• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

In gesprek: Vertrouwen = geloven?

Korte uitleg:
Nadenken over het begrip ‘Vertrouwen = geloven’ Wat betekent dit? Waar moet je dan aan denken? Denk jij dat vertrouwen hetzelfde is als geloven? Wat maakt dit in je los?

90

Thema’s:
vertrouwen, geloven

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.” (Spreuken 3:5)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Proefje: Zoet of zuur? Onderzoek voordat je vertrouwt

Korte uitleg:
In de bijbel toont God zich als een vader die te vertrouwen is. Hij wil als een vader voor ons zijn. Maar wat is Hij voor een vader? Hoe ontdek je dat?  Dit is een leuke objectles waardoor de kinderen op onderzoek gaan!

89

Thema’s:
proeven, nut van Bijbellezen, wie is God?

Te gebruiken voor:
leuke aanvulling in het kinderwerk, kindermoment in de dienst

Bijbeltekst:
"Proef en geniet: hoe zoet is de HEER;gelukkig is de mens die bij Hem gaat schuilen.." (Psalm 34: 9)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Methodiek: Werkwijze 'Krachtkanjers'

Korte uitleg:
Marjolein Goedegebuur en Hanneke Schuit kwamen voor hun afstudeerproject aan de GPW opleiding aan de Hogeschool Ede bij mij voor advies langs. Als cadeautje voor mijn hulp kreeg ik van hen de toestemming om de methodiek 'Krachtkanjers' op Creatief Kinderwerk te delen. 

kids

Lees meer

In gesprek: Tien Bijbelstudie kaarten voor kinderen


Tien Bijbelstudie kaarten, die je bij elk Bijbelgedeelte kunt gebruiken

Doel:
Op nieuwe wijze met kinderen uit de bijbel lezen en hen helpen de Bijbel te bestuderen. Met deze tien kaarten kan je ook gedeeltes bestuderen die niet automatisch een verhaal zijn.

86


Activiteit: 

Er zijn tien bijbelstudiekaarten. De leider laat ieder kind een kaart van de stapel pakken. Dit betekent dat ieder kind in de groep minimaal een opdracht rondom het Bijbelgedeelte krijgt. De kaarten zijn genummerd en worden ook genummerd van 1 tot 10 afgewerkt. Het eerste kind leest het Bijbelgedeelte voor. De andere kinderen beantwoorden een voor een hun vraag. Hopelijk komt op deze wijze meer tot leven voor de kinderen en leren zij een tool om later zelf de bijbel te lezen. Hieronder vindt je de tien vragen rondom een onderwijs gedeelte uit de bijbel:

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Plantje - Bloeiende droom!

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van  Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren voor iets te zorgen. Daarnaast is het doel van het plantje dat zij net als het zaadje mogen groeien. Zoals de wens van een plantje is om een mooie bloem wil worden, zo mag je als kind ook dromen en wensen hebben voor later. 

kind12

Thema’s:
Het kind en zijn of haar dromen

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ken de plannen die Ik met u heb – godsspraak van de HEER. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”  (Jeremia 29:11)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Bidden met rijst

Korte uitleg:
Een mooie illustratie en creatief gebedsidee om kinderen en volwassen te helpen om met zakjes rijst en een lege pan voor kinderen in armoede te bidden.

84

Thema’s:
Stilstaan bij en bidden voor armoede en hongerige kinderen in deze wereld

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief gebed moment, gebedskamer, verwerking van onderwijs over vergeving

Bijbeltekst:
"Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven. “(Psalm 72:13) 

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Als een lichaam

Korte uitleg:
Dit spel is een leuke  en grappige manier om op een gemakkelijke manier om de betekenis en het doel van het Lichaam van Christus te behandelen.

83

Thema’s:
het Lichaam van Christus, gelovigen hebben elkaar nodig

Te gebruiken voor:
creatief onderwijs kinderwerk

Bijbeltekst:
"Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.” (1 Korintiers 12: 12)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Jezus heeft altijd tijd voor je

Korte uitleg:
Hier een idee van Welmoed van Boven. Het is een kleurplaat van een klok: Jezus heeft altijd tijd voor je, met daarin de kleurplaat van het Bijbelverhaal van ‘laat de kinderen tot mij komen’. Ze kleuren dit in en knutselen zelf de wijzers er nog aan met splitpen + op karton plakken.

