• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Spel: Bijbel Puzzel - De Goede Herder


Probeer deze Bijbel Puzzel voor de middenbouw en bovenbouw

Wat is de Goede Herder een bekend Bijbelverhaal? Hoe geef je de kinderen iets nieuws rondom dit verhaal?

Gebruik deze leuke rebus van Liesbeth Buter waarmee kinderen zelf ontdekken dat Jezus bij hen is en dat zij daardoor niet bang hoeven te zijn.

Leuk om na afloop met de kinderen in gesprek te gaan hierover:

- Is Jezus echt altijd bij je? 
- Hoe kan je dat weten?
- Hoef je nooit bang te zijn?
- Welk verschil maakt het dat Jezus bij je is?

puzzel4

Je kunt de puzzel op A4 in PDF formaat hieronder downloaden en de oplossing vinden.

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Zoekplaat: waar is het zwarte schaap?


Help jij de Goede Herder zoeken?

Ben je op zoek naar een zoekplaat of kleurplaat rondom de goede Herder die op zoek gaat naar zijn schaap?

Doolhof schapen

Thema's:

Goede Herder, schapen, Jakob verraadt Laban, Psalm 23, Johannes 10, Jezus de Herder

Hieronder kan je deze zoekplaat / kleurplaat van Adeline van der Kraan downloaden:

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Maak je eigen kudde van versteende schapen


Kan jij een steen in een schaap veranderen?

Ben je op zoek naar een idee rondom het Bijbelgedeelte in Genesis 30: 31 - 43? Hier vind je een leuk spel van Adeline van der Kraan over het bedrog van Jacob bij zijn oom Laban.

Vers 37-40 "Toen haalde Jakob takken van bomen met wit hout. Hij haalde stukken van de schors van die takken af. Zo werden het gestreepte takken. Die takken zette hij in de drinkbakken van de geiten. Als de dieren kwamen drinken, gingen ze paren. En de geiten die bij de takken paarden kregen gestreepte en gevlekte jongen. De schapen zette Jakob apart. Hij zette ze bij het paren met hun kop naar de zwarte en gevlekte dieren van Laban. Zo kreeg hij allemaal zwarte en gevlekte dieren. Dat werd zijn eigen kudde."

stenen schaap

Activiteit:

Teken op de steentjes oogjes, neus en mond en versier de rest van ‘het lijfje’ met motiefjes

Elk kind heeft een eigen schaapje, samen vormen de schaapjes een kudde.

Benodigdheden: 

- gladde steentjes (bv grind of kiezels, te koop bij tuincentrum)
- stiften

Verhaal: De gelijkenis van het verloren schaap

Korte uitleg:
"‘Ik ga een verhaal vertellen’, zegt Jezus, ‘Luister maar.’ De mensen gaan rechtop zitten en zetten hun oren wijd open. Want Jezus kan heel mooie verhalen vertellen. Die willen ze graag horen!

Jezus zegt: ‘Er was eens een (teken de herder) herder. Die herder had heel veel schapen, wel (schrijf ‘100’) 100. Elke dag gaat de herder met zijn (teken de schapen als je verder vertelt) schapen op stap. ’s Morgens komen ze de stal uit en lopen de schapen achter de herder aan. De herder weet de weg. Hij weet waar er lekker (teken het gras) gras te vinden is, dat de schapen kunnen eten. Hij weet waar er fris helder (teken het water) water te vinden is, dat de schapen kunnen drinken. De herder kent alle paadjes en weggetjes waarlangs ze moeten lopen. De paadjes met de puntige (teken de stenen) stenen. De weggetjes met de (teken de struik) doornstruiken. De herder zorgt ervoor dat de schapen er veilig langs kunnen. De herder let goed op of een wolf of beer de schapen geen kwaad kunnen doen. Hij beschermt zijn schapen. De herder zorgt goed voor zijn schapen. De herder houdt van zijn schapen, want het is een goede herder. 

