocht volgen. Ze correspondeerde met Jacob Cats, Gisbertus Voetius, Constantijn Huygens en René Descartes. Zij leerde Frans, Duits, Engels, en Latijn, Grieks, Hebreeuws, Chaldeeuws, Aramees, Ethiopisch, Arabisch en Syrisch. Maar bovenal was ze een toegewijde volgeling van Jezus...

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

611. Kerkgeschiedenis verhalen - Pelgrimvaders

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

Pelgrim

Pelgrimvaders

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden

Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van de Pelgrimvaders.

Het verhaal van de Pelgrimvaders die in de zeventiende eeuw om hun geloof vervolgd werden in Engeland en naar Holland vluchtten, in Leiden terecht kwamen en via Delfshaven scheep gingen naar Amerika.

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

610. Kerkgeschiedenis verhalen - Geert Grote

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.


GROTE

Geert Grote

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden

Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Geert Grote.

Geert Grote of Gerardus Magnus (Deventer, oktober 1340 – aldaar, 20 augustus 1384) was een Nederlands theoloog, schrijver, fanatiek kloosterhervormer en boeteprediker binnen de katholieke Kerk. Hij preekte in de landstaal, stelde misstanden aan de kaak en streefde naar eenvoud. Via het onderwijs en het vertalen en verspreiden van zijn boeken werden de ideeën van Geert Grote tijdens de middeleeuwen snel door heel Europa uitgedragen. (Bron: Wikipedia)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

609. Kerkgeschiedenis verhalen - Patrick

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

 patrick

Patrick

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Patrick.

Het verhaal over de eerste zendeling die in de vijfde eeuw naar Ierland ging. Noch van het begin van zijn activiteiten, noch van zijn geboorte is een precieze datum bekend. Hij werd als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Hij vluchtte naar Gallië, maar keerde naar het eiland terug om op de meest afgelegen plekken waar nog nooit een prediker gezien was het christendom te brengen.
 
Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

608. Kerkgeschiedenis verhalen - Bonifatius

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

Willibrord

Willibrord

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Willibrord.

Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, omstreeks 658 – Echternach, 7 november 739) was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de "apostel der Friezen", soms ook als "apostel van de Lage Landen". (bron: Wikipedia)
 
Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

607. Kerkgeschiedenis verhalen - Bonifatius

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige kerkgeschiedenisverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze mensen opnieuw onder de aandacht van de kinderen.


Bonifatius

Bonifatius

Thema’s:
Kerkgeschiedenisverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Bonifatius.

Bonifatius, ook wel Bonifacius, geboortenaam: Wynfreth (Winfried) (nabij Exeter in Zuidwest-Engeland, 672 of 675 - gedood bij Dokkum, 5 juni 754 of misschien in 755[1]) was een van de belangrijkste Angelsaksische missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk, bisschop, martelaar en heilig verklaarde. (bron: Wikipedia)
 
Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

521. Geloofshelden - Damiaan

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

515

Damiaan

Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.
 
Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Damiaan:

Damiaan van Molokai, SS.CC., geboren als Jozef De Veuster (Ninde (gem. Tremelo), 3 januari 1840 – Molokai, 15 april 1889), beter bekend als Pater Damiaan, was een Belgische Picpus-pater en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor leprapatiënten. Hij is de beschermheilige voor de lepralijders en aidspatiënten. Zijn feestdag wordt op 10 mei gevierd. (bron: Wikipedia)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

520. Geloofshelden - Hans Egede

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

514

Hans Egede

Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Hans Egede

Hans Egede Poulsen (31 januari 1686 - 5 november 1758) was een Deens-Noorse lutherse missionaris die op zending ging naar Groenland, hierdoor verkreeg hij de bijnaam de Apostel van Groenland. Hij verrichtte en bekeerde met succes de Groenlandse Inuit en was een van de eerste Deens-Noorse geïnteresseerden voor het eiland, nadat het contact was verbroken honderden jaren eerder. Hij richtte onder andere de hoofdstad van Groenland Godthåb op, die nu bekendstaat als Nuuk. (bron: Wikipedia)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

519. Geloofshelden - David Livingstone

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

512

David Livingstone

Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van David Livingstone

David Livingstone (Blantyre bij Glasgow, 19 maart 1813 – Chitambo aan het Bangweulumeer, 1 mei 1873) was een Schots zendeling en een van de bekendste ontdekkingsreizigers van zuidelijk Afrika. (bron: Wikipedia)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

518. Geloofshelden - Robert Raikes

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

511

Robert Raikes

Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.

Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Robert Raikes.

Robert Raikes leefde van 1735-1811 in Engeland. Hij was de eigenaar van een krant waarin hij schreef wat hij beleefde met de straatjeugd die hij 's zondags opving om ze lezen en schrijven te leren. Zo zijn de zondagsscholen begonnen... (bron: Dick Baarsen)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

517. Geloofshelden - Ludwich Nommensen

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

510

Ludwich Nommensen

 
Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.
 
Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Ludwich Nommensen.

