554. Ruth, Boaz en Obed

Korte uitleg:
De volgende dag gaat (teken Boaz) Boaz naar de poort van de stad Betlehem. 
Hij gaat zitten. Daar komt de andere man aangelopen.
‘Goedemorgen’,  zegt Boaz tegen hem. ‘Kom je even bij me zitten?’
De (teken de man) man gaat bij Boaz in de poort zitten.
‘Ik heb iets belangrijks met je te bespreken’, zegt Boaz. ‘Daarom vraag ik tien belangrijke mannen of ze erbij willen zijn.’


132

Een ander mooi schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt, dat al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd is. Het is het verhaal hoe Boaz en Ruth samenkomen, hun zoon Obed wordt geboren die uiteindelijke de over, over, over, overgrootvader van de Here Jezus zal zijn.

Downloaden:
Hieronder kan je het schetsbordverhaal inclusief tekeningen en een vrij verhaal downloaden.

Registreer om meer te lezen...

553. Simsom vecht in Lechi (Rechters 15)

Korte uitleg:
De Israëlieten worden steeds overvallen door de Filistijnen. De Filistijnen stelen hun geiten en schapen. Ze pakken het koren en graan af. Ze vechten vaak met de Israëlieten.
De Filistijnen zijn de vijanden van de Israëlieten.
Maar God geeft Rechters. Mannen die de vijanden verslaan.
Simson is één van die Rechters.
Maar Simson is getrouwd met een meisje van de Filistijnen en dat gaat niet goed...

124

Weer een mooi schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt, dat al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd is. Het is het verhaal van Simsom, driehonderd vossen, sterke touwen, maar een machtigere God!

Downloaden:
Hieronder kan je het schetsbordverhaal inclusief tekeningen en een vrij verhaal downloaden.

Registreer om meer te lezen...

539. Bijbelverhalen vertellen met behulp van een Grass Head

Korte uitleg:
Via internet heb ik twee Grass Heads op de kop getikt. Mijn vraag was: "Wat kan ik hiermee?" Welke verhalen uit de Bijbel kan je met behulp van zo'n Grass Head vertellen. En toen schoot het me te binnen. Volgens mij kan je deze Grass Heads op een leuke manier gebruiken bij een vertelling over:

- David en Goliath
- David en Absalom
- Simson en Delila

Wil je weten hoe? Bekijk de video hieronder...
 
Serie van drie video's:
Deze video is deel van een serie van drie:
 

Lees meer

536. Noach - De Grote Meneer Eerlijk Show

Korte inleiding:
Dit idee is afkomstig van het kinderwerk van de Baptistengemeente in Vroomshoop (Twente). In hun zoektocht naar een thema voor een vakantiekinderfeest kwamen ze op Creatief Kinderwerk bij idee 179 over Noach en Meneer Eerlijk terecht. Hieruit ontstond: De Grote Meneer Eerlijk Show. Ze hebben rondom het verhaal van Noach een heel script gemaakt voor een hele kinderdag! 

Thema's:
Noach, script voor een kinderdag

meneereerlijk


Downloaden:
Hieronder vind je het gehele script voor deze dag! 

Registreer om meer te lezen...

530. Proefje - Regenboog van sneeuw: de storm op het meer

Korte inleiding:
Hieronder vind je een video waarin wij het proefje met de regenboog van sneeuw gebruiken om op onvergeetbare wijze het verhaal van de storm op het meer te vertellen.

Deze video is deel van een zevendelige serie waarin Matthijs laat zien wat je allemaal met een regenboog van sneeuw kunt doen. 

De volledige serie video's behandelt de volgende thema's:

1. Regenboog van sneeuw: de beloftes van God 
2. Demonstratievideo met links naar webwinkels
3. Regenboog van sneeuw: het verhaal van de storm op het meer (alleen lidmaatschap)
4. Regenboog van sneeuw: stilstaan bij de namen van Jezus (alleen lidmaatschap)
5. Regenboog van sneeuw: de veelkleurigheid van de gemeente (alleen lidmaatschap)
6. Regenboog van sneeuw: de vrucht van de Geest (alleen lidmaatschap)
7. Regenboog van sneeuw: stilstaan bij de namen van God (alleen lidmaatschap)

Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

500. Hoe bereid ik een verhaal voor?

Korte uitleg:
Binnen kinderwerk vertellen we regelmatig verhalen uit de bijbel. Maar hoe werkt dit nu precies? Wat kan je in je voorbereiding doen om een goed verhaal voor de kinderen neer te zetten?


323


Hieronder vind je een hoofdstuk (8 pagina's) uit een boek over kinderwerk dat ik jaren geleden geschreven heb. Hopelijk geeft dit gedeelte je tips en handvatten om nog beter een verhaal uit de bijbel te vertellen.

