Creatief gebed: Stil staan bij het kruis


Wat betekent het symbool van het kruis voor kinderen?

"De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God." (1 Korintiers 1:18)

Voor christenen is het kruis een van de belangrijkste symbolen. Ook in het kinderwerk spreken we (waarschijnlijk) veel over het sterven (en de opstanding) van Jezus.

Het is goed inzetbaar voor een kindermoment tijdens de dienst, een creatief gebedsmoment, een gebedskamer. Ook in de klas kan je dit goed gebruiken om samen met de kinderen te bidden...

Vraag:

- Welk beeld hebben de kinderen bij het symbool van het kruis?
- Wat betekent dit voor hen?

Stil staan bij het kruis creatief gebedsidee Handig voor geloofsoverdracht zondagsschool kindernevendienst de klas christelijk onderwijs Bijbelles jeugdwerk in de kerk catechisatie en kinderkerk

Thema’s:

symbool van het kruis, Pasen, Goede Vrijdag

Wat heb je nodig:

- uitgeknipte kartonnen kruisjes en pennen 

Wat doe je:

Ieder kind krijgt een vel papier met hierop een groot kruis afgebeeld. Zij mogen op dit kruis tekeningen maken of woorden schrijven die voor hen met het kruis te maken hebben.Je kunt dit ook als creatieve werkvorm gebruiken, waarbij kinderen hun gebeden in het kruis mogen schrijven of tekenen.

 

Tags: Pasen - Goede Vrijdag, Gebedsideeën - bidden met kinderen, 'Gratis' ideeën