• Home
  • 1500+ ideeën
  • Video: Barmhartige Samaritaan - Bijbelverhaal en liedje voor onze jongste kijkers

Video: Barmhartige Samaritaan - Bijbelverhaal en liedje voor onze jongste kijkers


Leuke video van 'Zing in de kring' om met peuters en kleuters bij het Bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan stil te staan

Een leuke vertelling met liedje voor kleuters en peuters waarin we kijken naar het Bijbelverhaal waarin Jezus de gelijkenis van de Samaritaan die helpt vertelt.

Zing in de Kring laat jonge kinderen Gods liefde ervaren door muziek en spel rond Bijbelverhalen.

Meer Zing in de Kringwww.zingindekring.nl

Copyright illustraties en vilt: www.dewonderwolk.nl

Tags: Video's om samen te kijken, 'Gratis' ideeën , Gelijkenissen van Jezus, Peuters / Kleuters