• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

703. Wikkel je rot

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:
De kinderen leren in een groep samen te werken. Daarnaast leren ze elkaar een compliment te geven en een compliment te ontvangen. 
 
Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden


wolbol

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

702. Blaas je droom vooruit

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen zien in dat dromen niet zomaar bereikt kunnen worden.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen


doomblaas

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst:
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.” (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

701. Dirigentje

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit: 
 
De kinderen zien dat je als groep een geheel bent en samen hetzelfde doet. De omgeving is belangrijk voor wat je doet en soms doe je ook hetzelfde als wat iemand anders doet. De ander kan een voorbeeld zijn. 
 
Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving


Baton


Te gebruiken voor:

creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst:
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

700. Mefiboseth en de kus van koning David

Korte uitleg: 
Ik begin mijn boek 'Van kikker tot prins' met het verhaal van Mefiboseth en de kus van koning David:

Van kikker tot prins slider2

Begin van het verhaal:
“Mefiboseth, Mefiboseth, waar zit je?” Het is Anna, één van zijn dienstmeisjes. Zal zij verstoppertje willen spelen? Mefiboseth glimlacht even. Hij heeft deze keer zo’n goede verstopplek gevonden. Hier vindt ze hem nooit…

“Mefiboseth, kom nu tevoorschijn. Het is nu geen tijd om spelletjes te spelen. Kom nou! Waar ben je toch?” Er zweeft iets door de gang, iets dat Mefiboseth in zijn jonge leventje nog nooit eerder gehoord heeft. Als een koude mist weet het hem in zijn donkere schuilplekje te vinden. Hoewel hij het nog nooit gehoord heeft, weet hij meteen wat het is. Hij voelt het zelfs in zijn buik. Het is angst, pure angst verpakt in een vlaag van paniek. “Hier! Hier ben ik!” Mefiboseth begint wild te roepen. Als Anna hem hoort, komt ze snel de kamer binnenrennen. Wat ziet ze er gek uit! Haar ogen staan wild. Haar hoofddoek hangt scheef en er steken allemaal haren uit. Hij moet er bijna om lachen, maar hij kan niet lachen. Diep van binnen zit er iets ijskouds in hem. “Kom snel mee. We hebben geen moment te verliezen.” Ze tilt hem op, neemt hem in haar armen en begint te rennen.

------------------------------------------

Wil je het hele verhaal lezen of door vertellen, download het verhaal hieronder....

Registreer om meer te lezen...

699. Talentenpuzzel

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:
 
De kinderen laten zien wat hun talenten zijn. De kinderen horen de talenten van de andere kinderen. 
 
Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden


kind13

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

698. Blindemannetje spelen

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

Het doel van dit spel is dat de kinderen zien dat ieder kind een andere stem heeft en er anders uit ziet en dat je hierdoor weet wie iemand is. Niemand heeft dezelfde stem en hetzelfde hoofd.


kind5

Thema’s:
Het kind is uniek

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst:
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

697. Het verhaal van Onschuld en Berekening

Korte uitleg: 
In mijn boek 'Van kikker tot prins' vertel ik het verhaal van Kain en Abel, de eerste twee broers in de Bijbel. In dit verhaal noem ik Kain 'Berekening' en Abel noem ik 'Onschuld':

Van kikker tot prins slider2

Begin van het verhaal:
"Onschuld en Berekening waren broers. Onschuld was de herder van de twee, Berekening was de landbouwer. Op een keer bracht Berekening de HEER een offer van wat hij had geoogst. Hij had precies uitgerekend hoeveel genoeg zou zijn om een redelijk offer te brengen en genoeg voor zichzelf over te houden. Berekening had in zijn jonge leven al een belangrijke les geleerd: ‘Als je in het leven vooruit wilt komen, moet je van tevoren alles eerst berekenen.’ ‘Minimale verkwisting en maximale opbrengst’, zo klonk zijn slogan. Natuurlijk gold dit niet alleen voor het telen van graan, maar dit gedachtegoed keerde onbewust in alle facetten van zijn leven terug. Zelfs, of misschien wel vooral, in zijn godsdienstigheid! Berekening was van de lijn: ‘Als de HEER een offer wil, krijgt Hij een offer. Maar Hij moet wel weten: ‘Net voldoende is beter dan te veel.’"