82

Hierbij de creatie: 82.kinderclub-laat-de-kinderen.pdf

Thema’s:
Laat de kinderen tot mij komen, knutselen

Te gebruiken voor:
leuk knutselmoment, verwerking van onderwijs over de schepping

Leeftijd:
8 t/m 12 jaar

Spel: Aanbidden met een feestballon

Korte uitleg:
Een leuk spel om kinderen en jongeren te helpen om zich vrij te voelen tijdens de aanbidding van God.

81


Thema’s:

aanbidding

Te gebruiken voor:
creatief gebed, aanbidding, leuke aanvulling in het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!”  (Psalm 150:6)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Aanbidden met een feestballon

Korte uitleg:
Een leuk spel om kinderen en jongeren te helpen om zich vrij te voelen tijdens de aanbidding van God.

81


Thema’s:

aanbidding

Te gebruiken voor:
creatief gebed, aanbidding, leuke aanvulling in het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!”  (Psalm 150:6)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Vader, vergeef het hen.

Korte uitleg:
Een mooie symbolische vorm om met kinderen en volwassenen stilstaan bij het vergeven van de ander, bij de mensen met wie wij het moeilijk hebben en met vervolgde christenen. 

80

Thema’s:
kruis, vergeving van zonden, vergeven

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment

Bijbeltekst:
"Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’" (Lucas 23:34)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Jezus vergeeft en geneest de verlamde man.

Korte uitleg:
Een mooie symbolische vorm om kinderen (en volwassenen) te helpen om hun vrienden in gebed bij de Here Jezus te brengen.  Aan de hand van het verhaal van de vier vrienden die hun verlamde vriend door het dak bij Jezus brengen, gaan ook wij op deze wijze vrienden bij Jezus brengen. Door het dak! Nieuwsgierig?!

79

Thema’s:
creatief bidden, verhaal van de verlamde man door het dak

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment

Bijbeltekst:
“Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus." (Lucas 5:19)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: De glazen kooi

Korte uitleg:
Een mooie symbolische vorm om kinderen (en volwassenen) te helpen om ook hun onmogelijke gebeden bij God te brengen.

78


Thema’s:

creatief bidden, onmogelijke gebeden

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment

Bijbeltekst:
“Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God’." (Lucas 18:27)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Een palmtak voor de Koning

Korte uitleg:
Samen met de kinderen palmtakken maken, waarop je mag schrijven, tekenen of plakken wie Jezus voor je is.

77.1

Thema’s:
Pasen, palmtak, creatief gebed

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst: 
“Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’” (Mattheus 21:8,9)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Een palmtak voor de Koning

Korte uitleg:
Samen met de kinderen palmtakken maken, waarop je mag schrijven, tekenen of plakken wie Jezus voor je is.

77.1

Thema’s:
Pasen, palmtak, creatief gebed

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst: 
“Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’” (Mattheus 21:8,9)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Pasen - wat is er met het lichaam gebeurd?

Doel: 
De kinderen zelf laten ontdekken wat er met het lichaam van Jezus is gebeurd.

76

Activiteit:
Elke groep geeft zichzelf de naam van een detective. Ze hebben allemaal hun eigen detective bureau. Op een dag komt een meneer X met een krantenartikel bij hen.  Elke groep krijgt hun eigen kopie van het krantenartikel. Dit moeten ze eerst rustig doorlezen. Hierna vertelt de leider van het spel dat er zes mensen zijn om te interviewen. Om de beurt mag een detective bureau een grote dobbelsteen gooien en drie met de dobbelsteen gooien. Elk cijfer van de dobbelsteen is verbonden aan een interview. Als een team twee keer hetzelfde cijfer gooit, mogen ze nog een keer. Het team krijgt dus drie verschillende interviews. Deze interviews moeten ze zachtjes bepraten en hieruit een conclusie trekken wat er met het lijk van de heer J. van N. gebeurd is. Deze conclusie schrijven ze op een papier.

