Spel: Wonderbare visvangst - Vis me dan als je kan


Een leuke spelletje over de wonderbare visvangst

Een leuk spel om samen met de kinderen in de kerk, kindernevendienst, zondagsschool, in de klas of thuis stil te staan bij het Bijbelverhaal van de roeping van de eerste discipelen en de wonderbare visvangst.

Petrus en de andere discipelen worden geroepen om vissers van mensen te zijn. Wat houdt dat in? Een leuk spelletje waarbij de kinderen kunnen ervaren hoe het is om een visser van mensen te zijn.

Creatief Kinderwerk knutselactiviteit wonderbare visvangst zondasgsschool kindernevendienst kinderkerk

WAT HEB JE NODIG?

- een aantal lange sjaals

WAT GAAN WE DOEN?

Tags: Jezus (Messias / Zoon van God), Spellen / Spelvormen, Zendelingen op bezoek / Zendingszondag, Discipelen van Jezus, Jezus - Wonderbare visvangst