• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Werkboek - Wie heeft het laatste woord?


Tien creatieve gebedsideeen rondom de laatste zeven woorden / zinnen van Jezus aan het kruis

PKN gemeente de Open Hof in Bleiswijk heeft rond Pasen een prachtige gebedsruimte ingericht met tien creatieve gebedsideeën die je zowel met kinderen, tieners als met volwassenen kunt doen.Ik heb deze ruimte bezocht en een PDF boekje gemaakt van 44 A4 pagina's met foto's, omschrijvingen en werkbladen.

Met dit boekje en  wat eigen creativiteit kan je rondom Pasen een prachtige gebedsruimte in je gemeente inrichten.

Je kunt deze tien creatieve gebedsideeën natuurlijk ook als losse ideeën in je kinderwerk, thuis of in de klas gebruiken.

Download het PDF werkboek 'Wie heeft het laatste woord?'
- tien creatieve gebedsideeën rondom de zeven woorden / zinnen van Jezus aan het kruis
- 44 A4 pagina's met foto's, omschrijvingen en werkbladen 


IMG 20190412 180912415

De tien gebedshoeken:

- Eerste gebedshoek:   ‘Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.’
- Tweede gebedshoek:   Breng de ander bij Jezus
- Derde gebedshoek:   ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’
- Vierde gebedshoek:   ‘Dat is uw zoon. Dat is je moeder.’
- Vijfde gebedshoek:   ‘Mijn God, mijn God. Waarom hebt U mij verlaten?’
- Zesde gebedshoek:   ‘Ik heb dorst.’
- Zevende gebedshoek:   ‘Het is volbracht.’
- Achtste gebedshoek:   ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’
- Negende gebedshoek:   Niet de dood heeft het laatste woord
- Tiende gebedshoek:   De creatieve hoek

IMG 20190412 183939227

Downloaden:

Als lid van Creatief Kinderwerk kan dit je PDF boekje van 44 bladzijden hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Pasen - Creatieve Paas(gebeds)ideeën


Download een werkboek met zeventien creatieve Paas (gebeds)ideeën


In dit werkboek vind je zeventien  creatieve (gebeds)ideeën die je binnen het kinderwerk kunt gebruiken rondom  het Paasverhaal.

462

Thema’s:

creatief gebed, Pasen

Te gebruiken voor:

creatief gebed moment, gebedskamer, kindermomenten in de dienst

Bijbeltekst:

‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’  (Hebreeën 4:16)

Leeftijd:

6 t/m 88 jaar

Download:

Download hieronder het werkboek ‘creatieve Paas(gebeds)ideeën’

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Stelen / Geven


Download een werkboek met zes lesprogramma's over stelen of juist geven

Om het iedereen gemakkelijker te maken, hebben we de zes clubprogramma’s rondom ‘Stelen of geven’ samengevoegd in een werkboek. Dan heb je alle ideeën bij elkaar.

Hieronder kan je dit werkboek ‘Stelen of geven’ downloaden.


459

Thema’s:

missionair kinderwerk, pesten, positief bevestigen

Te gebruiken voor:

missionair kinderclub

Leeftijd:

7 t/m 13 jaar

Download:

Hieronder kan je het werkboek downloaden...

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Gebed - Creatieve Kerst (gebeds)ideeën


Download een werkboek met veertien creatieve Kerst (gebeds)ideeën

In dit werkboek vind je veertien creatieve (gebeds)ideeën die je binnen het kinderwerk kunt gebruiken rondom het Kerstfeest.


461


Thema’s:

creatief gebed, Kerst

Te gebruiken voor:

creatief gebed moment, gebedskamer, kindermomenten in de dienst

Bijbeltekst:

‘Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.’ (Romeinen 12:12)

Leeftijd:

6 t/m 88 jaar

Download:

Download hieronder het werkboek ‘creatieve Kerst (gebeds)ideeën’

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: De ander pesten of juist positief bevestigen


Download een werkboek met vijf lesprogramma's over de ander pesten of juist positief bevestigen

Om het iedereen gemakkelijker te maken, hebben we de vijf clubprogramma’s rondom ‘Pesten of bevestigen’ samengevoegd in een werkboek. Dan heb je alle ideeën bij elkaar.

