Objectles: Wonderbare visvangst - Hap, slik, weg?


Een leuke objectles over de wonderbare visvangst

Vandaag gaat het helemaal over vis. Houden de kinderen thuis van vis?

Dit is een leuke en eenvoudige objectles om met samen met de kinderen in de kerk, kindernevendienst, zondagsschool, in de klas of thuis stil te staan bij het Bijbelverhaal van de roeping van de eerste discipelen en de wonderbare visvangst.

Je kunt deze objectles ook als kindermoment tijdens de (kerk)dienst gebruiken.

Creatief Kinderwerk knutselactiviteit wonderbare visvangst zondasgsschool kindernevendienst kinderkerk

WAT HEB JE NODIG?

- verschillende soorten vis. Denk aan dropjes of ander soorten snoep in vis vorm, vissticks, verse vis van de markt
- een blinddoek

WAT GAAN WE DOEN?

Tags: Kindermoment (tijdens de dienst), Jezus (Messias / Zoon van God), Objectlessen, Discipelen van Jezus, Jezus - Wonderbare visvangst