Les 2: Abram en Lot maken ruzie


Een complete les over het conflict tussen Abram en zijn neef LotCreatief Kinderwerk roeping van Abram Abram gaat op reis kinderkerkles zondagsschoolles kindernevendienst

Welkom in deze les van Creatief Kinderwerk. Dit programma bevat een nieuwe, verfrissende, creatieve en opbouwende methodiek voor zondagsscholen, kindernevendiensten en kinderkerk.

Tevens vind je hier twee extra werkbladen voor geloofsopvoeding thuis en om samen thuis kerk te zijn.

Het leven van Abram - het thema van les 1 t/m 7

Tijdens deze eerste zeven lessen kijken we samen met de kinderen naar het leven van Abram:

Les 1     Abram gaat op reis (Genesis 12: 1-9)
Les 2     Abram en Lot maken ruzie (Genesis 13: 1-18)

Les 3     Abram telt de sterren (Genesis 15: 1-6)
Les 4     Abram en Hagar (Genesis 16: 1 -16)
Les 5     Abraham krijgt bezoek en Sara  moet lachen (Genesis 18: 1-15)
Les 6     Abraham stuurt Hagar en Ismaël weg (Genesis 21: 1-21)
Les 7     Abraham offert Isaak (Genesis 22: 1-19)

Downloads:

Hieronder kan je als lid van Creatief Kinderwerk de volgende elementen downloaden:

- het gehele lesprogramma
- een werkblad voor geloofsopvoeding thuis
- een werkblad om thuis kerk te zijn
- een video van de Henkie Show over dit Bijbelverhaal
- een video met een vertelling van het Bijbelverhaal
- een video met een verhaal over de geloofsheld Nicky Cruz
- een video met een goocheltruc over dit verhaal

Download het materiaal:

Tags: Lessen (complete programma's), Bijbelse personen OT, Abram / Abraham, Zondagsschool - les / programma, Kindernevendienst - les / programma, Kinderkerk - les / programma