Hieronder kan je dit werkboek ‘Pesten of bevestigen’ downloaden.


458


Thema’s:

missionair kinderwerk, pesten, positief bevestigen

Te gebruiken voor:

missionair kinderclub

Leeftijd:

7 t/m 13 jaar

Download:

Hieronder kan je het werkboek downloaden...

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Gebed - Dertig creatieve gebedsideeën


Download een werkboek met dertig creatieve gebedsideeen 

In dit werkboek vind je dertig ideeën om met kinderen en volwassenen creatief te bidden.

Ik hoop dat deze ideeën kinderen en volwassenen mogen helpen om op een nieuwe manier in contact met God te komen.


460

Thema’s:

creatief gebed

Te gebruiken voor:

creatief gebed moment, gebedskamer, kindermomenten in de dienst

Bijbeltekst:

Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen. (Psalm 145:18)

Leeftijd:

6 t/m 88 jaar

Download:

Hieronder kan je het werkboek downloaden...

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Liegen en de waarheid vertellen


Download een werkboek met zes lesprogramma's over liegen en de waarheid vertellen

Om het iedereen gemakkelijker te maken, hebben we de zes clubprogramma’s rondom 'Liegen en de waarheid vertellen' samengevoegd in een werkboek. Dan heb je alle ideeën bij elkaar.

Hieronder kan je dit werkboek 'Liegen en de waarheid vertellen' downloaden.

457

Thema’s:

missionair kinderwerk, liegen, waarheid vertellen

Te gebruiken voor:

missionair kinderclub

Leeftijd:

7 t/m 13 jaar

Download:

Hieronder kan je het werkboek downloaden...

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Vandalisme / Mooie dingen maken


Download een werkboek met zes lesprogramma's over vandalisme en mooie dingen maken

Om het iedereen gemakkelijker te maken, hebben we de zes clubprogramma’s rondom ‘Vandalisme en mooie dingen maken’ samengevoegd in een werkboek. Dan heb je alle ideeën bij elkaar.

Hieronder kan je dit werkboek ‘Vandalisme en mooie dingen maken’ downloaden.


Werkboek zes programmas over vandalisme mooie dingen maken


Thema’s:

missionair kinderwerk, vandalisme, kunst scheppen

Te gebruiken voor:

missionair kinderclub

Leeftijd:

7 t/m 13 jaar

Download:

Hieronder kan je het werkboek downloaden...

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Gebed - Bomen met God


Creatieve gebedsideeën rondom het thema ‘Bomen met God’

Van Marijke Straathof ontving ik de volgende creatieve gebedsideeën rondom het thema ‘Bomen met God’.

“Het heeft een aantal maanden geduurd, maar hierbij vind je de uitgewerkte hoeken in PDF formaat van onze Ruimte voor Gebed die eind november 2014 is gehouden. Het thema was: Bomen met God. Dit was een link naar ons kerkelijk jaarthema: Bomen over groei. Tevens is het gedicht dat bij de eerste hoek hoort en ook kon worden meegenomen in een apart document toegevoegd."

 509


Thema’s:

creatief gebed rondom het thema ‘bomen’

Te gebruiken voor:

creatief gebed moment, gebedskamer, verwerking van onderwijs over bomen

Bijbeltekst:

"Hij is als een boom, geworteld aan stromend water, die elk seizoen opnieuw vrucht draagt; nooit zullen zijn bladeren verdorren.” (Psalm 1: 3)

Leeftijd:

8 t/m 88 jaar

Download:

Hieronder kan je het PDF en het gedicht downloaden:

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Bidden voor de Vervolgde Kerk - Zeven kruiswoorden van Jezus


Op creatieve wijze bidden voor de Vervolgde Kerk

Voor de gebedsnacht van ‘Open Doors’ heb ik een vorm van liturgie  / werkboekje gemaakt , die je met kinderen van de bovenbouw, tieners en volwassenen kunt gebruiken om te bidden voor de vervolgde christenen.

