• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

Dagelijkse Tip - Schepping: 02. God?!


Elke dag een nieuwe tip voor je geloofsopvoeding

Dagelijkse tip voor je geloofsopvoeding of christelijk kinderwerk

# Objectles over de schepping

Bijbeltekst:

Genesis 1:1 “In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

God?!

Welke woorden verbinden de kinderen in ons kinderwerk, kinderkerk, zondagsschool of kindernevendienst aan het begrip God?

Het vierde woord in de Bijbel is het woord 'God'. Als je de Bijbel voor het eerst leest, dan heb je eigenlijk nog helemaal geen idee bij wat dit woord inhoudt. We weten hier nog helemaal niks van God.

Maar gelukkig zijn wij al duizenden jaren verder en staan wij niet meer aan het begin. Alle kinderen in onze zondagschoolles weten ook iets over God.

Neem een stapel A4 papieren en stiften.

Schrijf het woord 'GOD' op een A4 papier. Leg dit op de grond in het midden van de kamer. Vraag kinderen zoveel mogelijk dingen over God te bedenken. Schrijf elk woord of begrip op een nieuw A4 papier en leg dit om het woord 'GOD' heen.

Hoeveel dingen weten wij als van God?

Op zoek naar meer geloofsopvoedingsideeën over 'de schepping en God als Schepper'?

Tags: Dagelijkse Tip - Geloofsopvoeding