• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

301. Een schetsbordverhaal over Psalm 23

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal gaat het over de mooie Psalm 23.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

301


Thema’s:

Psalm 23, de Heer is mijn Herder

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.”(Psalm 23:5)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

292. Het verloren schaap

Korte uitleg:
Een leuke knutselactiviteit van st. Timotheus

292


Thema’s:

Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Lees meer

289. Twintig creatieve ideeën 'De gemeente als kudde & Jezus als de Goede Herder'

Korte uitleg:
Gedurende een aantal maanden hebben we binnen onze missionaire wijkgemeente naar het thema 'de gemeente als kudde' en 'Jezus als Goede Herder' gekeken. Om hier binnen de diensten en binnen het kinderwerk goed vorm aan te kunnen geven, hebben we twintig nieuwe ideeën bedacht. We bieden je deze ideeën graag aan in de vorm van een werkboek.

289


Thema’s:

Goede herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatief kinderwerk

Bijbeltekst:
"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”  (Johannes 10: 11)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

253. Uw stok en staf leiden mij

Korte uitleg:
Uw stok en staf leiden mij… Geleid worden door God is niet altijd even duidelijk, gemakkelijk of voor de hand liggend. Met deze creatieve gebedsvorm en knutselmoment kan je kinderen helpen om bij de leiding van de Here God stil te staan.

253

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde, God die ons leidt

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema, knutselverwerking

Bijbeltekst: 
"Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”   (Psalm 23: 2, 3)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

252. Grazige weiden – een creatief gebedsidee

Korte uitleg:
“Hij leidt ons naar grazige weiden.” Zoals je kunt zien, liggen hier snoepjes op de grazige weiden in de gebedskamer. Je mag een lekker snoepje pakken en bedenken waar jij dankbaar voor bent. God geeft ons zoveel goede dingen. Neem de tijd om Hem hiervoor te bedanken.

252

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde, dankbaar zijn

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”   (Psalm 23: 2, 3)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

251. Plaats jezelf in de buurt van de Herder – een creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Hoe geef je woorden aan wie jij in de kudde van de Goede Herder bent? Waar sta je in de kudde?

Dit creatieve gebedsidee helpt kinderen en volwassenen om op een niet-dreigende manier antwoord te geven op deze twee doordringende en cruciale vragen!

251

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. “ (Johannes 10: 11)

Leeftijd:
7 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

250. Maak je eigen schaap – creatieve verwerking

Korte uitleg:
Weet je dat de Goede Herder elke dag in ons leven bezig is om ons steeds meer op Hem te laten lijken? Hij verandert  ons, zodat wij als schapen steeds meer op de herder gaan lijken.

250

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. “ (Johannes 10: 11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

249. Aai een schaap – een creatief gebedsidee

Korte uitleg:
In deze gebedshoek vind je een zacht knuffelschaap en een liefdesbrief van de Hemelse Vader.

Neem het schaapje op schoot, aai het en bedenk dat op deze wijze je Hemelse Vader je ook op schoot wilt nemen. Lees de liefdesbrief en geloof dat deze woorden voor jou gelden.

249

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde, Gods liefde voor je

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”   (Psalm 23: 2, 3)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

248. Waterdragers – een creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Een creatief gebedsidee waarbij we op praktische wijze met de kinderen gaan bidden voor schoon drinkwater in landen waar armoede heerst.

248

Thema’s:
Jezus de goede Herder, schoon water, creatief gebed

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema, kindermoment tijdens de dienst

Bijbeltekst: 
"Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”   (Psalm 23: 2, 3)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

247. Leg je zelf of een ander in de hand van de herder – een creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Een mooie werkvorm waarbij kinderen zichzelf of iemand anders letterlijk in de hand van de Goede Herder leggen.

247


Thema’s:

overgave, creatief gebed.

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema, creatief gebed

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

241. Welke kant van het zwarte schaap? – een creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Een creatief gebedsidee waarbij we stilstaan bij de mooie woorden die de Here God over ons zegt.

241

Thema’s:
zelfbeeld, zelfveroordeling, staan in de beloftes van God

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee, gebedskamer, verwerking van bijbelverhaal over Goede Herder

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

239. Wie ben jij in de kudde?

Korte uitleg:
Dit is een mooie verwerking voor een gezinsdienst . Je vertelt dat er in en rondom de kudde van de goede Herder allerlei schapen en personen rondlopen. Aan de hand van drie opdrachten ga je met de kinderen en de volwassenen hiermee op een creatieve en leuke wijze aan de slag.

239

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde, jezelf bij Jezus brengen

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

236. Maak een goede herdersstaf - knutselen

Korte uitleg:
Een leuke werkvorm waarbij elk kind een mooie herdersstaf maakt.

236

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.” (Psalm 23: 4)

Leeftijd:
7 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

235. Op zoek naar het verloren schaap – een speurtocht

Korte uitleg:
Een spel waarbij we met kinderen op zoek gaan naar een verloren schaap.

235

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

234. Oefenen met slakken - wat maakt een goede herder?

Korte uitleg:
Kinderen gaan oefenen met herderschap door zorg te dragen voor een faunarium met slakken.

234

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

233. Mozes' roeping - in gesprek rondom het vuur

Korte uitleg:
Een werkvorm waarbij we met kinderen rondom een vuur stilstaan bij de roeping van Mozes.

233

Thema’s:
Mozes, roeping, vuur

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking bij een thema of een Bijbelverhaal

Bijbeltekst:
"Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. “ (Exodus 3: 2, 3)

Leeftijd:
4 t/m 11 jaar

Registreer om meer te lezen...

232. Wolven schieten - knutselen en spel

Korte uitleg:
Deze stoere activiteit past goed bij het verhaal over David als herder of bij een vertelling van de goede Herder. Het is een activiteit dat vooral jongens erg leuk vinden.

232

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen.”   (Johannes 10: 12)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

231. Schapen & spreekwoorden – een spel

Korte uitleg:
Hoeveel spreekwoorden of gezegdes kunnen we met elkaar bedenken, waarin een schaap of een kudde in voorkomt? Hieronder vind je een hele lijst...

228

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst:
"Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.” (Johannes 10: 4)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

230. Deur van de schaapskooi - een spel

Korte uitleg:
Een spel waarbij we met elkaar stil staan bij de woorden van Jezus: “Ik ben de deur voor de schapen.”

230

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.”   (Johannes 10: 7 - 9)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

229. Ontdek de wolf – een spel

Korte uitleg:
Een spel waarbij we met elkaar stil staan bij de woorden van Jezus dat de echte herder niet voor de wolven op de vlucht gaat, maar de kudde juist beschermt.

229

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen.”   (Johannes 10: 12)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

228. Bid voor het verloren schaap - een creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Een mooi creatief gebedsidee waarbij je de kinderen stimuleert om voor anderen te bidden.

228

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve gebedsidee, een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

227. Zoek het verloren schaap – spel

Korte uitleg:
Een spel waarbij we kinderen op zoek gaan naar een verloren schaap.

227


Thema’s:

Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...