Verhaal: Jezus - De verheerlijking op de berg

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal horen en zien we hoe tijdens de verheerlijking van Jezus op de berg het voor de discipelen duidelijk werd dat Hij de Zoon van God is.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

299


Thema’s:

Jezus is de Zoon van God, verheerlijking van Jezus op de berg

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst:
“Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.  Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.” (Mattheus 17: 1 -2)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Tags: Bijbelse personen NT, Jezus (Messias / Zoon van God), Verhalen: Schetsbord, Verhalen: Nieuwe Testament