Hierna krijgt elk detective bureau de overige interviews. Nu moeten ze aan de hand van deze zes getuigenverklaringen opnieuw tot een conclusie komen. Deze conclusie moeten ze onder de eerste conclusie schrijven.

Als laatste mogen ze kiezen om een van de zes geïnterviewden nogmaals live met een leugendetector, zodat hij alleen maar de waarheid kan vertellen, te interviewen. Elke groep mag een persoon kiezen. Een leider speelt deze rol. De andere teams mogen meeluisteren, maar geen vragen stellen. Als zij later ook deze persoon kiezen om te interviewen, dan mag dat. Na de diverse live interviews mogen de teams nogmaals een conclusie trekken wat er met het lijk van de heer J. van N. gebeurd is. De derde conclusie schrijven ze onder de eerste twee. Hierna gaat de brief in een envelop met daarop geschreven ‘Meneer X’.

Meneer X komt weer binnen en vraagt elk detective bureau om de uitslag. Om de beurt moeten ze eerste uitslag vertellen, dan de tweede en uiteindelijk de laatste. Bij de laatste moeten ze vertellen waarom ze tot deze conclusie gekomen zijn.

Hierna maakt elk team de uitslag van de eerste envelop bekend. Hierna de tweede envelop en moeten ze vertellen waarom ze dit hebben gekozen. Meneer X maakt hierop het winnende detective bureau bekend en overhandigt hen de inhoud van zijn koffer. Deze inhoud bestaat uit iets lekkers.

Registreer om meer te lezen...

Les: Vertrouw maar op God?!

Korte uitleg:
Een programma van een half uur tot veertig minuten over het thema ‘vertrouwen’. Vind je vertrouwen makkelijk of moeilijk? Kan je iets vertellen over vertrouwen dat je zelf hebt meegemaakt of gehoord hebt? Is God te vertrouwen?

75


Thema’s:

vertrouwen, vertrouwen op God

Te gebruiken voor:
Ongeveer een half uur tot veertig minuten programma voor en met kinderen.

Leeftijd:
8 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Vergeef ons onze schulden

Korte uitleg:
Met de kinderen stilstaan bij de woorden ‘Vergeef ons onze schulden.’

74.1

Thema’s:
Onze Vader gebed, vergeving van zonden, vergeven

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was." (Mattheüs 6:12)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Objectles: Vergeef ons onze schulden

Korte uitleg:
Met de kinderen stilstaan bij de woorden ‘Vergeef ons onze schulden.’

74.1

Thema’s:
Onze Vader gebed, vergeving van zonden, vergeven

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was." (Mattheüs 6:12)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verteltip: Noach - Uitleg vertelkaarten

Korte uitleg:
Een video van Matthijs Vlaardingerbroek...

Een uitleg van de vertelling van het Bijbelverhaal over Noach aan de hand van vertelkaarten. Deze manier van vertelling is een kruising tussen een goocheltruc en een objectles.

73

Thema’s:
Noach, vertelkaarten

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.” (Genesis 6:22)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Instructievideo:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

Verteltip: Noach - Vertelkaarten

Korte uitleg:
Een video van Matthijs Vlaardingerbroek...

Een vertelling van het Bijbelverhaal over Noach aan de hand van vertelkaarten. Deze manier van vertelling is een kruising tussen een goocheltruc en een objectles.

72

Thema’s:
Noach, vertelkaarten

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.” (Genesis 6:22)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Instructievideo:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

Objectles: Geef ons vandaag ons brood

Korte uitleg:
Met de kinderen aan de hand van zakjes brooddeeg nadenken over het begrip 'Geef ons vandaag ons brood'

71


Thema’s:

Onze Vader gebed, brood

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben." (Mattheüs 6:11)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Geef ons vandaag ons brood

Korte uitleg:
Met de kinderen aan de hand van zakjes brooddeeg nadenken over het begrip 'Geef ons vandaag ons brood'

71


Thema’s:

Onze Vader gebed, brood

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben." (Mattheüs 6:11)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Objectles: Gods wil - Een vouwvliegtuigje

Korte uitleg:
Wat heeft een vouwvliegtuigje te maken met Gods wil? Hoe kun je vouwvliegtuigje inzetten om kinderen hierover na te laten denken? Ontdek het snel…