------------------------------------------

Wil je het hele verhaal lezen of door vertellen, download het verhaal hieronder....

Registreer om meer te lezen...

696. Koning te rijk!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:
 
De kinderen denken na over de samenleving waarin zij leven. 
 
Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen


king

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

695. Het Mond orkest

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat iedereen verschillende dingen doet en andere kwaliteiten heeft, maar samen wordt het toch een geheel is, net als in je familie of zoals in de klas.
 
Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving


choir

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk
 
Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)
 
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

694. Wie ben ik?


Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat je om iemand te leren kennen vragen moet stellen. Zo leer je iemand echt kennen. 

Thema’s:

Het kind heeft talenten en vaardigheden

post

Bijbeltekst: 

"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Registreer om meer te lezen...

693. Op avontuur gaan met Jezus aan de hand van een rekensom

Korte uitleg:
Toen ik deze rekensom voor het eerst tegenkwam, kon ik mijn ogen niet geloven. Zeker, hier klopte iets niet! Laat je verrassen en gebruik deze som om kinderen en volwassenen aan te moedigen om te blijven zoeken...

Het gevaar dreigt dat we als farizeers op een gegeven punt denken dat we alles al weten en we stil gaan staan. Jezus daagt ons uit om op avontuur te blijven gaan. Er is nog zoveel meer te ontdekken!

Leuk om te gebruiken bij een kindermoment of een toerusting voor kinderwerkers.

Thema's:
Word als kinderen, farizeers, zoek en je zult vinden

 

692. Mijmeringen van een tragische koning

Korte uitleg: 
In mijn boek 'Van kikker tot prins' heb ik een hoofdstuk aan koning Saul gewijd. 

Van kikker tot prins slider2

Saul is voor mij altijd een tragisch figuur geweest. In de kerk van mijn jeugd werd hij als een boeman neergezet. De slechte koning Saul, die niet naar God wilde luisteren en voortdurend die arme David wilde doden.

Saul was slecht, puur slecht. Saul zelf beleefde dat waarschijnlijk heel anders. Hij zag zichzelf vermoedelijk meer als slachtoffer; slachtoffer van God, van Samuël, van mensen die hem - achteraf gezien - tegen zijn zin tot koning hadden gebombardeerd.

Ik stel me zo voor dat Saul zich regelmatig heeft afgevraagd of hij wel koning had moeten worden. Jarenlang voert hij de wil van Samuël en de wil van God uit, terwijl hij aan het begin van zijn koningschap al snel ontdekt dat hij vanuit zichzelf nooit aan die wil kan voldoen. Hij faalt voortdurend. Al vroeg in zijn koningschap weet hij dat hij hiervoor gestraft gaat worden en dat het koningschap van hem afgenomen zal worden. Alleen weet hij niet wanneer. Voor iemand die al zo onzeker is, lijkt me dit een ondraaglijke kwelling.

Hieronder kan je een door mij geschreven verhaal over koning Saul vinden. Wellicht iets om voor tieners of met volwassenen te lezen!

Registreer om meer te lezen...

691. Useless box - de angstbatterijen van koning Saul

Korte uitleg:
Koning Saul is volgens mij een van de meest onbegrepen mannen in de Bijbel. Omdat we hem afzetten tegen de 'goede' koning David blijft er van Saul weinig over. Om eerlijk te zijn denk ik dat Saul nooit een kans heeft gehad. Zijn hele leven worstelde hij met batterijen van angst, waardoor hij nooit de koning kon zijn waartoe hij geroepen was. 

In mijn boek 'van kikker tot prins' wijd ik een hoofdstuk aan het leven van deze koning Saul. (Zie idee 692)

In de video hieronder demonstreer ik hoe je aan de hand van een uselessbox dit verhaal van koning Saul kunt vertellen.

Registreer om meer te lezen...

690. Useless box - Oud Testament verhalen waarin God niet vertrouwd wordt.

Korte uitleg:
Het Oude Testament staat vol met verhalen waarin met name mannen niet op God durven te vertrouwen. Kan jij een lijstje maken?
- Abraham gaat naar Egypte
- Izaak gaat naar Egypte
- Jacob pikt zijn geboorterecht in
- Gideon wil minimaal twee bovennatuurlijke bewijzen
- Barak durft het alleen als Deborah ook mee gaat.

Ga zo maar door... 

