Verhaal: David - David en Mefiboseth

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit Bijbelverhaal ontfermt David zich over de kreupele Mefiboset. In plaats van dat David hem als een bedreiging voor de kroon ziet, nodigt hij Mefiboset uit in zijn huis.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken. Denk aan een slinger, of een grote reus van karton.

240


Thema’s:

zorg voor de ander, ontferming

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"De koning vroeg hem: ‘Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft.’ Siba antwoordde: ‘Er is nog een zoon van Jonatan, een kreupele.’” (2 Samuel 9:3)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Tags: Verhalen: Schetsbord, Verhalen: Oude Testament, Bijbelse personen OT, Vriendschap / Ruzie