70

Thema’s:
Onze Vader gebed, Gods wil

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment in de dienst

Bijbeltekst:
"Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.." (Mattheüs 6:10)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Gods wil - Een vouwvliegtuigje

Korte uitleg:
Wat heeft een vouwvliegtuigje te maken met Gods wil? Hoe kun je vouwvliegtuigje inzetten om kinderen hierover na te laten denken? Ontdek het snel…

70

Thema’s:
Onze Vader gebed, Gods wil

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment in de dienst

Bijbeltekst:
"Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.." (Mattheüs 6:10)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Les: Jezus volgen - Mag dat wel?

Korte uitleg:
Een programma van een uur over “Hoe ga je als christen om met dingen die niet mag?” 
Mag je als christen bepaalde dingen niet? Wie bepaalt wat mag en wat niet mag?

69

Thema’s:
navolging van Jezus, heiliging, omgaan met de wet

Te gebruiken voor:
Ongeveer een uur programma voor en met kinderen.

Leeftijd:
8 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Het gescheurde doek in de tempel

Korte uitleg:
Een video van Matthijs Vlaardingerbroek...

In deze video laat Matthijs  een mooi symbolisch idee zien waarmee we stil kunnen staan bij de betekenis van het scheuren van het voorhangsel in de tempel.

68
  

Thema’s:
Pasen, sterven van Jezus, creatief gebed

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief gebed moment, gebedskamer, mooie afsluiting van een dienst op Goede Vrijdag

Bijbeltekst: 
“Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de tempel scheurde middendoor.” (Lucas 23:45)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Instructievideo:
Bekijk de video hieronder...

Registreer om meer te lezen...

Spel: Jezus imiteren - Famous labels

Korte uitleg:
De Bijbel daagt ons uit om ook anderen als voorbeeld te nemen om te volgen. Met het volgende spel kun je dit als thema neerzetten, met als vraag: “Maakt het nog uit je wie je als voorbeeld neemt om te volgen?”

67

Thema’s:
Navolging van Jezus, discipelschap, spelvorm

Te gebruiken voor:
leuke aanvulling in het kinderwerk

Bijbeltekst:
"U mag niet lui worden, maar u moet een voorbeeld nemen aan hen die door geloof en geduld deel krijgen aan de beloften.” (Hebreeën 6:12)

Leeftijd:
8 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Jezus imiteren - Kleien op gevoel

Korte uitleg:
Een exact kopie van iets wat je niet gezien hebt, is niet makkelijk. Jezus imiteren is ook niet makkelijk, maar wel mogelijk, als je Jezus kent en je zou weten wat hij in elke situatie zou doen.

66

Thema’s:
Navolging van Jezus, discipelschap, kleien

Te gebruiken voor:
leuke aanvulling in het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15)

Leeftijd:
8 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Knutsel: Jezus imiteren - Kleien op gevoel

Korte uitleg:
Een exact kopie van iets wat je niet gezien hebt, is niet makkelijk. Jezus imiteren is ook niet makkelijk, maar wel mogelijk, als je Jezus kent en je zou weten wat hij in elke situatie zou doen.

66

Thema’s:
Navolging van Jezus, discipelschap, kleien

Te gebruiken voor:
leuke aanvulling in het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15)

Leeftijd:
8 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Jezus imiteren - maak een toneelstukje

Korte uitleg:
Aan de hand van vier verhalen uit het leven van Jezus met de kinderen nadenken over hoe Jezus zal reageren in situaties die wij tegenkomen.

65

Thema’s:
Navolging van Jezus, discipelschap, Bijbelverhaal vertellen

Te gebruiken voor:
leuke aanvulling in het kinderwerk, toneelstuk

Bijbeltekst:
"Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” (Lucas 9: 23)

Leeftijd:
8 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Verbonden door een bol wol

Korte uitleg:
Dit spel is een leuke  en grappige manier om kinderen te stimuleren om na te denken over de groep, over dankbaarheid, eenheid en elkaar nodig hebben. 

