Verhaal: Samuël - De Filistijnen veroveren de Ark van de HEER


Met de gouden Ark winnen we zeker! Of niet?

"De Ark van het verbond. Wat een mooie kist is dat, met een gouden deksel er op. Op het deksel waren twee gouden engelen gemaakt. Hun vleugels waren groot en raakten elkaar aan. Práchtig was het. In de kist lagen de twee platte stenen met de Woorden van God erop geschreven. De mooie gouden kist betekent dat God dichtbij de mensen is. Dat Hij altijd bij hen is. God is dichtbij het volk Israël. Dichtbij de Israëlieten.

Samuël mag elke dag in de tabernakel zijn en de priester Eli helpen met het werk. Maar de mooie gouden kist heeft Samuël nog nooit gezien. De gouden Ark staat in het Heilige der Heilige. Een speciale kamer in de tabernakel. Eén keer in het jaar mag de hogepriester hier naar binnen. Niemand anders mag er naar toe. Zo speciaal is de gouden Ark. Zo wil God laten zien dat het heel bijzonder is dat Hij dichtbij de mensen wil zijn.

Maar op een dag gaat het vreselijk mis. Er is oorlog. Soldaten van de Filistijnen en soldaten van de Israëlieten vechten met elkaar..."

 

Pilatus laat Barabbas vrij een meespeelverhaal voor zondagsschool kindernevendienst kinderkerk of in de klas basisonderwijs


Hieronder vind je een mooi nieuw mee-speel-verhaal van Ellen Zuijdwegt uit 1 Samuël 4. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Tags: Verhalen: Oude Testament, Bijbelse personen OT, Verhalen: Mee-Speel