Diep van binnen zit er in deze mannen (en ook in mij) een batterij van angst en ongeloof. Als het er echt op aankomt, zoeken we een uitvlucht.
Wat kan je dit mooi visueel maken met behulp van een useless box!

Video:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

688. Water uit de rots

Korte uitleg:
Wat kan je met een 'water from a stone' gimmick? 

waterstone2

Een wat??

Een 'water from a stone' handigheidje, waarmee je jouw planten in je vakantie water mee kan geven...

waterstone

Gebruik het om het verhaal van Mozes en het volk in de woestijn te vertellen, waar water uit de rots kwam! Of de woorden van Jezus wanneer Hij zegt: "Ik ben het levend water..." 

Thema's:
Mozes en het volk in de woestijn, water uit de rots, dorst, levend water


Bestellen?

Je kunt de 'water from a stone' o.a. hier bestellen.

 

687. Van kikker tot prins - de transformatie bij Mefiboseth

Korte uitleg:
Mijn favoriete 'Van kikker tot prins' verhaal  is toch wel het verhaal van Mefiboseth.
Wie? Juist die!

De kleinzoon van Saul, de zoon van Jonathan, de kreupele, de 'dode hond' die door David wordt gekust en ontdekt dat hij een prins is.

Met gebruik van de kikker/prins pop van Ikea kan je dit verhaal op een prachtige wijze illustreren.

kikker

Thema's:
Van kikker tot prins, Mefiboseth, koning David, Davids belofte aan zijn vriend Jonathan

Video:
Bekijk de video hieronder....

Registreer om meer te lezen...

685. Van kikker tot prins - vertel elk transformatie verhaal in de Bijbel

Korte uitleg:
Met gebruik van de kikker/prins pop van Ikea  kan je elk transformatie verhaal vertellen. Van een blinde Bartimeus naar een enthousiaste volgeling van Jezus, van een bange Petrus naar een Petrus die de hele wereld afreist om iedereen over het Evangelie te vertellen, van een dief zoals Zacheus naar Zacheus, de gulle gever. Grote transformatie door de liefde en kracht van God.

kikker

Thema's:
Bekering, transformatie, wedergeboorte, zonen en dochters van God

Video:
Bekijk de video hieronder....

Registreer om meer te lezen...

684. Goocheltruc 'Elia en de weduwe'

Korte uitleg:
In de video hieronder laat ik de 'Diminishing Milk' truc van dichtbij zien. Een hele gemakkelijke truc waarmee je op creatieve en visuele wijze het verhaal kunt vertellen over Elia en de weduwe van Sarefath wiens olie bleef stromen (1 Koningen 17). Natuurlijk kan je ook het verhaal van Elisa en de weduwe vertellen die overal en nergens potten vandaan moest gaan halen (2 Koningen 4). 

Voor deze truc hoef je geen goochelaar te zijn. Met een beetje oefening kan iedereen deze prachtige Bijbelverhaal op een mooie manier vertellen!

Video:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

683. Een vuurtoren als knutselactiviteit

Korte uitleg:
Hieronder vind je een video van een hele leuke en vooral ook gemakkelijke manier om kinderen een vuurtoren te laten knutselen. Je kunt dit knutselwerk gebruiken tijdens het thema 'Licht van de wereld', maar ook bij verhalen over stormen (Jona, de discipelen in de storm, Jezus wandelt op het water of de schipbreuk van Paulus). 

Thema's:
Licht van de wereld, Jona, storm op het meer, Jezus wandelt op het water, de schipbreuk van Paulus

Video:
Bekijk de video hieronder....

Registreer om meer te lezen...

682. Stromend water uit het kruis

Korte uitleg:
Via Gert van den Bos kreeg ik een mooi idee aangereikt:

"Voor een vertelling van het verhaal over de Barmhartige Samaritaan gebruikte ik ooit een speciaal gemaakt kruis. Omdat het verhaal begint met een gesprek over het grote gebod 'Heb God lief boven alles' en het tweede gebod 'Heb je naaste lief als jezelf' dat daarbij hoort, kwam ik op het idee om een kruis te maken met een buizenconstructie. Eentje van plexiglas laat het principe goed zien, maar deze is meer verrassend.