Deze Duitse zendeling die leefde van 1834 tot 1918, werkte onder de koppensnellers op het eiland Sumatra, de Batakkers. Gods Geest opende de harten van de Batakkers voor het evangelie en jaarlijks werden er wel meer dan 1000 mensen gedoopt! (bron: johantrommel.nl)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

508. Geloofshelden - John Bunyan

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

508

John Bunyan

Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.
 
Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van John Bunyan.

John Bunyan (Elstow, Bedfordshire, 30 november 1628 - Londen, 31 augustus 1688) was een Engelse puriteinse prediker. Hij was van eenvoudige afkomst. Hij werd op latere leeftijd prediker in baptistengemeenten. Zijn prediking was eenvoudig, direct en Bijbels. Hij heeft verschillende boeken geschreven.

Zijn bekendheid is vooral gebaseerd op zijn boek The Pilgrim's Progress (1678; het minder succesvolle tweede deel verscheen in 1684). Dit boek is in vele talen vertaald, ook in het Nederlands, onder de titel De christenreis naar de eeuwigheid. Het boek behandelt in de vorm van een allegorie het leven van een christen op aarde. Naast de 'Christenreis' heeft Bunyan een vervolg geschreven onder de titel 'Christinnenreis'.

Bunyan heeft zijn leven beschreven in een autobiografie genaamd Grace Abounding to the Chief of Sinners. In behoudende protestants-christelijke kringen is Bunyan tot op de dag van vandaag bekend en worden zijn boeken veel gelezen.  (bron Wikipedia)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

507. Geloofshelden - Eric Liddell

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

507

Eric Liddell

Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.
 
Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Eric Liddell.

Liddell werd geboren in Tianjin in China, waar zijn ouders werkten als missionarissen voor de London Missionary Society. Als zesjarige werd hij naar een school in Londen gestuurd. Op de middelbare school bleek hij een uitstekend atleet te zijn en kreeg hij al de reputatie de snelste Schotse loper te zijn.

De Olympische Spelen van 1924 werden gehouden in Parijs. De voorronde van Liddells sterkste afstand, de 100 m, werd gehouden op een zondag. Uit geloofsovertuiging besloot hij van deelname op deze afstand af te zien. Hij trainde daarom intensief op de 400 m en won de finale met ruime voorsprong op de Amerikaan Horatio Fitch in een wereldrecordtijd van 47,6.

Een jaar na de Spelen en zijn afstuderen keerde Liddell terug naar China...  (bron Wikipedia)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

506. Geloofshelden - Mary Jones

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

Maryjones

Mary Jones

Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.
 
Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Mary Jones.

Mary Jones woonde aan het begin van de negentiende eeuw in Wales. Mary had er alles voor over om te leren lezen, en spaarde zes jaar lang voor een Bijbel. Toen ze het geld bij elkaar had, liep ze veertig kilometer om er een te kunnen kopen...  (bron Dick Baarsen)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

504. Geloofshelden - John Paton

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

504

John Paton
 
Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.
 
Omschrijving:

In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van John Paton.

Als John Paton nog heel jong is, weet hij al dat hij zendeling wil worden. In 1858 gaat hij op reis naar de Nieuwe Hebriden, een eilandengroep in de Stille Zuidzee. De kannibalen die daar woonden waren niet blij met de komst van John. Moord, vechtpartijen en wilde, heidense feesten horen bij hun dagelijks leven...  (bron Dick Baarsen)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

503. Geloofshelden - Sadhu Sundar Singh

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

503

Sadhu Sundar Singh
 
Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.
 
Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van Sadhu Sundar Singh

(Sadhu) Sundar Singh (Rampur (Punjab), 1888 - ?, voor het laatst gezien bij zijn vertrek naar de Himalaya in 1929) was een Indiaas christelijk zendeling die als een sadhoe rondzwierf in voornamelijk de Himalaya en Tibet. (bron wikipedia)

Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...

502. Geloofshelden - William Carey

Korte uitleg:
Dick Baarsen heeft een serie prachtige zendingsverhalen gemaakt die je binnen het kinderwerk heel goed kunt laten zien. De video’s brengen op een indrukwekkende wijze de levens van deze geloofshelden opnieuw onder de aandacht van de kinderen.

williamcarey

William Carey


Thema’s:
Zendingsverhalen / verhalen over geloofshelden
 
Te gebruiken voor:
Om als video binnen het kinderwerk te laten zien en hier met de kinderen over door te praten.
 
Omschrijving:
In deze video vertelt Dick Baarsen het levensverhaal van William Carey.
William Carey (Paulersbury (Northampton), 17 augustus 1761 - Serampore bij Calcutta, 9 juni 1834) was een Engelse baptistische zendeling en wordt gezien als de ‘vader van de moderne zending’. Carey is de oprichter van de Baptist Missionary Society. Als zendeling in India vertaalde hij de Bijbel in het Bengaals, Sanskriet en nog een aantal andere talen en dialecten. (bron wikipedia)
 
Voor de video kijk hier onder…

Registreer om meer te lezen...