• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Wat is Kliederkerk?


Kliederkerk
is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt.

Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:

Waarom Kliederkerk?

Al kliederend ontdek je wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent in het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap, passend bij de context waarbinnen de Kliederkerk plaatsvindt.

Kliederkerk in Nederland

Geïnspireerd door Messy Church UK en ondersteund door JOP wil Kliederkerk Nederland plaatselijke initiatiefnemers inspireren en ondersteunen bij het opstarten en versterken van hun eigen Kliederkerk.

Meer info: www.kliederkerk.nl

 

Tags: Kliederkerk