In het kruis van hout zit een pvc buis, een verticale, maar ook een horizontale. Als je de liefde van God als water aan de bovenkant van het kruis laat binnenstromen (via de verticale relatie , die met God dus) stroom hij via een T-splitsing vanzelf over horizontaal, naar de mensen om je heen. Twee van die flexibele wasmanden aan beide kanten zorgt ervoor dat de koster ook blij blijft, maar hoeft natuurlijk niet. Ook voor volwassenen een duidelijk beeld. Je start met Gods liefde endeze liefde loopt over naar je naaste (en die wordt zeiknat, zeg maar). Eigenlijk een open deur, heel simpel, maar toch doeltreffend."

Thema's:
Barmhartige samaritaan, Gods overstromende liefde, Pasen, het kruis, genade, grote gebod, Goede Vrijdag

 

kruis1     

kruis2

kruis3

681. De Schatkoffer - de Goede Herder

Korte uitleg:
Ik heb laatst iets moois gezien...  Het ging om een kamishibai / vertelkast van De Schatkoffer, waarmee je de mooiste Bijbelverhalen kunt vertellen. De Schatkoffer maakt geillustreerde bijbelverhalen voor jonge kinderen. De kamishibai / vertelkast is daarbij een geweldig middel om voor te lezen. In de klas, op het kinderdagverblijf of in de kerk.

Ook prachtig te gebruiken tijdens een kindermoment in de dienst. De tekst van het verhaal staat op de achterkant van de hele mooie illustraties, die je dus gemakkelijk kunt voorlezen.

Video:
Hieronder vertel ik het verhaal van de goede herder met de hulp van een kamishibai. Nou ja, vertellen? Om eerlijk te zijn lees ik het gewoon voor!  

Ook een kamishibai?
Als je net als ik ook een kamishibai met die prachtige Bijbelverhalen wilt hebben, dan je deze bij de Schatkoffer bestellen.

 

 

680. 1 + 1 + 1= te gek!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen zien dat ieder kind op zijn eigen manier tekent. Hierin zien zij dat elk kind dingen anders doet en uniek is.

Thema’s:
Het kind is uniek

tekenen

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

679. Maak een toekomstcollage

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen denken na over hun toekomst en over de wensen die zij hierin hebben.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

magazines

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

678.Memory your family

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen denken na over welke mensen veel voor ze betekenen.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

Family Portrait

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

677. Kleuren vermengen - wrede Bijbelverhalen vertellen

Korte uitleg:
Onlangs werd ik gevraagd om voor een christelijke scholenvereniging een workshop te komen geven over moeilijke en wrede verhalen in de Bijbel. Hoe ga je hiermee om? Vertel je deze verhalen wel of niet en aan welke leeftijd vertel je ze?

Een van de moeilijkere verhalen zijn de Bijbelverhalen waarin hele steden, stammen en volken worden gedood, omdat er geen vermenging mag ontstaan tussen de Joden en hun 'goddeloze' buren. Tja, hoe ga je hiermee om?
Of het Bijbelverhaal waarin Ezra al Joodse mannen vraagt om afstand te nemen van hun heidense vrouw en kinderen. Wat doe je?

Als het even kan, ontloop ik deze verhalen met een grote boog. Maar... stel dat zo'n verhaal toch op het schema staat en je wilt het graag vertellen. Dan vind je hieronder een visueel middel van twee gekleurde glazen en een opgerold stukje keukenpapier waarmee je een goed begin kan maken. 

Thema's:
intocht in het land, verwoesting van de heidense volken, Erza en de heidense huwelijken, Gods heiligheid

Video:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

676. Kleuren vermengen - samen een regenboog maken

Korte uitleg:
Wat krijg je als je negen glazen neemt, vijf van deze glazen met water vult, in deze vijf glazen druppels voedingskleurstof druppelt en de glazen met elkaar laat verbinden door een opgerold velletje keukenpapier?

Om eerlijk te zijn, wist ik het niet precies. Ik hoopte dat je na 12 of 24 uur een regenboog-effect zou krijgen. Maar tot mijn verbazing gebeurde dit al binnen een uur. En wat heb je dan? 

Een hele leuke, eenvoudige manier om binnen een klaslokaal, een kindernevendienst of een kinderprogramma met de kinderen een regenboog te maken. Goed inzetbaar bij een verhaal over beloftes, hoop, Noach. Of gewoon omdat het kan!

