Verhaal: Jozef - De dromen van de schenker en de bakker


Een schetsbord verhaal dat iedereen kan vertellen...

Jozef zit in de gevangenis. Maar hij is geen boef. Hij is onschuldig, heeft niets verkeerds gedaan. Het is niet eerlijk. Maar ook in de gevangenis laat de Here God Jozef niet alleen.

Jozef mag de baas van de gevangenis helpen. Hij mag het eten en drinken naar de andere gevangenen brengen. Hij is nu eigenlijk ook een beetje de baas van de andere gevangenen. Jozef doet zijn werk goed. En alles wat Jozef doet lukt ook heel goed, omdat God voor hem zorgt. Maar hij mag niet weg uit de gevangenis.

365

Op een dag worden er twee nieuwe mannen in de gevangenis gebracht. Het zijn twee mannen die werken in het paleis van de Farao, de koning van Egypte.

De een is de schenker van de Farao. Hij zorgt dat Farao altijd lekkere wijn heeft, gemaakt van de druiven die aan de wijnstok groeien. De schenker schenkt elke dag de wijn voor Farao in zijn beker.

De andere is de bakker van de Farao. Hij zorgt dat Farao altijd lekker brood en gebak heeft, gemaakt van het fijnste meel. De bakker geeft elke dag het brood en gebak aan Farao.

Farao heeft de schenker en de bakker in de gevangenis laten stoppen omdat hij vindt dat ze iets verkeerd hebben gedaan.

Elke dag komt Jozef bij hen in de cel. Hij brengt ze hun eten en drinken. Op een dag ziet Jozef dat de schenker en de bakker er sip en treurig bijzitten. Ze kijken verdrietig en in de war. ‘Wat is er aan de hand?’, vraagt Jozef hen. ‘Jullie zien er slecht uit. Waarom kijken jullie zo somber?’ ‘We hebben vannacht een droom gehad,’ zeggen ze tegen Jozef, ‘En niemand kan ons vertellen wat die droom betekent.’

In welke situatie kan je dit idee gebruiken?

thuis, zondagsschool les, kindernevendienst, vakantiebijbelweek, catacheseles, in de klas van een christelijke basisschool, godsdienstles

Hieronder vind je een mooi, nieuw schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt over Genesis 39:20b-40:23 - de dromen van de schenker en de bakker. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Tags: Verhalen: Schetsbord, Verhalen: Oude Testament