Verhaal: Jezus - Lazarus staat op de dood

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Open Air Campaigners (OAC) dat jaren geleden gepubliceerd is het boekje ‘Verf op je vingers’. In dit Bijbelverhaal vertellen we het verhaal over hoe Jezus Lazarus uit de dood opwekt.

.Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

472

Thema’s:
wie is Jezus, vertrouwen, overwinning over de dood

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
“Na dit gebed riep Hij met luide stem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’  En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek gewikkeld. ‘Maak hem los,’ beval Jezus, ‘en laat hem gaan.’  (Johannes 11:43)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Tags: Bijbelse personen NT, Jezus (Messias / Zoon van God), Verhalen: Schetsbord, Gods kracht, Verhalen: Nieuwe Testament