• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Objectles: Jozua's nederlaag bij Ai - Het bekertjesspel

Korte uitleg:
Je wilt kinderen het verhaal vertellen van Jozua die na de geweldige overwinning op de grote stad Jericho het kleine dorp Ai wilt innemen. In plaats van gehoorzaam te zijn en te vertrouwen op God, leunt Jozua op eigen macht. Het loop helaas voor Jozua en de Israëlieten helemaal verkeerd af. Trots en hoogmoed spelen in dit verhaal een belangrijke rol. Maar hoe leg je hoogmoed uit?

bekers

Wat denk je van het bekertjesspel?

Tags: Objectlessen, Bijbelse personen OT, Heiligheid / Zonde, Gehoorzaam / Ongehoorzaam