De liturgie duurt ongeveer 45 minuten en bevat zeven creatieve gebedsverwerkingen. Ik heb hem tot nu toe alleen met volwassenen gedaan, maar als je het lichtjes aanpast, is het zeker ook voor kinderen geschikt. 

325.1


Thema’s:

Bidden voor de vervolgde kerk / vervolgde christenen, Pasem, kruiswoorden van Jezus

Te gebruiken voor:

creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment

Bijbeltekst:

"Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’" (Lucas 23:34)

Download:

Hieronder kan je de liturgie / werkboekje in PDF formaat downloaden:

Bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus

 

Werkboek: Missionaire buurtfeesten

Korte uitleg:
Het boekje dat je hieronder kunt downloaden en de verdere ideeën voor missionaire wijkfeesten, die je hier op de site vindt, zijn het resultaat van een afstudeerproject. Als studenten Godsdienst Pastoraal Werk hebben Eva de Ruijter en Ian Scheele onderzoek gedaan naar hoe ze het beste missionaire buurtfeesten kunnen organiseren en vieren in Spoorwijk, Den Haag. Ze hebben dit gedaan in opdracht van wijkgemeente In de Praktijk. Veel voorbeelden die ze gebruiken komen dan ook uit de context van Spoorwijk. Op basis van het onderzoek hebben ze deze methodiek geschreven. Ze hopen met dit product andere kerken tot inspiratie te zijn om ook uit te reiken naar de wijk waarin ze staan..

320


“Dit betekent niet dat de methode alleen binnen de aandachtswijken van de grote steden toe te passen is. Dit boekje is geschreven voor missionair werkers, kerkelijk werkers, werkgroepen en andere enthousiastelingen die met hun kerk meer in hun wijk betrokken willen zijn. We zouden graag zien dat ook dorpen en vinexwijken feesten krijgen waar mensen het geloof met elkaar delen! Als je de methode in een andere context wilt toepassen, zul je je doelgroep goed moeten leren kennen om te ontdekken wat bij hen past. Wij geloven dat feesten een universeel middel kunnen zijn om mensen samen te binden en om echt contact te maken. Gebruik deze methode dus in je voordeel en haal er ideeën uit om je medemensen te leren kennen en hen te laten zien waarom het leven een feest kan zijn.”

Thema’s:
Introductie tot missionaire wijkfeesten

Te gebruiken voor:
missionair wijkfeest

Bijbeltekst: 
"Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.”  (Johannes 2: 1,2 )

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Downloaden:
Hieronder kun je het draaiboek downloaden...

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Kudde - Twintig creatieve ideeën


Twintig creatieve werkvormen rondom het thema 'Goede Herder' en 'de gemeente als kudde'

Gedurende een aantal maanden hebben we binnen onze missionaire wijkgemeente naar het thema 'de gemeente als kudde' en 'Jezus als Goede Herder' gekeken. Om hier binnen de diensten en binnen het kinderwerk goed vorm aan te kunnen geven, hebben we twintig nieuwe ideeën bedacht. We bieden je deze ideeën graag aan in de vorm van een werkboek.

289


Thema’s:

Goede herder, de gemeente als kudde

Bijbeltekst:

"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”  (Johannes 10: 11)

Download:

Download hieronder het werkboek 'Twintig creatieve ideeën 'De gemeente als kudde & Jezus als de Goede Herder':

Registreer om meer te lezen...

Werkboek: Onze Vader - 'Vijfenveertig gebedsideeën

Korte uitleg:
In dit werkboek vind je alle vijfenveertig ideeën om met kinderen biddend, ontdekkend, lerend en met handen en voeten door het gebed ‘Onze Vader’ te gaan. Ik hoop dat deze ideeën mogen helpen om dit bekende gebed op een frisse manier levens te verrijken.

287

Thema’s:
Onze Vader gebed, aanbidding, creatief gebed

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermomenten in de dienst

Bijbeltekst:
 "Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden." (Mattheüs 6:9-13)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...