Thema’s:
Verhalen vertellen

Te gebruiken voor:
Toerusting van kinderwerkers

Registreer om meer te lezen...

480. Gods schat voor ons – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal leggen we aan de hand van schatten en een schatkaart op eenvoudige wijze het evangelie uit.

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

480

Thema’s:
evangelie, schatten verzamelen, schatkaart

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast, en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot noch houtworm ze aantasten, en waar geen dieven inbreken om ze te stelen.  Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Mattheus 6: 19 – 21)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

479. Kijk nou eens – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal van vijf Bijbelse personen die alle vijf iets anders over de Here Jezus ontdekten.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

479

Thema’s:
wie is de Here Jezus, leren van Bijbelse personen

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. ‘Daar is het lam van God,’ zei hij, ‘degene die de zonde van de wereld wegneemt.” (Johannes 1:29)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

478. Boze Saulus – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal over de roeping van Paulus.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

478


Thema’s:

bekering, roeping

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“Hij was op weg en naderde Damascus al, toen hem plotseling een hemels licht omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ Hij zei: ‘Wie bent U dan, Heer?’ Deze antwoordde: ‘Ik ben Jezus die jij vervolgt. Kom, sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je doen moet.’” (Handelingen 9: 3-6)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

475. Hij is waarlijk opgestaan – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal over de opstanding van Jezus.

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

475

Thema’s:
Pasen, opstanding

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.” (Lukas 24: 2,3)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

474. Een nieuwe kans – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal over het verraad van Petrus.

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

474

Thema’s:
nieuwe kans, te laat?

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“Maar Petrus zei: ‘Man, ik weet niet waar je het over hebt!’ Hij had dat nog niet gezegd, of er kraaide een haan.  De Heer keerde zich om en keek Petrus aan, en Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd: ‘Voor de haan vandaag kraait, zul je Me driemaal verloochend hebben.’ Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen.” (Lukas 22: 60-62)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

472. Lazarus – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal over hoe Jezus Lazarus uit de dood opwekt.

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

472

Thema’s:
wie is Jezus, vertrouwen, overwinning over de dood

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“Na dit gebed riep Hij met luide stem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’  En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek gewikkeld. ‘Maak hem los,’ beval Jezus, ‘en laat hem gaan.’  (Johannes 11:43)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

471. Jezus kalmt de storm – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal over Jezus de storm weer tot rust brengt en hiermee laat zien dat Hij Gods Zoon is.

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

471

Thema’s:
storm op meer, wie is Jezus, vertrouwen

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, Meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust.” (Lukas 8:24)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

468. Echte vrienden – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal over hoe vier vrienden hun verlamde vriend bij Jezus brachten.

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

468


Thema’s:
samenwerken, nieuwe wegen zoeken om mensen bij Jezus te brengen, doorzetten

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“Omdat ze de man niet bij Hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking* weg boven zijn hoofd, en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag, zakken.”  (Markus 2:4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

466. Wonderbare visvangst – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal hoe de Here Jezus Petrus roept.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

466


Thema’s:
wonder, roeping van Petrus, wonderbare visvangst

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
‘Meester,’ antwoordde Simon, ‘de hele nacht hebben we ons al afgetobd zonder iets te vangen. Maar als U het zegt zal ik de netten uitwerpen.’  Dat deden ze en ze vingen zo’n massa vis dat hun netten ervan scheurden.’ (Lukas 5: 5,6)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

465. Jona op de vlucht – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal van Jona die op de vlucht gaat.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

465


Thema’s:
Jona, ongehoorzaam zijn, vertrouwen op God

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
En Jona stond op, om naar Tarsis te vluchten, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging; hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER. (Jona 1:3)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

464. Meneer Groot – een schetsbord verhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’.In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal van David en Goliath.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

464

Thema’s:
David en Goliath

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.” (1 Samuel 17:50)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

367. Samuel door God geroepen

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal vertelt Ellen hoe Samuel als kleine jongen ’s nachts door God geroepen werd.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

367

Thema’s:
Luisteren naar God, roeping, gehoorzaam zijn

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Toen kwam de HEER bij hem staan en riep, evenals de vorige keren: ‘Samuël, Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ “ (1 Samuel 3:10)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

366. De zalving van de zondares

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal vertelt Ellen over hoe de 'zondares' de voeten van Jezus zalft met kostbare olie.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

366

Thema’s:
Vergeving, dankbaarheid

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Huilend ging ze achter Hem staan, bij zijn voeten. Met haar tranen maakte ze zijn voeten nat en met de haren van haar hoofd droogde ze die. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met balsem.” (Lukas 7:38)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