’s Avonds komt de herder met zijn schapen weer terug bij de stal. De (teken de herder) herder gaat bij de opening staan en telt zijn (teken de schapen terwijl je verder vertelt) schapen. Alle schapen lopen één voor één langs de herder de stal binnen. De herder telt ze allemaal. (schrijft de getallen in de tekstballon als je ze zegt) 1, 2, 3, 15, 53, 80, 99… Honde… Honderd?... Nee…, het zijn er geen honderd! Wat is dat nu? Heb ik verkeerd geteld? denkt de herder."

 202


Hieronder vind je een mooi, nieuw schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt over Lucas. 15:1-10 - de gelijkenis van het verloren schaap. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Kudde - Psalm 23

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal gaat het over de mooie Psalm 23.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

301


Thema’s:

Psalm 23, de Heer is mijn Herder

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.”(Psalm 23:5)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Kudde - Het verloren schaap

Korte uitleg:
Een leuke knutselactiviteit van st. Timotheus

292


Thema’s:

Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Lees meer

Werkboek: Kudde - Twintig creatieve ideeën


Twintig creatieve werkvormen rondom het thema 'Goede Herder' en 'de gemeente als kudde'

Gedurende een aantal maanden hebben we binnen onze missionaire wijkgemeente naar het thema 'de gemeente als kudde' en 'Jezus als Goede Herder' gekeken. Om hier binnen de diensten en binnen het kinderwerk goed vorm aan te kunnen geven, hebben we twintig nieuwe ideeën bedacht. We bieden je deze ideeën graag aan in de vorm van een werkboek.

289


Thema’s:

Goede herder, de gemeente als kudde

Bijbeltekst:

"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”  (Johannes 10: 11)

Download:

Download hieronder het werkboek 'Twintig creatieve ideeën 'De gemeente als kudde & Jezus als de Goede Herder':

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Kudde - Uw stok en staf leiden mij

Korte uitleg:
Uw stok en staf leiden mij… Geleid worden door God is niet altijd even duidelijk, gemakkelijk of voor de hand liggend. Met deze creatieve gebedsvorm en knutselmoment kan je kinderen helpen om bij de leiding van de Here God stil te staan.

253

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde, God die ons leidt

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema, knutselverwerking

Bijbeltekst: 
"Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”   (Psalm 23: 2, 3)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Kudde - Grazige weiden

Korte uitleg:
“Hij leidt ons naar grazige weiden.” Zoals je kunt zien, liggen hier snoepjes op de grazige weiden in de gebedskamer. Je mag een lekker snoepje pakken en bedenken waar jij dankbaar voor bent. God geeft ons zoveel goede dingen. Neem de tijd om Hem hiervoor te bedanken.

252

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde, dankbaar zijn

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”   (Psalm 23: 2, 3)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Kudde - In de buurt van de Herder

Korte uitleg:
Hoe geef je woorden aan wie jij in de kudde van de Goede Herder bent? Waar sta je in de kudde?

Dit creatieve gebedsidee helpt kinderen en volwassenen om op een niet-dreigende manier antwoord te geven op deze twee doordringende en cruciale vragen!

251

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. “ (Johannes 10: 11)

Leeftijd:
7 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Kudde - Maak je eigen schaap

Korte uitleg:
Weet je dat de Goede Herder elke dag in ons leven bezig is om ons steeds meer op Hem te laten lijken? Hij verandert  ons, zodat wij als schapen steeds meer op de herder gaan lijken.

250

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. “ (Johannes 10: 11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Kudde - Aai een schaap

Korte uitleg:
In deze gebedshoek vind je een zacht knuffelschaap en een liefdesbrief van de Hemelse Vader.

Neem het schaapje op schoot, aai het en bedenk dat op deze wijze je Hemelse Vader je ook op schoot wilt nemen. Lees de liefdesbrief en geloof dat deze woorden voor jou gelden.

249

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde, Gods liefde voor je

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”   (Psalm 23: 2, 3)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Kudde - Waterdragers

Korte uitleg:
Een creatief gebedsidee waarbij we op praktische wijze met de kinderen gaan bidden voor schoon drinkwater in landen waar armoede heerst.

