Verdieping: Wonderbare visvangst - Wat betekent de Ichthus vis?


Wat betekent de Ichthus vis? En waar komt het vandaan?

Vandaag gaan we ontdekken wat de Ichthus vis voor betekenis heeft en wat het voor de eerste christenen betekende om Jezus te volgen.

Creatief kinderwerk objectles wat betekent de ichthus vis zondagsschool kindernevendienst kinderkerk

WAT HEB JE NODIG?

- smartphone(s)
- laptop(s)
- tablet(s)
- evt. papier
- pennen, potloden, stiften

WAT GAAN WE DOEN?

Tags: Jezus (Messias / Zoon van God), Objectlessen, Discipelen van Jezus, Navolging van Jezus / Discipelschap, Verdieping, Jezus - Wonderbare visvangst