Bekijk hieronder de video waar ik dit ook voor de eerste keer doe en ontdek dat het wel belangrijk is dat je donkere kleuren zoals blauw en rood niet te sterk zijn. Wat ga jij ontdekken?

675. Ik zie wat jij niet ziet?

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren creatief te zijn en buiten de kaders te denken.

Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

kidslol

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

674. Vermist?!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

Het doel van deze activiteit is dat kinderen inzien dat je gemist wordt als je er niet bent. Net als het voorwerp. Ook leren ze dat ze allemaal een eigen inbreng hebben in de groep. Ze zijn allemaal uniek.

vermist

Thema’s:
Het kind is uniek

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit;  voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet  voor de volken heb Ik u aangewezen.” (Jeremia 1:5)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

673. De dromenbouwer

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen praten over hun dromen en over hoe je dit kunt bereiken. Door hierover na te denken bouwen ze aan hun dromen.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

droom


Te gebruiken voor:

creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

672. Ik ben de postbode...

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren dat het belangrijk is om naar iemand anders om te kijken. Daarnaast leren de kinderen ook dat het goed is om soms ook iets uit te delen.

Thema’s:
Het kind en zijn of haar omgeving

postbrief

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde.” (Handelingen 16: 32-34)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

671. het Codespel

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren samen te werken en daarnaast leren ze ook echt aandacht te hebben voor elkaar.

Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

dieren


Te gebruiken voor:

creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

670. Sinterklaas 7 - het kruidnotenspel als afsluiting

Korte uitleg:
Een leuk spel met kruidnoten om dit programma over Sinterklaas en het thema 'geven is beter dan te ontvangen' mee af te sluiten. Bekijk de video hieronder en het spel wordt helemaal duidelijk!

kruidnoot

Thema's:
Sinterklaas, ontvangen en geven

Bijbeltekst:
"In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”  Handelingen 20: 35

Video:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

669. Sinterklaas 6 - een tweede poppenact / toneelstukje

Korte uitleg:
Na het verhaal van Elia en de weduwe van Sarefat kan je nog een poppenact of een toneelstukje opvoeren, waarin er een cadeau wordt aangeboden. Het is namelijk beter te geven dan te ontvangen. Alleen... als het cadeau wordt open gemaakt, blijkt het toch weer anders te zijn. Henkie heeft er nog maar weinig van begrepen!

verrassing

Thema's:
Sinterklaas, ontvangen en geven

Bijbeltekst:
"In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”  Handelingen 20: 35

Video:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

668. Sinterklaas 5 - het Bijbelverhaal van Elia en de weduwe

Korte uitleg:
In deze video vertel ik rondom het feest van Sinterklaas het verhaal van Elia en de weduwe van Sarefat. Juist omdat binnen dit Bijbelverhaal het principe van 'geven is beter dan te ontvangen' zo mooi naar voren komt.

Om dit verhaal te vertellen, verzorg ik twee gemakkelijke goocheltrucs. Met 'gemakkelijke' goocheltrucs bedoel ik trucs die werken zonder dat je vingervlug hoeft te zijn of allemaal kunstjes hoeft te kunnen. Als je deze trucs koopt, leggen ze zichzelf uit en hoef je 'slechts' een paar keer te oefenen. 

insta snow jar

Voor het 'meel' dat blijft toenemen, gebruik ik instantsnow.

Voor de 'olie' die ook steeds meer wordt, gebruik ik de 'diminishing milk trick'

Thema's:
Sinterklaas, ontvangen en geven

Bijbeltekst:
"In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”  Handelingen 20: 35

Video:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

667. Sinterklaas 4 - het wonder van Myra en het schoenenspel

Korte uitleg:
In de onderstaande video vertel ik al vragen stellende over de geschiedenis van de echte Sint Nicolaas die rond 300 na Christus in het Turkse Myra leefde. Op een avond komt hij langs een huis van een arme man die drie dochters had. Deze dochters konden niet trouwen, omdat hun arme vader geen bruidschat kon betalen. Sint Nicolaas heeft toen drie gouden munten door een raam naar binnen gegooid. Hij deed dit omdat hij de woorden van Jezus naleefde: "Het is beter te geven dan te ontvangen!" 

goudchocolade

Deze gouden munten landden alle drie in een van de meisjes schoenen. Dat is het wonder van Sint Nicolaas, waardoor hij o.a. later heilig verklaard is.

