Creatief gebed: Wonderbare visvangst - Gebedsvissen


Samen met elkaar nadenken en bidden voor mensen die Gods liefde nu heel hard nodig hebben. 

Een leuk gebedsidee om met samen met de kinderen stil te staan bij het Bijbelverhaal van de roeping van de eerste discipelen en de wonderbare visvangst.

Creatief Kinderwerk creatief gebedsidee wonderbare visvanst gebedsvissen zondagsschool kindernevendienst kinderkerk

WAT HEB JE NODIG?

- print de gebedsvis in dit werkblad uit
- gekleurde stiften
- scharen
- perforator
- touwtje

WAT GAAN WE DOEN?

Tags: Jezus (Messias / Zoon van God), Gebedsideeën - bidden met kinderen, Discipelen van Jezus, Gods liefde, Navolging van Jezus / Discipelschap, Jezus - Wonderbare visvangst