Verhaal: Paulus - Saulus verandert in Paulus


De bekering en roeping van Paulus

Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal over de roeping van Paulus.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

478


Thema’s:

bekering, roeping

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“Hij was op weg en naderde Damascus al, toen hem plotseling een hemels licht omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ Hij zei: ‘Wie bent U dan, Heer?’ Deze antwoordde: ‘Ik ben Jezus die jij vervolgt. Kom, sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je doen moet.’” (Handelingen 9: 3-6)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Tags: Bijbelse personen NT, Verhalen: Schetsbord, Paulus - leven / brieven, Verhalen: Nieuwe Testament