Verdieping: Kindermomenten in de dienst

Kinderen op hun niveau in de kerkdienst aanspreken is een vak apart, vindt de vrijgemaakt-gereformeerde predikant Jeroen Sytsma.

De predikant heeft jarenlange ervaring met ‘kidsmomenten’ tijdens de dienst. Hij ontwikkelde het materiaal dat hij gebruikte verder, plaatste het op de website www.jeroensytsma.nl, zodat anderen er de vruchten van kunnen plukken.

245


Een groot deel van de kidsmomenten komt uit een serie over de wet. Ongeveer eens in de twee maanden bespreekt Sytsma een gebod of aspect van Gods wet, op het moment waarop normaal de Tien Geboden worden gelezen. De predikant beklemtoont dat kidsmomenten inzet vragen van de voorganger, omdat het moeilijk is af te dalen naar het niveau van kinderen. ‘Met een goed kidsmoment ben ik soms in totaal wel een dag bezig geweest.’

Sytsma koos overigens bewust voor een website, en niet voor een boek. Zijn verklaring: ‘Gebruikers willen het materiaal toch digitaal hebben om het naar eigen behoefte te kunnen aanpassen.’ (Bron: Nederland Dagblad - 11/02/2013)

Je kunt alles hier downloaden. Hij behandelt op zijn site thema's zoals de tien geboden en alle christelijke feestdagen, zoals Pasen, Goede Vrijdag, Kerst.

 

Tags: Kindermoment (tijdens de dienst), Verdieping