64

Thema’s:
het Lichaam van Christus, gelovigen hebben elkaar nodig, dankbaarheid, eenheid

Te gebruiken voor:
leuke aanvulling in het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.” (1 Korintiers 12: 12)

Leeftijd:
8 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Laat uw koninkrijk nu komen

Korte uitleg:
Neem een grabbelton, lege luciferdoosjes en help de kinderen bidden voor landen. Dat Gods koninkrijk ook in deze land mag komen. Hoe? Kijk dan op de link hieronder.

63

Thema’s:
Onze Vader gebed, Gods koninkrijk

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment in de dienst

Bijbeltekst:
"Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.." (Mattheüs 6:10)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Laat uw koninkrijk komen

Korte uitleg:
Nadenken over het begrip ‘Laat uw koninkrijk komen.’ Wat betekent dit? Wat zou je graag willen zien bij de komst van Gods koninkrijk? Wat gebeurt er dan?

62

Thema’s:
Onze Vader gebed, Gods koninkrijk

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.." (Mattheüs 6:10)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Objectles: Eerste liefde - De lavasteen

Korte uitleg:
Een mooi creatief gebedsidee voor tieners en volwassenen dat hen helpt om stil te staan het verliezen van je eerste liefde voor God. Iets wat de meeste christenen overkomt. In het begin loopt je hart en wellicht je mond ervan over. Hoe zou God je terug kunnen brengen bij deze fase.

61

Thema’s:
Creatief gebed, eerste liefde verliezen,

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer,

Bijbeltekst: 
“Maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven.”  (Openbaring 2:4)

Leeftijd:
12 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Eerste liefde - De lavasteen

Korte uitleg:
Een mooi creatief gebedsidee voor tieners en volwassenen dat hen helpt om stil te staan het verliezen van je eerste liefde voor God. Iets wat de meeste christenen overkomt. In het begin loopt je hart en wellicht je mond ervan over. Hoe zou God je terug kunnen brengen bij deze fase.

61

Thema’s:
Creatief gebed, eerste liefde verliezen,

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer,

Bijbeltekst: 
“Maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven.”  (Openbaring 2:4)

Leeftijd:
12 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Verdieping: Onze gezamenlijke Vader

Korte uitleg:
Nadenken over het begrip 'Onze Vader in de hemel' en beseffen dat wij broers en zussen zijn met alle christenen in deze wereld.

60

Thema’s:
Onze Vader gebed, het gezin van God, wereldwijd

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden." (Mattheüs 6:9-13)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Onze gezamenlijke Vader

Korte uitleg:
Nadenken over het begrip 'Onze Vader in de hemel' en beseffen dat wij broers en zussen zijn met alle christenen in deze wereld.

60

Thema’s:
Onze Vader gebed, het gezin van God, wereldwijd

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden." (Mattheüs 6:9-13)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Creatief gebed: Onze Vader in de hemel

Korte uitleg:
Nadenken over het begrip 'Onze Vader in de hemel' en dit tegelijkertijd als aanbidding gebruiken. Kinderen die hardop vertellen wie de Here God voor hen is, is aanbidding!

59


Thema’s:

Onze Vader gebed, aanbidding

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden." (Mattheüs 6:9-13)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

In gesprek: Onze Vader in de hemel

Korte uitleg:
Nadenken over het begrip 'Onze Vader in de hemel' en dit tegelijkertijd als aanbidding gebruiken. Kinderen die hardop vertellen wie de Here God voor hen is, is aanbidding!

59


Thema’s:

Onze Vader gebed, aanbidding

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden." (Mattheüs 6:9-13)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

Spel: Spiegelschrijven

Korte uitleg:
Een leuk en ook moeilijk spel met als doel om  kinderen te laten zien dat wat je in de spiegel ziet er in werkelijkheid vaak anders uitziet. Je kunt dit spel goed koppelen aan zelfbeeld, spiegels in de Bijbel en hoe God naar ons kijkt.

58.1

Thema’s:
zelfbeeld, spiegels / spiegelen, waar kijk je naar?, hoe kijkt God naar ons?, je weg vinden

Te gebruiken voor:
leuke aanvulling in het kinderwerk

Bijbeltekst:
"Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 Corinthiërs 13:12)

Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

Registreer om meer te lezen...