366.zalving-van-de-zondares.pdf

 

364. Val van Jericho

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal vertelt Ellen het verhaal hoe God aan de Israëlieten de overwinning gaf en de muren van Jericho liet neerstorten.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

364

Thema’s:
Vertrouwen op God, beloofde land

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Toen begon het volk te schreeuwen en werden de hoorns geblazen. Bij het schallen van de hoorns begon het volk uit alle macht te schreeuwen. De muur stortte in, het volk klom naar boven, ieder recht voor zich uit, en zij veroverden de stad.” (Jozua 6:20)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

362. Verhaal verlamde man aan de hand van verkeersborden

Korte uitleg:
Een andere manier om het verhaal van de verlamde man te vertellen, die door zijn vier vrienden door het dak bij Jezus wordt gebracht.

Aan de hand van allerlei verkeersborden kan je dit verhaal op een gemakkelijke manier vertellen. Deze verkeersborden kan je ook gebruiken om andere verhalen te vertellen.

362

Thema’s:
samenwerken, nieuwe wegen zoeken om mensen bij Jezus te brengen, doorzetten

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“Omdat ze de man niet bij Hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking* weg boven zijn hoofd, en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag, zakken.”  (Markus 2:4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Download:
Hieronder kan je het verhaal met de verkeersborden downloaden...

Registreer om meer te lezen...

360. Visioen van de roepende man uit Macedonie

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal vertelt Ellen het verhaal over hoe Paulus door God geroepen werd om naar Macedonië te gaan.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

360

Thema’s:
Reizen van Paulus, gehoorzaam aan God, zending

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“Daar, in Troas, kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons .” (Handelingen 16:9)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

357. Getsemane en de gevangenneming van Jezus

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal vertelt Ellen het verhaal van Getsemane en de gevangenneming van Jezus.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

357

Thema’s:
Pasen, offer van Jezus, bidden

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Toen ging Jezus met hen naar een plek die Getsemane genoemd wordt, en Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden.” (Mattheus 26:36)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

354. De verloren zoon

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal vertelt Ellen de gelijkenis van de wachtende vader en de verloren zoon.

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

354

Thema’s:
de vergevende en herstellende kracht van God, Gods liefde

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"We moeten feestvieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” (Lukas 15:32 )

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

353. De verlamde man door het dak

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal vertelt Ellen het verhaal over hoe vier vrienden hun verlamde vriend bij Jezus brachten.

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

353

Thema’s:
samenwerken, nieuwe wegen zoeken om mensen bij Jezus te brengen, doorzetten

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“Omdat ze de man niet bij Hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking* weg boven zijn hoofd, en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag, zakken.”  (Markus 2:4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

351. Ruth ontmoet Boaz

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal vertelt Ellen het verhaal hoe Ruth Boaz ontmoette en hoe dit verder afliep

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

351

Thema’s:
samenwerken, inzetten voor het goede doel, Pinksterfeest

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“Boaz vroeg de knecht die de leiding had over de maaiers: ‘Van wie* is die jonge vrouw?’ (Ruth 2:5)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

349. Mattias gekozen - De voorbereiding op Pinksteren

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal vertelt Ellen hoe Mattias als twaalfde apostel werd gekozen als voorbereiding op het grote Pinksterfeest.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

349

Thema’s:
samenwerken, inzetten voor het goede doel

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Daarop lieten ze hen loten, en het lot viel op Mattias, en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd.” (Handelingen 1:26)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

347. De eerste drie scheppingsdagen

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal vertelt Ellen over de eerste drie scheppingsdagen

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

347

Thema’s:
De schepping, God als schepper

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.” (Genesis 1: 3-5)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

345. De barmhartige samaritaan

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal vertelt Ellen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

345


Thema’s:

Wie is mijn naaste?, omgaan met mensen die anders zijn, barmhartigheid

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten diepste met hem begaan.”(Lukas 10:33)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

343. De gestorven jongen in Naïn

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal vertelt Ellen het verhaal van de gestorven jongen in Nain die door Jezus wordt opgewekt.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

343


Thema’s:

genezing door Jezus, ontferming van God

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Toen de Heer haar zag, was Hij ten diepste met haar begaan. ‘Huil niet’, zei Hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij zei: ‘Jongeman, kom overeind, zeg Ik je!’ (Lukas 17:13,14)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

328. Met smarties door het Paasverhaal

Korte uitleg:
Dit is een leuke manier om  met gekleurde smarties het verhaal van Pasen te vertellen. Nieuwsgierig? Kijk snel verder…

328


Thema’s:

Paasverhaal, Pasen

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatieve vertelling of verwerking van het Paasverhaal.

