Verhaal: Jezus - Jezus is de Goede Herder

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal wordt het verhaal van de Goede Herder vertelt. Hij zorgt, beschermt zijn schapen en zijn schapen kennen zijn stem.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken, zoals schapenpoppen, een herderstaf, etc.

196

Thema’s:
Jezus als goede herder, de gemeente als kudde

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”  (Johannes 10: 11)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Tags: Bijbelse personen NT, Jezus (Messias / Zoon van God), Verhalen: Schetsbord, Gelijkenissen van Jezus, Verhalen: Nieuwe Testament