• Home
  • 1500+ ideeën
  • Video: Jezus zegent de kinderen - Bijbelverhaal en liedje voor onze jongste kijkers

Video: Jezus zegent de kinderen - Bijbelverhaal en liedje voor onze jongste kijkers


Leuke video van 'Zing in de kring' om met peuters en kleuters bij Jezus die de kinderen zegent stil te staan

Een leuke vertelling met liedje voor kleuters en peuters over het Bijbelverhaal waarin we kijken naar het Bijbelverhaal waarin Jezus de kinderen zegent.

Zing in de Kring laat jonge kinderen Gods liefde ervaren door muziek en spel rond Bijbelverhalen.

Meer Zing in de Kringwww.zingindekring.nl

Copyright illustraties en vilt: www.dewonderwolk.nl

Tags: Jezus (Messias / Zoon van God), Video's om samen te kijken, 'Gratis' ideeën , Zegen / Zegenen, Peuters / Kleuters