248

Thema’s:
Jezus de goede Herder, schoon water, creatief gebed

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee als verwerking van een Bijbelverhaal / thema, kindermoment tijdens de dienst

Bijbeltekst: 
"Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”   (Psalm 23: 2, 3)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Kudde - De hand van de herder

Korte uitleg:
Een mooie werkvorm waarbij kinderen zichzelf of iemand anders letterlijk in de hand van de Goede Herder leggen.

247


Thema’s:

overgave, creatief gebed.

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema, creatief gebed

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Kudde - Welke kant van het zwarte schaap?

Korte uitleg:
Een creatief gebedsidee waarbij we stilstaan bij de mooie woorden die de Here God over ons zegt.

241

Thema’s:
zelfbeeld, zelfveroordeling, staan in de beloftes van God

Te gebruiken voor:
creatief gebedsidee, gebedskamer, verwerking van bijbelverhaal over Goede Herder

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Kudde - Wie ben jij in de kudde?

Korte uitleg:
Dit is een mooie verwerking voor een gezinsdienst . Je vertelt dat er in en rondom de kudde van de goede Herder allerlei schapen en personen rondlopen. Aan de hand van drie opdrachten ga je met de kinderen en de volwassenen hiermee op een creatieve en leuke wijze aan de slag.

239

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde, jezelf bij Jezus brengen

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Kudde - Maak een goede herdersstaf

Korte uitleg:
Een leuke werkvorm waarbij elk kind een mooie herdersstaf maakt.

236

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.” (Psalm 23: 4)

Leeftijd:
7 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Kudde - Zoek het verloren schaap


Een speurtocht naar het verloren schaap

Een spel waarbij we met kinderen op zoek gaan naar een verloren schaap.

235

Thema’s:

Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:

creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 

“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Omschrijving:

We zetten een speurtocht uit op zoek naar het verloren schaap. Dit kun je op verschillende manieren doen:

- een vossenjacht, waarin verschillende van de leiding zich vermomd hebben als een schaap.
- een speurtocht met pijlen met aan het einde een verloren schaap. 
- een papieren schaap of een knuffelschaap verstoppen in een stuk bos of park en de kinderen dit of meerdere schapen laten zoeken. 

 

Objectles: Kudde - Oefenen met slakken -


Wat maakt iemand tot een goede herder?

Kinderen gaan oefenen met herderschap door zorg te dragen voor een faunarium met slakken.

234

Thema’s:

Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:

creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 

“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Omschrijving:

Op het internet hebben we een kleine terrarium gekocht: een faunarium. Op de bodem van deze faunarium hebben we een laagje met natte aarde geplaatst en een klein bakje met water. Uit onze tuin heb ik drie of vier slakken met huisjes gevonden. Deze slakken mogen tijdelijk in het faunarium wonen. Ze krijgen wat krijt en voldoende sla of groente. 

De kinderen mogen om de week het faunarium mee naar huis nemen en voor de slakken zorgen. Ze hebben alleen vers water en wat groente nodig. Zo kunnen de kinderen oefenen met het zijn van een herder...

 

In gesprek: Mozes - God roept hem bij het vuur

Korte uitleg:
Een werkvorm waarbij we met kinderen rondom een vuur stilstaan bij de roeping van Mozes.

233

Thema’s:
Mozes, roeping, vuur

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking bij een thema of een Bijbelverhaal

Bijbeltekst:
"Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. “ (Exodus 3: 2, 3)

Leeftijd:
4 t/m 11 jaar

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Kudde - Wolven schieten

Korte uitleg:
Deze stoere activiteit past goed bij het verhaal over David als herder of bij een vertelling van de goede Herder. Het is een activiteit dat vooral jongens erg leuk vinden.

232

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen.”   (Johannes 10: 12)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Kudde - Schapen & spreekwoorden

Korte uitleg:
Hoeveel spreekwoorden of gezegdes kunnen we met elkaar bedenken, waarin een schaap of een kudde in voorkomt? Hieronder vind je een hele lijst...

228

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst:
"Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.” (Johannes 10: 4)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Kudde - Deur van de schaapskooi

Korte uitleg:
Een spel waarbij we met elkaar stil staan bij de woorden van Jezus: “Ik ben de deur voor de schapen.”

