Creatief gebed: Zeggen we ‘amen’ of planten we een graszaadje?

Korte uitleg:
Vaak als ik met kinderen bid en ik het woordje ‘amen’ uitspreek, zie ik alle kinderen weer opspringen: “He, he, we kunnen weer bewegen!” In de gedachten van de kinderen betekent het woordje ‘amen’ iets in de trend van: “Zo, nu is het gebed klaar! Dit was het einde. Nu kunnen we weer bewegen!”

93

Zou het niet geweldig zijn als we de kinderen zouden  leren dat ‘amen’ niet het einde, maar juist het begin betekent. Wanneer wij ‘amen’ zeggen, gaat God met ons gebed aan de slag. Voor God is ons amen het begin.

Het enige wat je hiervoor nodig hebt om de kinderen dit te leren, is een handje graszaad en een beetje geduld…

Thema’s:
bidden, amen, eerbiedig zijn, creatief gebed

Te gebruiken voor:
kindermoment tijdens de dienst, creatief gebed moment, gebedskamer, kerstfeest

Bijbeltekst:
"Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!" (Openbaring 22:20)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Tags: Kindermoment (tijdens de dienst), Gebedsideeën - bidden met kinderen, Gods zorg