Bijbeltekst:
"Toen de centurio en zijn mannen, die bij Jezus de wacht hielden, de aardbeving zagen en wat er allemaal gebeurde, werden ze vreselijk bang. Ze zeiden: ‘Werkelijk, Hij was de Zoon van God’.”  (Mattheus 27: 54) 

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Lees meer

317. De weduwe krijgt olie - een schetsbordverhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal zien en horen we over de weduwe die overal kruiken vandaan moest halen. Deze kruiken werden wonderbaarlijk gevuld met olie, zodat zij kon overleven!

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

317


Thema’s:

Vertrouwen in God, de macht van God, God helpt

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
" Toen zei Elisa: ‘Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een volgende.’”  (2 Koningen 4:  3,4)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

306. Gideons roeping - een Bijbelverhaal

Korte uitleg:
Een Bijbelverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal zien we hoe Gideon door God geroepen wordt.

Je kunt dit verhaal ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

306


Thema’s:

Vertrouwen in God

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Joas’ zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’” (Rechters 6: 11 – 12)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving

Het uitgeschreven verhaal  kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

304. Romeinen 12 - Aanmoediging nodig

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal gaat het over het thema 'aanmoedigen' vanuit het mooie hoofdstuk 12 van het Bijbelboek Romeinen.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

304


Thema’s:

Aanmoedigen

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
" Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12:212)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

301. Een schetsbordverhaal over Psalm 23

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal gaat het over de mooie Psalm 23.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

301


Thema’s:

Psalm 23, de Heer is mijn Herder

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.”(Psalm 23:5)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

299. De verheerlijking op de berg - een schetsbordverhaal

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal horen en zien we hoe tijdens de verheerlijking van Jezus op de berg het voor de discipelen duidelijk werd dat Hij de Zoon van God is.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

299


Thema’s:

Jezus is de Zoon van God, verheerlijking van Jezus op de berg

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.  Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.” (Mattheus 17: 1 -2)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Registreer om meer te lezen...

297. Mee-Speelverhaal: Petrus en Johannes voor het Sanhedrin

Korte uitleg:
Nog een mee-speelverhaal van Ellen Zuijdwegt-Dronkers.  Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd ‘mee-speelverhaal’.
De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.
U zegt het het eerst, de kinderen zeggen het na. Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden.
De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen. Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.
Kom van uw stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegingen die van toepassing zijn.

297


Thema’s:

getuigen, niet bang zijn

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’” (Handelingen 4: 7)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

294. Beeldend vertellen - Twee vrouwen bij Koning Salomo

Korte uitleg:
Een verhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. Ellen heeft weer een heel mooi verhaal geschreven dat je beeldend kunt vertellen.

294


Thema’s:

wijsheid van Salomo, juiste keuzes maken

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen en riep uit: ‘Nee, heer, ik smeek u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet!’ De ander zei: ‘Als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar doormidden!’ Maar de koning deed de volgende uitspraak: ‘Het zal niet gedood worden. Geef het levende kind aan háár, want zij is de moeder.’” (1 Koningen 3: 26, 27)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

293. De Barmhartige Samaritaan - een hedendaagse vertelling voor ouderen

Korte uitleg:
Anke Kamman-van den Brink heeft onderstaande hedendaagse vertelling van de Barmhartige Samaritaan voor ouderen geschreven:

293


Thema’s:

wie is mijn naaste?

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.” (Lukas 10: 33)

Leeftijd:
12 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

290. De Barmhartige Samaritaan - een hedendaagse vertelling voor jongeren

Korte uitleg:
Anke Kamman-van den Brink heeft onderstaande hedendaagse vertelling van de Barmhartige Samaritaan voor jongeren geschreven:

290


Thema’s:

wie is mijn naaste?

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.” (Lukas 10: 33)

Leeftijd:
12 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

283. De televisiekok en het verhaal over Sadrach, Mesach en Abednego

Korte uitleg:
Dit is een leuke manier om het verhaal over Sadrach, Mesach en Abednego, de vrienden van Daniel in de brandende oven te vertellen.

Je begint als soort televisie kookprogramma met groente, fruit en water.  Je doet alsof je televisiekok bent en lekkere recepten klaarmaakt van groente/fruit. Als drankje beveel je water aan. Als overgang naar het verhaal maak je van een appel 2 kroontjes: boor met een appelboor het klokhuis uit en snij de appel aan de zijkant zigzaggend door (het mes gaat hierbij steeds alleen door de eerste helft van de appel). Zorg ervoor dat je als je de hele appel rond bent gegaan, eindigt waar je bent begonnen. Vervolgens kun je de bovenste en onderste helft van de appel ‘ uit elkaar trekken’  tot 2 kroontjes. (Zie tekening hieronder)

283.1

Registreer om meer te lezen...