230

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.”   (Johannes 10: 7 - 9)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Kudde - Ontdek de wolf

Korte uitleg:
Een spel waarbij we met elkaar stil staan bij de woorden van Jezus dat de echte herder niet voor de wolven op de vlucht gaat, maar de kudde juist beschermt.

229

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen.”   (Johannes 10: 12)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Kudde - Bid voor het verloren schaap

Korte uitleg:
Een mooi creatief gebedsidee waarbij je de kinderen stimuleert om voor anderen te bidden.

228

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve gebedsidee, een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Kudde - Zoek het verloren schaap

Korte uitleg:
Een spel waarbij we kinderen op zoek gaan naar een verloren schaap.

227


Thema’s:

Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
“Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’” (Lukas 15: 3, 4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Kudde - Kennis over schapen en herders?

Korte uitleg:
Een spel waarbij we met elkaar nadenken wat we allemaal weten over schapen en over herders.

226.2

Thema’s: 
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. “ (Johannes 10: 11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Kudde - Drama opstelling 3

Korte uitleg:
Vervolg van de drama-opstelling (ideeën 223 en 224).

Deze drama-opstelling kan je zowel met kinderen, tieners als met volwassenen doen. Wij hebben hem gebruikt binnen een gezinsdienst, waar verschillende mensen (jong en oud) op het podium hun rol op zich namen en de rest van de gemeente met interesse toe keek. Het was heel leerzaam.

225

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.”   (Johannes 10: 7 - 9)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Kudde - Drama opstelling 2

Korte uitleg:
Vervolg van de drama-opstelling (idee 223).

Deze drama-opstelling kan je zowel met kinderen, tieners als met volwassenen doen. Wij hebben hem gebruikt binnen een gezinsdienst, waar verschillende mensen (jong en oud) op het podium hun rol op zich namen en de rest van de gemeente met interesse toe keek. Het was heel leerzaam.

224.1

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.”   (Johannes 10: 7 - 9)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Kudde - Drama opstelling 1

Korte uitleg:
Deze drama-opstelling kan je zowel met kinderen, tieners als met volwassenen doen. Wij hebben hem gebruikt binnen een gezinsdienst, waar verschillende mensen (jong en oud) op het podium hun rol op zich namen en de rest van de gemeente met interesse toe keek. Het was heel leerzaam.

223

Thema’s:
Jezus de goede Herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking van een Bijbelverhaal / thema.

Bijbeltekst: 
"Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.”   (Johannes 10: 7 - 9)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Kudde - Achtergrond informatie

Hierna volgt een serie over de gemeente als kudde. In onze gemeente hebben we dit onderverdeeld in vier gezinsdiensten:

Titels:
Week 1: “Welkom in de kudde”
Week 3: “Zoals de herder is, zo zijn de schapen”
Week 5: “Onze herder is sterker dan de wolven”
Week 7: “Ik ben schaap, maar ik ben ook een herder”

222

Registreer om meer te lezen...

Rebus: Wie kan niet tot honderd tellen?

Korte uitleg:
Dit komt uit het boekje ‘Met een rebus doe je wonderen!’ van Gerrit Verdouw.

Gebruik een leuke rebus om een thema of een Bijbelverhaal te introduceren of om met de kinderen in gesprek te komen. Hieronder vind je de rebus 'Wie kan niet tot honderd tellen'. Goed om te gebruiken bij het verhaal van de Goede Herder die niet tot honderd kon tellen omdat hij een van zijn schapen kwijt was en maar tot negenennegentig kon tellen.

173

Thema’s:
Goede Herder

Te gebruiken voor:
een kindermoment in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?” (Lukas 15: 4)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Omschrijving
Je kunt de rebus hieronder downloaden

Registreer om meer te lezen...

Verhaal: Goede Herder en Barnaby...

Korte uitleg:
Een vertelling van het Bijbelverhaal rondom de Goede Herder en het ondeugende schaap 'Barnaby'...

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken. Bij dit verhaal kan je denken aan een schapenmaskers, een berenmasker, etc.

132

Thema’s:
Jezus als goede herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”  (Johannes 10: 11)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...