• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Verhaal: Handelingen - Petrus en de verlamde man bij de poort

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal zien en horen we hoe de verlamde man aan de poort genezing ontvangt. Petrus had geen geld voor hem, maar iets veel beters!

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken.

262

Thema’s:
zorg voor de ander, ontferming, vergeving

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’” (Handelingen 3: 6)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Tags: Bijbelse personen NT, Verhalen: Schetsbord, Stelen / Geven, Gods kracht, Verhalen: Nieuwe Testament