Waarschijnlijk zijn er kinderen die denken: "Oh, maar dan kan ik ook wel." Op de grond komen drie schoenen te staan en deze kinderen krijgen allemaal een gouden chocolademunt.  Maar is dat wel zo gemakkelijk?

Thema's:
Sinterklaas, ontvangen en geven

Bijbeltekst:
"In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”  Handelingen 20: 35

Video:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

666. Sinterklaas 3 - het cadeauspel dat je verrast

Korte uitleg:
Tijdens dit programma rondom het Sinterklaasfeest staat de tekst uit Handelingen 20 centraal: "Het is beter te geven dan te ontvangen." In de video hieronder toon ik een cadeauspel waarbij deze tekst wel erg letterlijk wordt genomen!

Dit cadeauspel kan je ook goed binnen een kindermoment in een zondagse dienst gebruiken. Leuk om het thema 'geven en ontvangen' visueel onder de aandact te brengen.

geef

Thema's:
Sinterklaas, ontvangen en geven

Bijbeltekst:
"In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”  Handelingen 20: 35

Video:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

665. Sinterklaas 2 - samen een Bijbelvers aanleren

Korte uitleg:
In het eerste stukje met Henkie kwam de zin naar voren: "Het is beter te ontvangen dan te geven." In deze poging om een Bijbelvers aan te leren, ontdekken we dat Jezus zegt: "Het is beter te geven dan te ontvangen." Vergeleken met de uitspraak van Henkie is dit de wereld op zijn kop. Dat is wel heel anders...

Wie vindt het leuker om een cadeautje te krijgen dan te geven? 
Wie geeft liever een cadeautje weg?

cadeautje

Thema's:
Sinterklaas, ontvangen en geven

Bijbeltekst:
"In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”  Handelingen 20: 35

Video:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

664. Sinterklaas 1 - leuke intro met handpop(pen) of met toneelstukje

Korte uitleg:
Als onderdeel van een uur lang kinderprogramma rondom Sinterklaas en het thema 'Geven is beter dan te ontvangen' beginnen we met een act met Henkie, mijn buikspreekpop. Henkie denkt zoals gewoonlijk enkel en alleen aan zich zelf. Je kunt delen van deze act met Henkie ook als toneelstukje uitspelen, waarin de ene speler alleen maar aan zichzelf denkt en zich niet kan voorstellen dat geven beter dan delen zou kunnen zijn.

cadeau

Thema's:
Sinterklaas, geven en ontvangen

Bijbeltekst:
"In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”  Handelingen 20: 35

Video:
Bekijk de video hieronder. 

Registreer om meer te lezen...

663. Sinterklaas - een introductie

Korte uitleg:
Binnen de missionaire gemeente in de Haagse volkswijk Spoorwijk heb ik in 2015 een voorstelling over het Sinterklaasfeest gedaan. Rondom Sinterklaas hangt vaak zo’n vraag: “Kan dat nou wel? Het is toch geen christelijk feest!” Tegelijkertijd zitten er mooie elementen in, die je samen met de kinderen en de volwassen kunt indiepen.

sint


In dit programma van een uur, wat je heel gemakkelijk kunt overnemen, gaan we aan de slag met het thema:"Het is beter te geven dan te ontvangen." Kijkend naar de geschiedenis van Sint Nicolaas was dit wellicht zijn levensmotto. Hij bracht de woorden van Jezus in de praktijk. Dit zien we met name heel duidelijk in het wonder van Myra waarbij Sint Nicolaas drie gouden munten / zakjes met goud door een raam naar binnen gooide en deze alle drie in de schoenen van drie arme dochters terecht kwamen. Hierdoor konden ze eindelijk gaan trouwen.

Thema's: 
Sinterklaas, geven en ontvangen

Bijbeltekst:
"In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”  Handelingen 20: 35

Programmaonderdelen: 
Sinterklaas 1 - leuke intro met handpop(pen) of met toneelstukje
Sinterklaas 2 - samen een Bijbelvers aanleren
Sinterklaas 3 - het cadeauspel dat je verrast
Sinterklaas 4 - het wonder van Myra en het schoenenspel
Sinterklaas 5 - het Bijbelverhaal van Elia en de weduwe
Sinterklaas 6 - een tweede poppenact / toneelstukje
Sinterklaas 7 - het kruidnotenspel als afsluiting