Verhaal: Gelijkenis - De ander vergeven (7x70 maal)


Een schetsbordverhaal over de ander vergeven omdat God jou vergeeft

Een vertelling van de gelijkenis van de knecht die niet wilde vergeven

Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen.De kinderen vinden het prachtig!Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.Benodigdheden:Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen.óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Inleiding Kopie van Bouw een MUUR 21
Jezus is samen met zijn vrienden. Ze praten met elkaar.Petrus, één van zijn vrienden vraagt: ‘Heer, als iemand anders mij slecht behandelt, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak dan? Wel zeven keer?’‘Nee’, zegt Jezus, ‘Geen zeven keer, maar 70 maal zeven keer.’Petrus denkt eens na. 70x7=490 keer. Dat is wel heel vaak! Hij begrijpt het niet zo goed.‘Luister’, zegt Jezus, ‘Ik ga jullie een verhaal vertellen’.AEr was eens een (teken de koning) koning.Hij had aan verschillende mensen geld geleend. Dat mochten ze gebruiken, maar moesten ze ook weer een keer terug betalen.‘Vandaag wil ik dat de mensen het geld aan mij terug betalen’, zegt de koning.De koning laat de mensen om de beurt bij zich komen.Dan wordt er een (teken de man) man bij de koning gebracht die héél veel geld van de koning heeft geleend. Hij moet de koning wel meer dan (schrijf het getal €1.000.000,-) €1.000.000,- terugbetalen!De koning kijkt de man aan. ‘Jij moet mij vele miljoenen terugbetalen’, zegt hij.‘Ach, meneer de koning’, zegt de man, ‘Het spijt me verschrikkelijk, maar ik heb het geld niet meer. Ik kan u niets terugbetalen.’De koning zegt: ‘Dan moet ik jou (maak het woord ‘verkopen’ af) verkopen, ook je vrouw en kinderen, je huis en alles wat je hebt. Dan krijg ik daar geld voor en dan krijg ik in ieder geval nog iets terug.’

Laat een bijbel zien en vertel dat je nu een verhaal uit de bijbel gaat vertellen.

 
Hieronder vind je een nieuw schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Matteüs 18:21-35. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Tags: Verhalen: Schetsbord, Verhalen: Nieuwe Testament, Vergeving - geven / ontvangen